Batalia na rzecz bezpieczeństwa pieszych na oznakowanym przejściu

Batalia o bezpieczne przejścia dla pieszych w Polsce – musi się rozpocząć już teraz – w kampaniach wyborczych – krajowej i europejskiej.
To praca niedokończona w parlamencie w kadencji 2011-2015. A ile można by od tego czasu uratować ludzkich żyć unicestwionych na oznakowanych przejściach da pieszych a ilu inwalidów przybyło w tych miejscach na drodze tylko dlatego że przez wiele lat trwały debaty i spory wśród parlamentarzystów o ta jaki kształt ma przyjąć kilkuzdaniowy projekt zmiany ustawy prawo po ruchu drogowym które miało poprawić sytuację najsłabszych uczestników ruchu drogowego w tym jednym miejscu tym jedynym bezwzględnym azylu gdzie każdy pieszy (zdrowy, chory, ułomny. inwalida, inwalida na wózku, niepełnosprawny o kulach, pijany, i trzeżwy, dziecko i dorosły musi mieć bezwzględne pierwszeństwo w tym miejscu (bez żadnych warunków.) To nie powinno być miejsce uprzywilejowane dla kierujących pojazdami, To nie może być miejsce na którym zgodnie z aktualnym prawem zarówno pieszy jak też kierujący mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Przy takich prawnych zapisach wojna o przywileje i pierwszeństwo na przejściach oznakowanych trwa na dobre. Z tą tylko różnicą że bezwzględne egzekwowanie prawa na przejściu przez pieszego zawsze stawia go w przegranej sytuacji, bez względu na to kto złamał przepis. Jednak niejasne i nieostre przepisy w obszarze przejścia dla pieszych powodują że festiwal zabijania pieszych przez kierujących na przejściach oznakowanych trwa, i jeszcze z wielkimi pretensjami do pieszych..
Więcej treści i propozycji w batalii o życie pieszych na przejściach na stronach mojego blogu.
Już wkrótce merytoryczny wpis z uzasadnieniem o działaniach na rzecz powrót doi parlamentarnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pieszych na przejściach łącznie z gotowym projektem i uzasadnieniem .`
Tam też możliwość komentarzy , dyskusji, wymiany poglądów i wsparcie inicjatywy.


www.bezpiecznienadrogach.pl

Zbigniew Wiczkowski

313 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.