Słupsk ul. Lawendowa – progi zwalniające (po dyskusji w mediach społecznościowych)

To już trzeci odcinek i nowe lub bardziej wyeksponowane argumenty ze wskazaniem na sytuację anormalną i niezgodna z przepisami w tym obszarze.

1.Perspektywa drogi ul. Lawendowej w Słupsku na początku ul Gdańskiej. Długość tego odcinka od początku do końca – 814 metrów.

2.Na tym odcinku znajduje 8 progów zwalniających przez całą szerokość jezdni.

3.Jezdnia z płyt perforowanych typu jombo o szerokości 7 metrów na całej długości z dwoma pasami po jednym w każdym kierunku ruchu, bardzo dobra widoczność po obu stronach, domy mieszkalne w zdecydowanej ilości w dość dużej odległości od pasa drogowego

4.Srednia odległość między progami dla całego odcinka drogi wynosi 101,75 metra. (814 m : 8 progów = 101,75 m) -zdjęcie niżej

5.Srednia odległość miedzy progami (od pierwszego do ostatniego progu) wynosi 80,5 metra (644 :8 = 80,5 metra) zdjęcie poniżej

6.Stan prawny obowiązujacy w tym zakresie:

“Strefa ograniczonej prędkości B-43 stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz o dużej ilości skrzyżowań”

Brak uzasadnienia do wdrożenia organizacji ruchu w postaci strefy ograniczonej prędkości na ul. Lawendowej wynika wprost z powyższej zasady prawnej.

Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h i usytuowanie w tej strefie przed progami znaków B-33 jest sprzecznością prawną a znaki B-33 nie są wymagane.

7.Znak A-11 a “próg zwalniający” według zasady prawnej umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi…Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (B-43) a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy – to znaków B-33 można nie stosować”

Niezgodność z prawem w tym przypadku dotyczy umieszczenia w całej strefie prędkości nie większej niż 30 km/h podczas gdy w oznakowaniu przed progami ustalono prędkość do 20 km/h gdy tymczasem w takiej sytuacji jeżeli strefa prędkości jest równa lub mniejsza niż 30 km/h to znaków B-33 nie stosuje się. Ewidentna sprzeczność prawna a ponadto dezinformacja uczestników ruchu. Moim zdaniem niepotrzebnie umieszczono 20 znaków B-33 ( w całej strefie pewnie więcej) i ewidentny brak konsekwencji ze strony zarządzającego ruchem bowiem w innych miejscach strefy takich znaków nie zastosowano , jak choćby przy ul Prof. Lotha

8.Tam gdzie ewidentnie winno się stosować znaki pionowe A-5 (przy Lawendowej zastosowano tylko niektóre) lub na opisywanej przeze mnie w innym wpisie -ulicy Szafranka i Aluchnny Emalianow) – tego nie uczyniono

9.Ulica Lawendowa nie może prowokować do szybkiej jazdy bo jako taka jest na całej długości quazi progiem zwalniającym i nie może generować dużych prędkości.

Moim zdaniem to nie prędkość jest uzasadnieniem do zastosowania takiej ilości progów lecz właśnie kiepski stan tej nawierzchni i hałas wywoływany ruchem pojazdów (głownie ciężkich) po nierównych perforowanych i uszkodzonych płytach był główną przyczyna ograniczenia nie prędkości ale ograniczenia ruchu na tej drodze w ogóle , bo progi usytuowano nawet tam gdzie do budynków mieszkalnych jest daleko.

Moim zdaniem nawet poprawa stanu nawierzchni jezdni i wykonanie ciągów pieszo jezdnych przy tej ulicy nie rozwiąże problemu, bo podłożem tego sporu nie jest uspokojenie ruchu ale jego wyciszenie poprzez eliminację i likwidację bardzo wygodnego dla wielu uczestników ruchu skrótu drogowego i utrzymanie wyłącznie osiedlowego dojazdu do posesji prywatnych.

A gdy inni mieszkańcy Słupska czy też innych miast pójdą tym śladem i coraz częściej będą nie tylko prosili ale wręcz żądali spełnienia podobnych postulatów.

Trzeba wszakże przypomnieć, że zanim wystąpił problem – przez długi, długi okres było tam zwykłe pole z drogą taką jaka jest w chwili obecnej. Taki jest charakter miejskiej urbanizacji i potencjalni przyszli mieszkańcy zanim stali siE właścicielami działek przy tej otwartej w tych samych kierunkach ulicy – musieli z tego faktu zdawać sobie sprawę. Ja przynajmniej nie znam żadnych planów miejscowych z których wynikałoby że ta ulica w przyszłości będzie stanowiła tylko zamkniętą ulicę do wewnętrznej obsługi osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych

Wspólnota samorządowa i jej reprezentacja oraz organy wykonawcze oczywiście mogą dokonywać zmian poprzednich projektów, tyle że wini to czynić w zgodzie z prawem a z tym w tym zakresie nie jest moim zdaniem najlepiej.

Reasumując – zalecam ze spokojem zatrzymać pojazd lub stanąć na początku ulicy Lawendowej przy znakach pionowych dot stref od wjazdu z ulicy Gdańskiej – popatrzyć w kierunku końca tej drogi, rozejrzeć się w kierunku lewego i prawego pobocza – aż do domów jednorodzinnych po obu stronach tej drogi – by natychmiast dojść do przekonania, że w tej prawie nie o prędkość i piractwo drogowe tu chodzi.

Z niecierpliwością czekam też na odpowiedź Pani Prezydent Miasta na tezy zawarte w mojej opinii dotyczące tej sprawy, którą już dość dawno tam skierowałem.

Pozostałe moje argumenty zawarte w dwóch poprzednich wpisach mojego blogu pozostają aktualne.


Możliwość komentowania Słupsk ul. Lawendowa – progi zwalniające (po dyskusji w mediach społecznościowych) została wyłączona