Drogowy Trojkąt Bermudzki (Wł. Jagiełły – Deotymy – A. Łajming). Pozostanie nieodkryty?

Eksperyment z organizacji ruchu – widoczny z okien Słupskiego Ratusza – padł bez argumentów tak jak bez argumentów ktoś 2 lata wcześniej zrealizował własną wizję zwijania pasów ruchu. Moje kontrargumenty wtedy nie działały , a dziś?

W dniu dzisiejszym zostałem poproszony przez redakcję radiową o komentarz w sprawie decyzji władz miasta o przywrócenie organizacji ruchu jaka obowiazywala przez ok 2 lata w tzw. drogowym “trójkącie bermudzkim” który tak nazwałem umownie dla potrzeb niniejszego wpisu, w obszarze węzła okalającego Plac Zwycięstwa. (ulica A. Łajming – Wł. Jagiełły – Deotymy w Słupsku. Można by zapytać, dlaczego tak późno a raczej trzeba pytać dlaczego w ogóle ktoś postawił na absurdalną, szkodliwą zmianę organizacji ruchu wykorzystując fakt społecznej debaty nad wdrożeniem urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na wlocie z ul. Anny Łajming w ciag ulicy Jagiełły i Tuwima w związku z serią wypadków komunikacyjnych w tym wypadku śmiertelnego który tak się złożyło opiniowałem w procesie postępowania przygotowawczego a następnie w procesie sądowym. .

Faktem jest że wlot z Ulicy A. Łajming na skrzyżowanie z placem zwycięstwa przebudowano w inny sposób niż wynikało z przegłosowanego wniosku w tym zakresie na posiedzeniu Zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska. Tak to już bywało w czasie kiedy byłem członkiem Zespołu do spraw BRD przy Prezydencie miasta Słupska – albo nie podnoszono spraw pilnych i społecznie nośnych jeżeli przewidywano niekorzystną opinię Zespołu (np. tego trójkąta bermudzkiego) , albo nie uwzględniano głosów negatywnych członków zespołu w sprawach które były mocno forsowane przez administrację ratusza i obiecano powrócić do sprawy na kolejnych posiedzeniach i do nich nie wracano (np. istniejący wciąż problem osiedla Hubalczyków i tzw strefy uspokojonego ruchu (ul.Fr. Szafranka,i A. Emalianow) która przez nieuwagę wykonawców jak chce Dyrektor Wydziału polityki Transportowej Robert Linkiewicz – stała się osiedlową “autostradą”. Czy wreszcie na spotkania Zespołu nie zapraszano niektórych członków którzy zdecydowanie walczyli aby propozycja nie została zaakceptowana (przykład wprowadzania ruchu dwukierunkowego na Wojska Polskiego).

Nie chcę wchodzić w szczegóły i uzasadnienie decyzji dot powrotu organizacji ruchu w “trójkącie bermudzkim” do stanu sprzed 2 lat (nie zaopiniowanego przez Zespół przy Prezydencie miasta Słupska co do jego wdrożenia. Nie ukrywam że jest to bardzo dobra decyzja biorc pod uwagę że taki komunikacyjny “gniot” funkcjonował pod oknami Ratusza przez taki długi czas. Dobrze że tak się stało bez względu na to że zmianę decyzji podjęli w większości Ci którzy dwa lata temu przekonali Prezydenta Miasta do wdrożenia takiej organizacji bez opinii Zespołu doradczego

Ale pewne wyjaśnienia sa konieczne żeby nie było wrażenia że to jakaś sprawa której jedynie ja byłem przeciwny co niewątpliwie wyrażałem na posiedzeniu Zespołu i w wyniku mojego wniosku Zespół wyraził dezaprobatę do nie zatwierdzonej i wdrożonej już organizacji ruchu tzw “drogowego trójkąta bermudzkiego”-(nie dotyczy samego wniosku dot. wlotu ul. Anny Łajming na skrzyżowanie z ulicę Jagiełły -Tuwima). Dwa lata temu pewnie dziś bezimienny, nie do ustalenia decydent w mieście zdecydował że w imię wymyślonej idei poprawy bezpieczeństwa – wymyślił tzw trend uspokojenia ruchu w mieście Słupsku i przyznam ta niewidzialna ręka konsekwentnie tę ideę realizowała nie pytając o opinie Zespołu BRD, choćby wspomnieć o Strefie zamieszkania – Piekiełko, strefę uspokojonego ruchu przy Szafranka czy też strefa uspokojenia ruchu przy ul. Lawendowej w Słupsku poprzez niespotykaną dotychczas ilość progów zwalniających na krótkiej ulicy o ponadnormatywnych gabarytach i zdecydowanie odsuniętej od zabudowań mieszkaniowych .Tak zresztą jak opisywana w niniejszym wpisie organizacja w “bermudzkim trójkącie” przy Placu Zwycięstwa.

Dziś jak mi wiadomo Szef słupskiego ZIM-u także twierdzi że był przeciwnikiem opisywanej organizacji ruchu – lecz nie reagował wtedy gdy zarówno na posiedzeniu Zespołu i innej korespondencji występowałem w sprawie zaniechania tego pomysłu. Nawet wtedy gdy członkowie Zespołu wyrazili dezaprobatę do nowej organziacji ruchu i przyjęli stosowny wniosek. (poniżej0

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-144-1024x644.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-146-1024x366.png

Z pierwszego zdania ustalenia w pkt 5 jednoznacznie wynika że omówienie tego problemu przez Zespół nastapiło dopiero po jego wykonaniu. Zgodnie z poniższym dopiskiem na notatce pod w/w wnioskiem zgodnie z procedura prawną każda tego typu zmiana organizacji ruchu wymaga zaopiniowania przez Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku. Nie chcę mi się wierzyć że opinia taka mogła być pozytywna.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-147-1024x504.png

Paradoksalnie – w ustaleniu pkt 5 Zespoołu BRD funkcjonuje zdanie że rzetelna ocena funkcjonowania tego skrzyżowania wymaga przynajmniej rocznego okresu obserwacji. Do tego ustalenia zespół BRD poprzedniej kadencji nie miał szans się ustosunkować jako że na rok przed zakończeniem kadencji nie odbyło się żadne posiedzenie Zespołu.

Z ustaleniami Zespołu się nie zgodziłem i prowadziłem po tym spotkaniu korespondencję dodatkową – bezskutecznie. (Pod tym tekstem moje stanowisko negatywne ) Nie mogłem zgodzić się ze stwierdzeniem że aktualna organizacja ruchu spełnia swój cel i nastpiło uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa. Stało się dokładnie przeciwnie – nie nastąpiło uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa lecz ograniczenie przepustowości ruchu i inne okoliczności opisywane przeze mnie na blogu a na pewno pogorszyło się bezpieczeństwo choćby z powodu likwidacji dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo i w prawo, zwężenie pasów ruchu i powstające zatory ruchu a także zatruwanie powietrza zbędnymi spalinami . Jeżeli moje tezy wtedy i dziś nie są prawdziwe to pytam jakie inne argumenty spowodowały powrót do sytuacji z przed dwóch lat. Żeby powiedzieć bardziej dosadnie, czy obecnie Prezydent Miasta po opinii innego Zespołu BRD przywraca sytuację niespokojnego ruchu (już uspokojonego) i pogarsza bezpieczeństwo ruchu (wcześniej poprawione) i które to elementy legły u podstaw wyznaczonego celu po zmianie organizacji ruchu.

Dwa lata temu dokonano specyficznego harakiri na oraganizaci ruchu pod okanmi Ratusza, organziaci która defacto polegała na faktycznym utrudnieniu ruchu, zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu, ograniczenie przepustowości całkowicie przejrzystego węzła komunikacyjnego liwisując przy okazjy pasy dodatkowe do skreru w prawo i do skretu w lewo które w miejskiej zatłoczonej organizacji ruchu są komunikacyjnym skarbem jeżeli jest miejsce do ich powstania. Ograniczenie ilości pasów , zmniejszenie ich szerokości – ozanczalo tłoka na pasach oraz większe prawdopodobieństwo zderznia bocznego pojazdów, podcza gdy pasy o pełnej szerokości zostały wyłączone z ruchu . Pytam wprost pewnie w imieniu tysięcy kierujących pojazdami którzy przez ten okres mieli nie małą udrękę w związku z tą sytuacją i nie reagowano na wiele słusznych argumentów. Pytam jakie dziś okoliczności się zmieniły od daty wprowadzenie tego absurdu drogowego – że zmusiły dziś władze miasta i organów podległych do zmiany tej decyzji? czyżby już osiągnifto cel w postaci uspokojenia ruchu i teraz już uspokojeni kierujący nie będą potrzebowali żadnych szykan na drodze?

Żeby jeszcze bardziej zobrazować popełniony błąd to trzeba podliczyć że w wężle komunikacyjnych Deotymy-Jagiełły- Łajming /, że bez żadnego merytorycznego uzasadnionienia wyłączono z ruchu na pasach ruchu i powierzchniach wyłączonych z ruchu w pełni noramtywną powierzchnię przystosowaną do przenoszenia ruchu zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym.

Po zsumowaniu tych wszystkich powierzchni można stwierdził (z niewielkim narginesem błędu) że z dnia na dzień wyłączono na okres dwóch lat co najmniej 500 metrów kwadratowych, pogarszając warunki ruchu i wygodę kierujących np. w drodze zmniejszenia przepustowości a więc czasu przejazdow, zbędne przestoje w związku z blokowaniem wjazdów na skrzyzówania np. z Placu Zwycięstwa na ulicę Deotymy, zmniejszenie przepustowości w miejscach sygnalizacji świetlnej, a w konsekwencji tych ograniczen większa szkoda ekologiczna.

Trudno nie wspomnieć z nagminnym łamaniem przepisow parwa o ruchu drogowym w związku z nerwowymi zachowaniami kierujących przez taką organizację ruchu. Porażką i przyznaniem się do drogowego potworka jest wskazanie kierowcom albo przypomnienie im o tym gdzie funkcjonuja pasy ruchu i wyłączone powierzchnie (nagminnie naruszane przez kierujących ). To właśnie te elastyczne pachołki które nie są szkodliwe dla pojazdu po ich najechaniu miały zwracać kierującym uwagę aby nie korzystali z powierzchni wyłczonych z ruchu. .

Tak było przed zmiana ok. 2 lata wcześniej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-74-1024x396.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-73-1024x325.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-78-1024x328.png

TAK JEST OBECNIE OD 2 LAT (NIŻEJ NA ZDJECIACH)

“wyrwany” z ruchu jeden pas w kierunku w lewo zmniejszenie jego szerokości, pozostawienie dwóch pasów ruchu w kierunku na wprost z tym żę pas lewy istotnie zmniejszony . Wyłaczenie z ruchu znacznego obszaru ze zwężonych pasów ruchu po których notorycznie jeździli kierujący jadący w lewo.

Jak na zdjęciu poprzednim z przeciwnego kierunku i widoczny pojazdy często blokujące wlot na plac Zwycięstwa od ulicy Deotym


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-75-1024x322.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-80-1024x393.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-81-1024x354.png

A TAK MAM NADZIEJĘ BĘDZIE (dokładnie jak przed zmianą) NIEBAWEM PO DECYZJI PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA P ODECYZJI SPZRED DWÓCH DNI

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-68-1024x475.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-78-1024x328.png

Poniżej część korespondencji w sprawie organizacji ruchu w w/w obszarze

Możliwość komentowania Drogowy Trojkąt Bermudzki (Wł. Jagiełły – Deotymy – A. Łajming). Pozostanie nieodkryty? została wyłączona