Osiedle Unii Europejskiej na szlaku z ulicy Kaszubskiej w Słupsku do Siemianic

KOMENTARZ DNIA

Na niniejszym blogu zamieściłem wcześniej wpis o podobnym tytule ale w szerszym kontekście. Zapraszam do jego czytania

Jednak moim zdaniem komentarz jest niezbędny tak jak niezbędne w tej sprawie będą uwagi czytelników mojego bloga ale pozostawiając intencje zwarte w tym refrenie:

Parafrazując refren piosenki braci Golców:

Tu na razie jest ściernisko -ale będzie Euro blisko .

A tam gdzie to kretowisko – będzie stał mój Tank

należy mieć nadzieję że osiedle to będzie się rozwijało po europejsku z myślą przewodnią że wszystko co tam się stanie i wszystko co tam powstanie będzie służyło poprawie jakości życia mieszkańców a także jakości podróżowania uczestników ruchu na tym obszarze.

Z tym nie było dotychczas najlepiej przy okazji urbanizacji obszaru gminy Słupsk -miejscowości Siemianic gdzie władze samorządu koncentrując się na rozwoju budownictwa mieszkaniowego absolutnie nie zadbały o komunikację tego obszaru ze światem (co tam światem – nawet ze stolicą regionu jaką jest miasto Słupsk.

Przy okazji budowy Biedronki na ternie Słupskim ale “pod drzwiami Siemianic” miały miejsce protesty mieszkańców i użytkowników drogi i nie dla niechęci do marketu “Biedronka” lecz co do sposobu organizacji ruchu z drogą wojewódzką 213 obsługującą tą “Biedronkę”. Uczyniono to bez konsultacji z samorządem gminy Słupsk jako że inwestycja ta dotyczyła w takim samym stopniu obu samorządów. Władze miasta nie wykorzystały przy okazji tej inwestycji możliwości wyegzekwowania od inwestora zmian układu drogowego, związanego z Biedronką celem ograniczenia dodatkowych utrudnień ruchu po uruchomieniu Biedronki.

Nie wykonano postulowanych głośno rozwiązań drogowych poprzez dodatkowe pasy zjazdu i pasy skrętu w lewo z obu kierunków których zdaniem miało być nie blokowanie kierunku głównego (zbiorczego )na drodze wojewódzkiej zarówno w kierunku Główczyc jak też w kierunku do Słupska. przez pojazdy wyjeżdżające i wyjeżdżające Z Biedronki .Jedynym rozwiązaniem zrealizowanym w ramach nowej organizacji ruchu wdrożonym przez miasto było ograniczenie prędkości do 60 km/h na odcinku kilkudziesięciu metrów od wjazdu do biedronki oraz znak zakazu wyprzedzania/

Z obserwacji poczynionych przez dwa miesiące funkcjonowania Biedronki obawy uczestników ruchu na tej trasie się potwierdzają. Pojazdy skręcające w lewo do Biedronki z obu stron bardzo często skutecznie blokują główny strumień ruchu na drodze Słupsk Siemianice – Główczyce a kierujący są bardzo poirytowani.

Podobna sytuacja ma miejsce z wjazdem do nowo otwartego marketu NETTO. Nie wykonano tam żadnych dodatkowych pasów zjazdu czy też pasów do skrętu w lewo do NETTO. Wyjazd i wjazd do NETTO zorganizowano w szpalerze dorodnych drzew stojących niemal w skrajni jezdni po wycięciu jednego z nich. Jedyną zmiana w organizacji ruchu w związku z oddaniem NETTO do użytku było ustawienie znaku nakazu skrętu w prawo na wlocie klientów z NETTO na ulicę Kaszubska. Z mojej obserwacji wynika, że niektórzy kierujący nie zważając na ten znak nakazu – skręcają w lewo w kierunku miasta Słupska.

Polecam do obserwacji te zachowania zarówno policji jak też zarządcy ruchu na tej drodze.

Można mieć wielkie obawy że następna planowana inwestycja – stacja paliw OKTAN – o której mowa w innym artykule niniejszego bloga zostanie tak samo łagodnie potraktowana przez miasto tzn może się okazać ze kolejny istotny wjazd z punktu obsługi ludności na drogę zbiorczą nie spowoduje wykonania dodatkowych pasów zjazdu i pasów do skrętu w lewo.

po lewej stronie obszar osiedla Unii Europejskiej ul Łotewska – lokalizacja przyszłej stacji paliw OKTAN

Już wkrótce na tym samym ciągu drogowym lecz w pobliżu skrzyżowania ul. Kaszubskiej dobiegnie końca budowa kolejnego segmentu handlowego tzw Czerwonej torebki. czy także z wyjazdem na drogę 213 bez dodatkowych pasów ruchu?

Władze gminy Słupsk zdawałoby się popierają obawy uczestników ruchu co do możliwości pogłębiania się zatorów drogowych na tym szlaku . Jadnak mają powód do bicia się we własną pierś, bowiem już w granicach gminy Słupsk gdzie wybudowano osiedla mieszkaniowe i zrealizowano kilka wlotów z nowych osiedli na tą samą drogę wojewódzką 213 i w żadnym z nich nie zrealizowano dodatkowych pasów co powoduje że mieszkańcy Siemianic mają coraz większe problemy z wjazdem na drogę 213 mimo posiadania dość dobrego układu komunikacyjnego wewnątrz osiedlowego.

Nie ma tu moim zdaniem znaczenia że właścicielem drogi wojewódzka 213 przebiegającej przez teren gminy Słupsk jest Samorząd Województwa Pomorskiego. To organ województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich oświadczył że w jednym z pism, ze to wina władz gminy Słupsk bowiem nie konsultowano nie informowano i nie komunikowano się z tym organem w czasie gdy tak intensywnie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe wzdłuż tej drogi

Prezydent Miasta i Wójt gminy w uzgodnieniach zobowiązały się do opracowania analizy i koncepcji szybkiego, doraźnego rozwiązania problemu komunikacyjnego tego odcinka. Moim zdaniem wyprzedzająco należałoby rozważyć zarezerwowanie terenu na ronda przy dwóch wlotach ulic o nazwach europejskich (Łotewska i druga w pobliżu Biedronki (wloty na ul Kaszubską są już zarysowane) i na nich budować układ komunikacyjny dla tego obszaru. Docelowo takie rondo winno powstać u zbiegu ulicy Miejskiej w Siemianicach z ulicą Kaszubską włączając go do szkieletu układu komunikacyjnego po obu stronach drogi 213.

kierunek do Słupska – po lewej ulica Duńska do osiedla Duńskiego

Mamy nadzieję na wspólne działania obu samorządów w tym zakresie.

Zbigniew Wiczkowski


Możliwość komentowania Osiedle Unii Europejskiej na szlaku z ulicy Kaszubskiej w Słupsku do Siemianic została wyłączona