Prędkość na odcinku Słupsk – Siemianice. Inne przykłady niewłaściwego oznakowania w Słupsku – bez reakcji zarządzającego ruchem

Niewiedza,   brak świadomości  o ważności prawa o ruchu drogowym w procesie organizacji ruchu czy tez czy złośliwe działanie?  A co na to kierujący?

Jadąc  od centrum Słupska do Siemianic    (zdjęcie 1)  Siemianic   w pobliżu skrzyżowania z ulicą  Duńska jest   znak drogowy” koniec obszaru  zabudowanego” –   oznacza ze ustalona prędkość za tym znakiem  wynosi 90 km/h  aż do znaku   B-33 (60 km/h)tj przed  wjazdem do Biedronki (zdjęcie nr 2)

zdjęcie 1

zdjęcie 2

Znak B-33   przed wjazdem do Biedronki  (zdjęcie nr 2) oznacza   że od znaku do  skrzyżowania z ulicą Miejska prędkości  usatlona została znakiem B-33  do 60 km/h   (zdjęcie nr 2)

Jadąc  ze Słupska do Siemianic – ponad  1000 metrów kierujący   pojazdami mogą jechać z prędkością   do 90 km/h  (zdjęcie 1 i 2)

Jadąc z kierunku przeciwnego z Siemianic  do Słupska od  skrzyżowania ulicy  z ulicy Miejskiej do  tablicy obszaru zbudowanego w Słupsku     (zdjęcie 3 i 4 )  także na odcinku  ponad 1000 metrów kierujący widząc  znak B-33   – winni jechać z prędkością   60 km/ h  jak na znaku aż do znaku obszaru zabudowaniu przy połącznie z ulicą Duńską. (zdjęcia nr 3 i 4)

Zdjęcie  nr 3

Zdjęcie 4

Pewnie wszyscy kierujacy pojazdami jadący w obu kierunkach na  opisywanym odcinku drogi zastanawiają się   z czego wynika przywilej jadących ze Słupska w kierunku Siemianic – że po przejechaniu  znaku „koniec obszaru zabudowanego”    mogą sobie jechać z prędkoscia do 90 km/h, natomiast a kierujacy z przeciwnego kierunku na tym samym odcinku (nawet jeżeli to są  Ci sami)   – muszą jechać z predkoscia 60 km/h .

Mówiąc prościej – w zwiazku z uruchomieniem Biedronki – nowa organizacja ruchu   ( po stronie Biedronki)  posiada ograniczenie prędkosci od B- 33 (60 km/h)  na odcinku około 100 metrow do ulicy  Miejskiej  a na tej samej stronie drogi od wjazdu ulicy Duńskiej do Biedronki – 90 km/h.


Przy okazji   zwracam uwagę na oznakowanie niezgodne z prawem o ruchu drogowym  o których wspomnialem niedawno we wpisach

Brak prawidłowego oznakowania ulica Słowackiego

Poniżej ulica Słowackiego (wlot na ulice Lutoslawskiego)  . Po prawej stronie drogo przed przejściem dla pieszych  brak jest znaku drogowego   pionowego D-6 Przejście dla  pieszych.

Znak  poziomy tzw Zebry jest tylko uzupełnieniem   znaku pionowego D-6. Jeżeli  mimo wskazania  złego oznakowania zarządca ruchu nie   zlikwidował stanu niezgodnego z prawem to albo ignoruję  ciężar gatunkowy znaków jako takich w ogóle, albo   nie znosi wskazywania nieprawidłowości.

Moim zdaniem (jak każdego obywatela jest wskazywanie na błędy oi nieprawidłości tak długu jak dlugo taki stan będzie istniał a gdy  w mojej ocenie stan taki zagraza bezpieczenstwu uczestników ruchu drogowego,  zgłoszę  takie fakty do  organów ruch  drogowego , chooć  zakładam że treści te  w ramach wpisu na blogo powinny   spowodwać dzialania z urzedu.

Brak oznakowania    F – 10   po prawej stronie   ulicy Kopernika przed  wjazdem na rondo  Kopernika  – Poniatowskiego.

Znak F-10  (znak uzupełniający )  winien znajdować się po prawej stronie drogi  ten widniejący  po lewej stronie należaloby wtedy traktować jako powtarzaćznaku usytuowanego po prawej stronie drogi.

Przy okazji   zwracam uwagę na oznakowanie niezgodne z prawem o ruchu drogowym  o których wspomniałem niedawno we wpisach .

Brak oznakowania D-6 na wlocie ulicy J. Słowackiego   w ulicę Lutosławskiego

niżej ulica Słowackiego (wlot na ulice Lutosławskiego)  . Po prawej stronie drogo przed przejściem dla pieszych  brak jest znaku drogowego   pionowego D-6 Przejście dla  pieszych. Znak  poziomy tzw. Zebry jest tylko uzupełnieniem   znaku pionowego D-6. Jeżeli  mimo wskazania  złego oznakowania zarządca ruchu nie   zlikwidował stanu niezgodnego z prawem to albo ignoruję  ciężar gatunkowy znaków jako takich w ogóle, albo   nie znosi wskazywania nieprawidłowości.

Moim zdaniem (jak każdego obywatela jest wskazywanie na błędy i nieprawidłowści tak długu jak długo taki stan będzie istniał a gdy  w mojej ocenie stan taki zagraza bezpieczenstwu uczestników ruchu drogowego,  zgłoszę  takie fakty do  organów ruch  drogowego , chooć  zakładam że treści te  w ramach wpisu na blogo powinny   spowodwać dzialania z urzedu.

Wlot ulicy Słowackiego w ulicą Lutosławskiego z oznakowaniem poziomym przejścia (brak znaku pionowego D-6) w kierunku przeciwnym: wlot w ulicę Słowackiego z ulicy Lutosławskiego – brak   oznakowania D-6 przed  przejściem dla pieszych  po prawej stronie wlotu

Brak oznakowania    F – 10   po prawej stronie   ulicy Kopernika przed  wjazdem na rondo  Kopernika  – Poniatowskiego.

Znak F-10  (znak uzupełniający )  winien znajdować się po prawej stronie drogi  ten widniejący  po lewej stronie należałoby wtedy traktować jako powtarzać znaku usytuowanego po prawej stronie drogi.

Gdyby się okazało że takie oznakowanie wynika ze zwykłej ignorancji   tych którzy za  organizacje ruchu w mieście odpowiadają – to jednak  nie stosując żadnej złośliwości – zachęcał bym  większą wnikliwość w zakresie  projektowania organizacji ruchu, następnie jej prawidłowego wykonania a na końcu okresowego przeglądu oznakowania jako że zdarzyć się mogą różne sytuacje  jak zniszczenia znaków, samoistnej zmiany pozycji znaków, zmiany lokalizacji  (ustawienia) znaków a wreszcie  niszczenia przez wandali lub zwykłej kradzieży jako złomu użytkowego.

Ulica Fr Szafranka – A. Emalianow

Przy okazji   wskazywania na błędy  i braki w oznakowaniu  należy przypomnieć dokonany wcześniej  dotyczący  zagrożenia bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego z powodu niewłaściwego io niezgodnego  moim zdaniem oznakowania i organizacji ruchu  w obszarze ulic  Fr. Szafranka na  osiedlu Hubalczyków. 

Ta sprawa z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze wydaje mi się na tyle poważna że niezależnie od wpisu na blogu  – przesłałem na ręce Pani Prezydent szczegółową opinię  wraz z wnioskami pt:

(Nie)spokojny pieszy w “Strefie (nie)uspokojonego ruchu drogowego”

Franciszek Szafranek i Marta Aluchna – Emalianow – też byliby zdziwieni. Mimo upływu czasu żadnej odpowiedzi – ewentualnego stanowiska władz miasta nie otrzymalem tak jak nie otrzymałem żadnej informacji w  sprawie trzech  wpisów nt. progów zwalniajacych przy ulicy Lawendowej w Slupsku – także wysłanych na rece Pani Prezydent w formie  pisemnej) niezależnie  od wpisu na moim blogu.

1.Progi zwalniające na ul. Lawendowej w Słupsku – więcej zagrożenia czy więcej poprawy

2.Progi do likwidacji

3.Słupsk ul. Lawendowa – progi zwalniające (po dyskusji w mediach społecznościowych)

Możliwość komentowania Prędkość na odcinku Słupsk – Siemianice. Inne przykłady niewłaściwego oznakowania w Słupsku – bez reakcji zarządzającego ruchem została wyłączona