Z przystanku autobusowego przy dworcu PKP – wjazd na ul. Kołłątaja. Kolejne niebezpieczne zdarzenie drogowe w tym obszarze z udziałem autobusu.

Kolejne niebezpieczne zdarzenie drogowe – to tylko kwestia czasu?

Nad zdjeciem tytułowym – autobus komunikacji publicznej wyjeżdża z przystanku początkowego zlokalizowanego przy budynku dworca PKP w Słupsku (zdjęcie poniżej)

Dalsza część wpisu wymaga istotnej dygresji – bo choć mogłoby się wydawać że ta dygresja nie ma żadnego związku z opisaną niżej sprawą – to jednak na podstawie przeprowadzonej przeze mnie analizy zdarzenia drogowego na potrzeby procesu sadowego, moim zdaniem miała wpływ na zaistnienie zdarzenia drogowego.

Pewnie z punktu widzenia zarządcy terenu (prawdopodobnie PKP) obszar opisywany znajduje się w „Strefie zamieszkania” . Moim zdaniem tak nie jest ale to zarządca terenu (także prywatnego) bierze pełną odpowiedzialność za organizację ruchu drogowego w tym obszarze.

Z mojego punktu widzenia popartego przepisami prawa o ruchu drogowym obszar pokazany poniżej na zdjęciach nie jest jak tego chciałby zarządca terenu – “Strefą zamieszkania” ale obszarem w którym ruch odbywa się niezgodnie z prawem i w którym występuje poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu głównie w związku z ruchem autobusów z przystanku autobusowego rozpoczynających kursy rozkładu jazdy.

Wjazdy i wyjazdy ze „strefy zamieszkania” muszą być oznakowane odpowiednimi znakami drogowymi.

jako W obszarze uznanej przez zarządcę terenu jako
strefa zamieszkania są otwarte dwa wjazdy do strefy i jeden wspólny wyjazd z tej strefy (na zdjęciach poniżej)

znak pionowy “strefy zamieszkania” umieszczony po lewej stronie na łuku drogi (w głębi w lewo widoczny budynek dworca PKP)

Widoczny na zdjęciu wyżej wjazd z ulicy Kołłątaja na drogę pod wejście do dworca PKP stanowi prawdopodobnie według zarządcy terenu wjazd do strefy zamieszkania . Według prawa o ruchu drogowym to tylko powtarzacz – gdyby znak podstawowy był usytuowany po prawej stronie drogi.

Znak pionowy „strefa zamieszkania” jednak został usytuowany po lewej stronie drogi a takie ustawienie jest w prawie o ruchu drogowym zarezerwowane wyłącznie jako powtarzacze znaków pionowych usytuowanych poprawnie po prawej stronie drogi

Do tej strefy jest otwarty jeszcze jeden wjazd od ulicy Kołłątaja z ulicy Marii Konopnickiej i od strony starego dworca PKP w kierunku przystanku autobusowego zlokalizowanego przy nowym budynku PKP. Wjazd otwarty dla wszystkich uczestników ruchu .


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-71-1024x576.png

Oznakowanie na tym otwartym wlocie nie ma nic wspólnego z prawnym oznakowaniem „strefy zamieszkania”

.

Wlot spod starego dworca PKP ul . Konopnicką w kierunku nowego dworca pkp i przystanku autobusowego (otwarty dla wszystkich uczestników ruchu). Faktycznie ten wjazd winien być na wlocie oznakowany „znakiem strefy zamieszkania” oraz znakiem droga jednokierunkowa bez znaku B-36 i bez znaku B-33

O tym że zarządca chciał mieć w tym obszarze „strefę zamieszkania” może świadczyć jedyny wyjazd z tego obszaru oznakowany poprawnie znakiem „koniec strefy zamieszkania” (zdjęcie niżej)

Widok tzw strefy zamieszkania z jedynym wylotem z tej strefy na ul. Kołłątaja i z przystankiem autobusowym przy budynku dworca PKP. Znak Koniec strefy zamieszkania po prawej stronie wlotu na ulicę Kołłataja

Znak ten widoczny na wlocie na ulicę Kołłątaja informuje o tym fakcie dopiero po dojechaniu do tego znaku Kierujący autobusami komunikacji pasażerskiej stojąc na przystanku nie mają jeszcze świadomości że są w „strefie zamieszkania”`. Kierujący z drugiego wlotu nie posiadają po prawej stronie drogi znaku strefy zamieszkania i też nie maja prawnej informacji o tym że wjechali do „strefy zamieszkania”.Na tle przedstawionej wyżej sytuacji nieprawidłowego oznkowania strefy zamieszkania – czas na omówienie sytuacji w organizacji ruchu która jest bardziej groźna z punktu widzenia naruszenia zasad biezpieczeństwa w szczególności z powodu wyjazdu autobusów komunikacji pasażerskiej z przystanku obok dworca PKP na ulicę Kołłątja w Słupsku.

W sierpniu 2018 roku sporządziłem na zlecenie Sądu Okręgowego opinię w procesie postępowania sądowego w której oprócz wskazanych naruszeń prawa o ruchu drogowym i opisu postepowania uczestników zdarzenia drogowego – wskazałem że istotnym elementem zaistnienia zdarzenia drogowego była infrastruktura drogowa i organizacja ruchu z której organizatorzy publicznych przewozów pasażerskich nie powinni korzystać w czasie realizacji procesu przewozowego.

Oprócz wniosków ogólnych opinii stanowiących odpowiedź na pytanie Sadu, zawarłem moim zdaniem bardzo istotny wniosek dotyczący organizatora ruchu w tym miejscu i organizatora przewozów pasażerskich z nadzieja skierowania tego wniosku w trybie postępowania procesowego do merytorycznych podmiotów.

Wniosek zawarty w mojej opinii sporzadzony dla Sadu Okręgowego

“…Generalny wniosek jest jeszcze dalej idący. Obsługa rozkładu jazdy z tego przystanku przed dworcem PKP w kierunku wyjazdu na ulicę Kołłątaja przy uwzględnieniu dużego ruchu do tego wyjazdu pojazdów związanych z ruchem kolejowym, długością autobusów na bardzo krótkim odcinku dojazdowym od przystanku do wlotu na ul. Kołatają (ok. 25 m), a także fakt, że jest to obszar strefy zamieszkania gdzie piesi mając bezwzględne pierwszeństwo we wszystkich miejscach strefy, także na obszarze infrastruktury dla pojazdów i bardzo intensywny ruch pieszych w rożnych kierunkach (do i z przystanku autobusowego, do i z dworca kolejowego – skłaniać winna skłonić organizatora ruchu w Słupsku do niezwłocznej zmiany organizacji ruchu w tym miejscu W taki sposób, aby pojazdy samochodowe o dużych gabarytach, szczególnie autobusy komunikacji zbiorowej nie mogły zmieniać kierunku jazdy w prawo w kierunku ulicy Tuwima…”


Opis niebezpiecznej organizacji ruchu :

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-63-1024x382.png
autobusy komunikacji pasażerskiej na przystanku poczatkowym przy dworcu PKP

Autobusy stojące na przystanku przed dworcem PKP. Za chwilę pierwszy z nich ruszy w trasę w prawo w kierunku ulicy Kołłataja.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-60-1024x576.png

Ten autobus mimo że dość krótki – po ruszeniu z przystanku obok dworca z zamiarem skrętu w prawo w ulicę Kołłątaja musi najpierw dojechać całkowicie do lewej krawędzi jezdni a mimo to nie jest w stanie wjechać w ulicę Kołłątaja w lewo w zgodzie z przepisami i z zachowaniem bezpieczeństwa wobec pieszych ale także wobec pojazdów znajdujących się w ruchu na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Widoczni na zdjęciu piesi na głównym ciągu pieszych są narażeni każdorazowo, gdy z przystanku autobusowego na ulicę Kołłątaja włącza się

To jeden z krótszych autobusów rozpoczynajacych kursy z tego przystanku autobusowego. Niestety, każdy autobus skręcajacy w prawo w ulicę Kołłataja z powodu sposobu oznakowania obszaru jezdni Kołłataja z oznakowanym przejściem dla pieszych – musi przed wlotem na Kołłataja zajać miejsce przy lewym krawężniku i dopiero z tej pozycji skręcać w lewo w ulicę Kołłataja. Taka pozycja autobusu przed skrętem w prawo zawsze powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu dla pojazdów osobowych które zamierzajac skręcić tak jak autobus w prawo w ulicę Kołłataja czynia to zgodnie z prawem z od prawego krawężnika powodując groźne kolizje torów jazdy które wcześniej doprowadziły do zdarzeń drogowych na tym wlocie autobusów i pojazdów osobowych. Na zdjęciu powyżej widać że dla pieszych jest to główny strumień pieszych z kierunku dworca PKP, przystanku autobusowego i na główna ulicę miasta tj ulicę Wojska Polskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-66-1024x492.png

Nawet kierujący tym – prawie najkrótszym autobusem komunikacji pasażerskiej nie jest w stanie wykonać bezpiecznie i zgodnie z prawem tego manewru. Ten obraz pokazuje wyraźnie że każdy autobus (a dziennie z tego przystanku przed budynkiem dworca PKP odjeżdża ich bardzo dużo) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pieszych idących ciągiem pieszym o dużym natężeniu bo też każdy autobus najeżdża na chodnik uniemożliwiając pieszym przejście w tym czasie chodnikiem. Niektóre autobusy zajmują cała szerokość chodnika nawet uderzają w znaki drogowe zawieszone na widocznym słupie energetycznym

Widoczna na tym zdjęciu sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu pieszych na chodniku, pieszych na przejściu oraz kierujących pojazdami na ulicy Kołłataja dotyczy każdego autobusu wyjeżdżającego wlotu przed dworcem PKP na ulicę Kołłataja w prawo.

Poniżej na zdjęciu widać jest stan chodnika z widocznymi śladami zajęcia prawie jego całej szerokości podczas skrętu w prawo w ulicę Kołłataja.

nakazu. Na zdjęciu powyższym widoczny w czarnej otoczce “wytarty” chodnik od kół autobusów aż do latarni ulicznej która nosi na sobie ślady otarć a nawet uszkodzenia znaku B-36. Taką sama obwódka ozanczono obszar wyłaczenia spod ruchu drogowego który jednak nagminnie, prawie zawsze jest naruszony przez kierujących autobusami a przednie koła autobusu z trudem przeciskaja się przede znakiem objazdu wysepki C-9

https://screenshotscdn.firefoxusercontent.com/images/9f5937c7-e3c2-475a-9919-4d05148e8e00.png
C-9

Potwierdzeniem groźnej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego organizacji ruchu w opisywanym wyżej miejscu jest wypis z dokumentacji sadowej dot. przebiegu procesu w sprawie zderzenia autobusu i samochodu osobowego w opisywanym obszarze i w opisanej organizacji ruchu

Z akt sprawy postępowania procesowego przed sadem:

Zeznania kierującego autobusem:

“…jechałem autobusem dwuosiowym – ten autobus ma jedna oś skrętną , ja żeby wykonać manewr skrętu w prawo wjeżdżam na pas wyłączony z ruchu na ulicy Kołłątaja , żeby zmieścić się między między azylem a znakiem znajdującym się na słupie po prawej stronie muszę uważać , ja skręcając w prawo mam odległość w granicach od 20 do 30 cm z każdej strony tj od azylu i znaku. Ja tym autobusem mieszczę się wykonują manewr na jeden raz , ten manewr trzeba wykonać tocząc się , nie ma możliwości żeby wykonać ten manewr szybko bo lewą strona zderzaka uderzyłbym o ten azyl przejścia dla pieszych, żeby przejechać płynnie muszę patrzeć na azyl czy dobrze wchodzę przodem – jak już widzę że azyl jest pod kontrolą to obserwuję cały czas znak – przejście dla pieszych żeby go nie uszkodzić i żeby nie uszkodzić szyby autobusu. Ja w chwili zdarzenia jechałem sam…jak ju z zjeżdżam na bazę , ja wykonując te manewry patrząc w lusterko widzę tylko to co jest w odległości około 3 metrów równolegle do autobusu – ja skręcając w prawo nie widzę tego co się dzieje przy prawym krawężniku – nie pozwala mi na to kąt lusterka , żeby to zobaczyć musiałbym głowę odwrócić i spojrzeć przez szybę autobusu…”

Szkic rekonstrukcyjny zdarzenia

Na powyższym szkicu przeprowadzona prze mnie rekonstrukcja zdarzenia drogowego w udziałem autobusu i samochodu osobowego
Ten autobus mimo dość krótki – po ruszeniu z przystanku obok dworca z zamiarem skrętu w prawo w ulicę Kołłątaja musi najpierw dojechać całkowicie do lewej krawędzi jezdni a mimo to nie jest w stanie wjechać w ulicę Kołłątaja w lewo w zgodzie z przepisami i z zachowaniem bezpieczeństwa wobec pieszych ale także wobec pojazdów znajdujących się w ruchu na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Widoczni na zdjęciu piesi na głównym ciągu pieszych są narażeni każdorazowo, gdy z przystanku autobusowego na ulicę Kołłątaja włącza się autobus z zamiarem skrętu w lewo

Poniżej na zdjęciach widoczne sa 4 klatki z autobusem który ruszył do obsługi kursu w kierunku ulicy Kołłataja i skręcającego w prawo w ulicę Kołłataja. Zdęcia te w sposób jednoznaczny pokazują naruszenie przez kierującego kilku przepisów prawa o ruch drogowym i naruszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym obszarze.

Zdęcia te w sposób jednoznaczny pokazują naruszenie przez kierującego kilku przepisów prawa o ruch drogowym i naruszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym obszarze. Żadnym usprawiedliwieniem dla kierujących pojazdami w tej organizacji ruchu nie jest fakt utrudnienia ruchu spowodowane taka a nie inna organizacja ruchu.

W każdym jednak przypadku to kierujący za kierownica autobusu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i w przypadku tragicznego zdarzenia drogowego, to on przed wymiarem sprawiedliwości bedzie odpowiadał za ewentualne spwodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w tym ruchu z tej przyczyny

Na powyższych zdęcia poszczególne fazy włączania się autobusu na ulice Kołłątaja. Prawie każda faza, prawie każdego autobusu jest realizowana z naruszeniem prawa a w szczególności z zagrożeniem bezpieczeństwa szczególnie wobec pieszych zarówno tych którzy poruszają się w strefie jak tez tych którzy poruszają się ciagami pieszym także w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul Kołłątaja.


W rozmowie kierowcami autobusu, każdy z moich rozmówców potwierdził bardzo niebezpieczna sytuację w tym wężle komuniakcyjnym i sugerował konieczność zaprzestania wyjeżdżania autobusów z dworca PKP w prawo w ulicę Kołłataja. Moje pytanie do niektórych z nich że to przecież on siedzi za kierownica autobusu i widzi potrzebę określonego zachowania się w ruchu wynikajace z prawa o ruchu drogowym – przeważnie potraktowano milczeniem

Pozostawienie aktualnie obowiązującej organizacji ruchu a szczególnie ruchu autobusowego w tym miejscu i w tej strefie zamieszkania będzie generowało zdarzenia drogowe na styku ulicy Kołłątaja i dojazdu do tej ulicy w obszarze przejścia dla pieszych a także będzie generowało zdarzenia z udziałem pieszych w strefie zamieszkania (według zarzadcy terenu) jako że kierujący autobusami w tym obszarze nie będą w stanie (realizując rozkład jazdy) zachować szczególnej ostrożności, do czego zobowiązują ich przepisy prawa o ruchu drogowym.

Można wyrazić w tym miejscu przekonanie , ze na opisana w tym artykule niebezpieczna sytuację – policja słupska nie pozostanie obojętna i przeanalizuje problem a wnioski przedstawi zarzadcom ruchu adekwatnie do własności terenu.

Możliwość komentowania Z przystanku autobusowego przy dworcu PKP – wjazd na ul. Kołłątaja. Kolejne niebezpieczne zdarzenie drogowe w tym obszarze z udziałem autobusu. została wyłączona