Podsumowanie ankiety czytelników w sprawie z pytania dot. BRD

zasada pierwszeństwa w “strefie zamieszknia”

Jak wynika z wyników powyższego wykresu kołowego, blisko 77 procent odpowiadających na pytanie wybrało prawidłową odpowiedź. Jaka jest jednak praktyka w słupskich strefach zamieszkania choćby tych większych i w centrum miasta. 1.obszar Mikołajska – Mostnika – Łukasiewicza 2.Obszar Piekiełko – Filmowa – Bema 3.Obszar Stary Rynek – Zamenhoffa W tych obszarach nie ma żadnej tolerancji kierujących wobec absolutnego prawa do pierwszeństwa pieszych przed pojazdami, w całym obszarze także na jezdniach. Często obserwuję sytuacje, że noga postawiona na jezdniach przez pieszego w Słupskich strefach zamieszkania i przejście choćby kawałek taką jezdnią przy której jest chodnik, – powoduje u większości kierujących zdecydowaną nerwową reakcji a często pukanie się kierującego w czoło w kierunku pieszego co może oznaczać tylko jedno. Kierowca nie ma szacunku dla przepisów prawa a dla pieszego tym bardziej. Swoją abrobatę dla pieszecho kierujący wyrażają bardzo często sygnałem dźwiękowym choć to oni właśnie naruszają tym samym prawo. Zdziwienie musiała budzić zasłyszana przeze mnie odpowiedź dziennikarza od policjanta który zapytany o takie sytuacje wyraził opinię że piesi winni uważać na pojazdy tak jakby to one miały pierwszeństwo w tym obszarze. Dla mnie taka wypowiedz powoduje albo rozzuchwalenie kierujących wobec pieszych albo po prostu potwierdza świadomość kierującego co do tego że to właśnie on a nie pieszy posiada pierwszeństwo w tym obszarze. Faktycznie w 2015 roku w mojej opinii dotyczącej nienormalnej i niezgodnej z prawem sytuacji w słupskich strefach zamieszkania uznałem że te wymienione wyżej strefy są zorganizowane niezgodnie z intencją ustawodawcy bowiem nie ma uzasadnienia praktycznego do ich zorganizowania (przede wszystkim posiadają pełną infrastrukturę niezależną dla kierujących i pieszych i nie jest to obszar dużego natężenia ludzi gdzie brakuje normatywnych warunków infrastrukturalnych) .

Strefy te posiadaj w dalszym ciągu błędy prawne a kolejni inżynierowie ruchu nie kwestionowali moich uwag – ale też nic nie czyniły aby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych strefach z powodu naruszenia prawa w oznakowaniu – usunąć.

Ignorancja w ty zakresie ze strony organów zarządzających ruchem jest ogromna o czym mieliśmy się kilkakrotnie przekonać także w moich kolejnych wpisach ( np. w strefie Mostnika)

Czas na kolejne pytanie do SONDY już za kilka dni. Namawiam czytelników do podpowiedzi – z jakiego obszaru zadać pytania do sondy.

Możliwość komentowania Podsumowanie ankiety czytelników w sprawie z pytania dot. BRD została wyłączona