Śmierć pieszej pod kołami Forda – z nadmierną prędkością i narkotykiem w tle.

Wypadek drogowy przy ulicy Grunwaldzkiej w Słupsku w lutym 2016 roku

Tło wypadku

Przed południem, przy słonecznej pogodzie kierujący Fordem Focusem – młody człowiek jedzie od strony ronda Sobieskiego w kierunku wiaduktu kolejowego Poniatowskiego – Grunwaldzka w Słupsku.

widok na wiadukt kolejowy zza szyby kierującego Fordem –

W tym samym czasie z tego samego kierunku chodnikiem po prawej stronie drogi po której jedzie Ford – idzie piesza w starszym wieku z zakupami z Biedronki – trzymając w każdej ręce reklamówki z zakupam

Z notatki policyjnej: kierujący pojazdem Fokus …………podczas jazdy ulicą grunwaldzką w kierunku ulicy Poniatowskiego, znajdując się przed wiaduktem kolejowym – nie zachował należytej ostrożności i uderzył przednią częścią pojazdu w przechodzącą w tamtym miejscu przez jezdnię ……….. Potrącona w wyniku obrażeń poniosła śmierć na miejscu zdarzenia…”

Ford Fokus   po potrąceniu piesze

Z opinii medycznej

Przyczyna nagłej i gwałtownej śmierci denatki były mnogie obrażenia ciała wymienione  wyżej przebiegające z krwawieniami do wewnątrz i na zewnątrz a przede  wszystkim złamanie kości podstawy czaszki z krwawieniem do wewnątrz i na zewnątrz oraz całkowite przerwanie aorty nieco powyżej podstawy serca z krwawieniem do wewnątrz.

Ustalenia z mojej opinii po analizie i rekonstrukcji zdarzenia

Rekonstrukcja zdarzenia przeprowadzona była w oparciu o wiele elementów ale jednym z bardziej istotnych było nagranie z monitoringu stacjonarnego z kamer zainstalowanych na obiekcie przy tej drodze oraz monitoringu mobilnego z autobusu MZK który jechał z kierunku przeciwnego do kierunku jazdy Forda Focusa.

obraz z monitoringi mobilnego z autobusu MZK (moment niesienia pieszej na masce pojazdu)kadr z monitoringu stacjonarnego na budynku obok jezdni

Istotnym elementem w rekonstrukcji zdarzenia do ustalenia okoliczności wypadku były pozostawione na jezdni ślady blokowania kół pojazdu w czasie hamowania Fordem

widoczne na jezdni ślady blokowania kół podczas hamowania Fordem

Te okoliczności łącznie z wynikiem opinii medycznej co do obrażeń pieszej doznanych w czasie potracenia pozwoliły na wyliczenie prędkości pojazdu Ford w poszczególnych fazach przed zdarzeniem. Fazy te widoczne sa na szkicu rekonstrukcyjnym. (poniżej)

Kierujacy Fordem Focusem tuż przed zdarzeniem w momencie pojawienia się śladów blokowania kół na asfalcie jechał z prędkością 74,09 km/h

WNIOSKI OGOLNE OPINII  

Bezpośrednią przyczyną zaistnienia zdarzenia drogowego było wejście pieszej bezpośrednio przed jadący pojazd Ford Fokus który kierował …… czym naruszyła 13. ust 1 Prawa o ruchu drogowym który zobowiązuje pieszego przechodzących przez jednię do zachowania szczególnej ostrożności. Piesza naruszyła ten przepis w szczególności poprzez naruszenia zasad zawartych w art. 14 ust 1a oraz 1b który zabrania wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zabrania wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Kierujący pojazdem Ford Focus – kierując tym pojazdem, z prawdopodobną prędkością pomiędzy ok. 65,7 km/h – 74,08 km/h jadąc z kierunku ronda przy ul Grunwaldzkiej pod wiadukt dostrzegł z odległości około 36 metrów zagrożenie ze strony wchodzącej w sposób nagły zza poprzedzającego niezidentyfikowanego pojazdu bezpośrednio na jezdnię z zamiarem przejscia na drugą stronę pieszej. Zarówno sposób postępowania pieszej jak też prędkość Forda wyższa od dopuszczalnej na tym odcinku odpowiednio od ok. 15,7 – 24 km/h , mimo reakcji kierującego na zagrożenie z odległości 36 metrów nie spowodowała zatrzymania pojazdu przed miejscem wejścia pieszej na jezdnię lub na wykonanie wykonać odruchu obronnego pozwalającego na unikniecie potrącenia lub ograniczenie jego skutków – w konsekwencji potracenie pieszej spowodowało rozległe obrażenia ciała i zgon na miejscu zdarzenia.

Sposób naruszenia tych zasad, przyczyny, okoliczności i przebieg wypadku drogowego został przedstawiony w rekonstrukcji zdarzenia na szkicu rekonstrukcyjnym oraz w opisie do tej rekonstrukcji a także w rozdziale poprzedzającym „ocena zachowania uczestników zdarzenia drogowego”

Ford Fokus jechał z prędkością pomiędzy 65,7 a 74,8 km/h na początku śladów hamowania na jezdni (ok. 13 metrów przed potrąceniem) oraz odpowiednio pomiędzy 50 km/h – 59,1 km/h w momencie potrącenia

Zdarzenie drogowe spowodowała piesza która weszła bezpośrednio przed jadący pojazd Ford Fokus którym kierował ………….. czym naruszyła 13. ust 1 Prawa o ruchu drogowym który zobowiązuje pieszego przechodzących przez jednię do zachowania szczególnej ostrożności. Piesza naruszyła ten przepis w szczególności poprzez naruszenia zasad zawartych w art. 14 ust 1a oraz 1b który zabrania wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zabrania wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

Do zdarzenia drogowego przyczynił się także moim zdaniem kierujący Fordem Focusem – który jechał pojazdem z prędkościa wyższą od dopuszczalnej na tym odcinku pomiędzy 15,7 – 24 km/h , i mimo reakcji kierującego na zagrożenie z odległości 36 metrów nie spowodował zatrzymania pojazdu przed miejscem wejścia pieszej na jezdnię lub co ewentualnie uniemożliwił pieszej wykonanie odruchu obronnego pozwalającego na unikniecie potrącenia lub ograniczenie jego skutków – w konsekwencji nastąpiło potracenie pieszej rozległe obrażenia ciała skutkujące zgonem na miejscu zdarzenia.

Kierujący w związku z tym naruszył moim zdaniem art. 19 ust 1 w związku a art. 20 ust 1 prawa o ruchu drogowym.

Już po sporządzeniu tej opinii otrzymałem informację, że kierujący Fordem prowadził pojazd pod wpływem narkotyku.

Teza podawana w prasie tuż po zdarzeniu – że piesza przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym w opinii nie została potwierdzona. Pieszy w myśl obowiązującego prawa może przez jezdnię przechodzić poza oznakowanym przejściem dla pieszych pod warunkiem że odległość do takiego przejścia jest większa niż 100 metrów. Piesza przekraczała jezdnię w odległości większej niż 100 metrów od przejścia i tym samym nie naruszyła prawa, jednak uczyniła to nie zachowując szczególnej ostrożności i zignorowała tym samym fakt jadącego z nadmierna prędkością Forda Focusa kierowanego przez kierowcę w stanie po użyciu narkotyku.

Ostateczne według mojej analizy i wniosków opinii to kierujaca swoim zachowaniem spowodowała zaistnienie zdarzenia drogowego niestety płacac najwyższa cenę – utratę życia, natomiast kierujący Fordem do zaistenienia tego zdarzenia przyczynił się.

Możliwość komentowania Śmierć pieszej pod kołami Forda – z nadmierną prędkością i narkotykiem w tle. została wyłączona