Pieszy na przejściu i rowerzysta na przejazdach po zmierzchu

Poniżej na czerwono tekst dopisany 18.03.2020 po modernizacji oświetlenia w Słupsku O kiepskim oświetleniu oznakowanych przejść i przejazdów rowerowych w Słupsku i w Polsce na moim blogu pisałem w ostatnim roku dużo. Także o inicjatywie koniecznej zmiany prawa w obszarze przejść dla pieszych. Przykładem jest poniższy wpis. Bardzo sie cieszyłem ze najpierw Rada Miejska w Słupsku a potem z funduszy zewnętrznych rozpoczęła się modernizacja oświetlenia po europejsku. No i co . w zakresie tego co najważniejsze tzn poprawie BRD na przejściach i przejazdach rowerowych w Słupsku całkowita klapa a my naiwni uczestnicy dróg- piesi i zmotoryzowani na ten element liczyliśmy najbardziej. Oczywiście z nowym oświetleniem jest bardziej kameralnie, jakoś tak romantycznie i tak przytulnie, w głębokim półmroku ale to byłoby dobre dla spacerujacych par zakochanych. Tu jednak chodziło o coś więcej. Na przejściach i na przejazdach jak było źle – tak i pozostało a wypadki i ofiary wypadków w mieście z tego powodu jak były tak będą nadal.
Coś mi się wydaje że dla inwestora i płatnika (UE) inny cel przyświecał tej inwestycji i nie tylko w Słupsku. Jaki? Efekt ekologiczny tzn. zmniejszenie zużycia energii no i zmniejszenie szkodliwych związków na produkcję energii. Nawet do tego bym się nie przyczepiał bo jeżeli ktoś lubi taki półmrok no to go ma. Ostatecznie samochody mają własne oświetlenie . Jedno jest pewne. Gdyby decydenci w tej sprawie przeznaczyli choćby trzecia część środków na tę inwestycję na całkowitą modernizację samych przejść, przejazdów i węzłów na skrzyżowaniach pozostawiając pozostałe odcinki jak dotychczas to efekt BRD byłby wyjatkowo korzystny. A tak mamy wszędzie nowe a tak naprawdę pod względem oświetlenia i poprawy BRD – gorzej. Znacznie gorzej. Z wyjątkiem wydatków na oświetlenie. Uspokajanie tych którzy ten problem już zgłaszali wcześniej nic nie da bo bez kolejnej modernizacji tego naprawić się nie da jak obiecywał ważny przedstawiciel władz miasta kilka dni temu w środkach przekazu . Zyczę dużo więcej światła na drodze – tymczasem z reflektorów samochodowych. Przy darowanych pieniadzach jakoś interes BRD się oddala na rzecz watpliwego interesu ekologicznego. Watpię czy efekt budżetowy w wydatkach będzie widoczny. Jak by nie było to zawsze z naszych kieszeni nawet via Europa.

Rada Miejska w Słupsku w zatwierdzonym budżecie uwzględniła wniosek Radnego Adama Tredera o przeznaczeniu środków na poprawę bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na terenie miasta S….

prawidłowo oświetlone przejście

Rada Miejska w Słupsku w zatwierdzonym budżecie uwzględniła wniosek Radnego Adama Tredera o przeznaczeniu środków na poprawę bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na terenie miasta Słupska. Te dwa powyższe elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zdecydowanej większości obok siebie. To bardzo dobra wiadomość wszystkich uczestników ruchu drogowego także kierujących pojazdami. Mimo wielu postulatów specjalistów ruchu drogowego, środków przekazu, ale także wielu mieszkańców miasta i region słupskiego – w poprzednich latach ten problem bezpieczeństwa w świadomości władz samorządowych nie istniał, choć tragiczne „żniwo” wypadków na przejściach i przejazdach, w których poszkodowanymi (w tym śmiertelnie) byli najsłabsi uczestnicy ruchu drogowego.

Jako biegły sądowy od ponad 20 lat sporządzam opinie i rekonstrukcje zdarzeń drogowych dla sądów, prokuratur, policji, żandarmerii wojskowej i wiele z tych zdarzeń, w tym na terenie miasta Słupska realizowałem wiele opinii w obszarze przejść dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów ze zdarzeń bardzo tragicznych w tym śmiertelnych? W oparciu o te doświadczenia występowałem często o poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach nie tylko w warunkach nocnych.

W obliczu wciąż funkcjonujących tez o braku środków finansowych na ten cel, realizowane były jedynie nieliczne zadania w tym zakresie. Na terenie miasta Słupska funkcjonuja tylko nieliczne doświetlenie przejść i przejazdów (selektywne nierozproszone). Zdecydowana większość przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów jest bardzo słabo oświetlona światłem latarni ulicznej w tzw. półmroku, a wiele też nie posiada żadnego oświetlenia.

Paradoksalnie, zwracając się niejednokrotnie do merytorycznych jednostek lub instytucji o poprawę sytuacji w tym zakresie – często oprócz argumentu braku środków, podawano argument, że to kierujący mają obowiązek zachowania ostrożności, bowiem w każdy pojazd posiada własne oświetlenie drogi przed pojazdem i że nie ma prawnego obowiązku oświetlania dróg w tym przejść dla pieszych tak jak obowiązkiem jest oznakowanie pionowe, które powinno być widoczne w światłach pojazdu.

Idąc tokiem takiego myślenia – można by założyć, że w przypadku braku środków w budżecie samorządowym najlepiej byłoby w ogóle wyłączyć zupełnie oświetlenie na obszarach zabudowanych.

Decyzja obecnych władz samorządowych w zakresie modernizacji oświetlenia ulic na całym obszarze miasta (mam nadzieję, że w tym zakresie także selektywne doświetlenie przejść i przejazdów) – będzie zrealizowana szybko i przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, które w sposób skuteczny poprawią ten element stanu bezpieczeństwa i zapobiegną lub ograniczą narastającej w ostatnim okresie fali tragicznych zdarzeń drogowych na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów.

Okres jesienno zimowy a w tym okresie szybko zapadający zmierzch a także bardzo ilość dni ze znacznie pogorszonymi warunkami atmosferyczno drogowymi – stanowi istotnie zwiększone niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów korzystających z tych miejsc. Niestety piesi i rowerzyści korzystają z tego przywileju nie zważając na szczególne niebezpieczeństwo z powodów opisanych wyżej lub nie mają świadomości znacznego pogorszenia widoczności pieszych i rowerzystów z punktu widzenia kierującego pojazdem zbliżającego się do tych miejsc.

Moim zdaniem, selektywne doświetlenie tych miejsc jest jednym z najbardziej skutecznym elementem poprawy bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu, bowiem nie wymaga kosztownych inwestycji.

Niestety wybiórcze stosowanie selektywnego doświetlenia niektórych tylko miejsc w ciągach ulic z pozostawieniem pozostałych nieoświetlonych lub niedoświetlonych z punktu widzenia kierującego pojazdem może tylko pogorszyć stan bezpieczeństwa, co postaram się uzasadnić poniżej.

Stan ruchu w dniu  17.01.2019 Roku ok. godziny 7.00 W ciągu ulic Kaszubskiej ( od skrzyżowania z ul Podgórną) do skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo plastikowe) i dalej ulicą Świętego Piotra – ul. Sierpinka do skrzyżowania z ulicą Gdańską widziany z za szyby pojazdu samochodowego

Zdjęcie 1

Ulica Kaszubska na wysokości schodów prowadzących do bramy głównej cmentarza. Oświetlenie z latarni ulicznej dobrze oświetlające ten odcinek drogi

Zdjęcie nr 2

Przejście dla pieszych w ciągu od kościoła Serce Jezusowego na cmentarz w odległościKilkudziesięciu metrów od ronda plastikowego. To miejsce od niedawna posiada doświetlenie selektywne zainstalowane po niedawnym tragicznym zdarzeniu, w którym na tym przejściu została potracona śmiertelnie piesza.

Oświetlenie to skutecznie poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu, ponieważ poprawiło dla kierujących pojazdami widoczność pieszych nie tylko na przejściu, ale w obrębie przejścia a ponadto poprawiło widoczność oznakowania pionowego i poziomego tego przejścia.

Przykładem ewidentnym kolejnego przejścia dla pieszych i i przejazdu dla rowerzystów na którym niedawno doszło do śmiertelnego najechania pieszej na przejściu jest widoczne poniżej przejście na ulicy Kaszubskiej w obrębie skrzyżowania z ulica Drzymały. (zdjęcie 2A poniżej). Likwidacja przejazdu dla rowerzystów w tym miejscu, inne oznakowanie przejścia znakami pionowymi a przede wszystkim zainstalowanie na znaku pionowym przejścia pulsującej ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej

Zdjęcie 2A

Niestety poprawienie bezpieczeństwa na tym przejściu nie zostało skorelowane z bezpieczeństwem na przejściu następnym taj przy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym (rondem plastikowym) zdjęcia poniżej

Na zdjęciach nr 3 – 7 poniżej obrazy widziane zza kierownicy pojazdu w trudnych warunkach atmosferyczno drogowych i braku doświetlenia bardzo ważnego przejścia dla pieszych w kontraście do bardzo dobrego oświetlenia poprzedniego jak na zdjęciach 1 i 2  

Zdjęcie nr 3

Z bardzo bliskiej odległości od przejścia kierujący nie jest w stanie dostrzec elementów, które z punktu widzenia prawa dostrzec musi oraz takie, które z punktu widzenia zachowania zwiększonej ostrożności widzieć powinien.

Kierujący w tej sytuacji w reflektorach pojazdów oraz mokrej nawierzchni i efektów ze stanu jezdni wynikających nie dostrzegł pieszego (znajdował się w otoczenie żółtej elipsy), nie był w stanie dostrzec oznakowania pionowego, ponieważ znajduje się w prawie pełnym mroku, (elipsa czerwona) nie dostrzegł oznakowania poziomego na jezdni (dokładnego obszaru wyznaczonego miejsca przejścia dla pieszych).

W takiej sytuacji kierujący przede wszystkim skupia uwagę na obszarze szeroko pojętej tarczy skrzyżowania w obliczu dużego natężenia ruchu i uzyskanie dogodnego czasu do wjazdu na skrzyżowanie tak jakby przejścia dla pieszych przed wjazdem na rondo nie było.

Zdjęcie nr 4

Moment i miejsce widoczności pieszego w obszarze azylu pomiędzy pasami ruchu (żółta elipsa)

Zdjęcie nr  5

Widoczność pieszego z odległości mniejszej niż na zdjęciu 4 (żółta elipsa)

Zdjęcie nr 6

Widoczność pieszego z odległości mniejszej niż na zdjęciu 5 (żółta elipsa)

Zdjęcie nr 7

Na zdjęciu nr 7 widoczność pieszego zza kierownicy pojazdu z odległości kilku metrów po zejściu pieszego na jezdnię. (źółta elipsa)

W tym samym ciągu drogowym, lecz już na ulicy Świętego Piotra pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Na Wzgórzu oraz skrzyżowaniem z ulicą Gdańską

Zdjęcia 8 i 9

Zdjęcie 8

Na zdjęciu nar 8 odcinek drogo dobrze oświetlonej latarnią uliczną

Zdjęcie 9

Kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem z ulicą gdańską dla kierujących zmniejsza się natężenie światła drogowego by na wlocie skrzyżowania z ulicą Gdańska oświetlenie i widoczność na przejściu dla pieszych jak też w obszarze tego przejścia są podobne (złe) jak wyżej w przypadku przejścia przed rondem plastikowym

Zdjęcie  10

Przejście dla pieszych przed wlotem z Sierpinka na ul Gdańską, przed którym znaki pionowe dotyczące przejścia nie są widoczne ani w światłach latarń drogowych ani w światłach pojazdu. Pobocze, z którego potencjalny pieszy wchodzi zupełnie w ciemnym obszarze.

WNIOSKI: 

*Przedstawiony w wąskim zakresie obraz zagrożenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów i trudna sytuacja dla kierujących pojazdami nie jest obrazem przejaskrawionym z punktu widzenia sytuacji na obszarze całego miasta, wręcz przeciwnie obraz ten można uznać, jako standard lub model, choć w wielu miejscach sytuacja jest jeszcze gorsza niż ta przedstawiona w niniejszej ocenie.

*Pozostawienie tego stanu takim, jakim jest w oczekiwaniu na systemowe i kompleksowe rozwiązania, które mają być niebawem rozpoczęte – to prawie pewne dramatyczne sytuacje dla kolejnych najsłabszych uczestników ruchu drogowego.

*Przeznaczona w budżecie miasta skromna jak na istniejące potrzeby kwota na poprawę bezpieczeństwa na przejściach, winna być bardzo racjonalnie wykorzystana by uzyskać jak najwięcej pozytywnych efektów.

Wierzę, że na tym samym zależy samorządowcom miasta Słupska i dlatego dobrze byłoby, aby bardzo merytorycznie przygotowany zespół ludzi przed wydatkowaniem tych środków dokonał kompleksowej oceny stanu istniejącego a następnie w oparciu o stwierdzony stan zaproponował systemowe rozwiązania z wskazaniem na priorytety, które z pewnością przyniosą jak największe efekty przy ograniczonych środkach.

   Zbigniew Wiczkowski

Możliwość komentowania Pieszy na przejściu i rowerzysta na przejazdach po zmierzchu została wyłączona