Droga 213 – Słupsk – Siemianice – od dawna kłopotliwa dla uczestników ruchu, zarządcy drogi i samorządowego gospodarza terenu – ale na znakach drogowych nikt nie oszczędza.

Droga Wojewódzka 213 na ostatnim odcinku przed Słupskiem przebiega przez mocno zurbanizowany teren z miejscowością Siemianice (Miasto Słupsk graniczy z miejscowością Siemianice) -zdjęcie poniżej

Droga ta w obsłudze regionu słupskiego ma duże znaczenie szczególnie w zakresie ruchu turystycznego i ekonomiczne w zakresie drogi zbiorczej na długim odcinku Łeba – Główczyce – Smołdzino do Słupska obsługującej drogi dojazdowe do pracy do Słupska jako stolicy regionu Słupskiego.

Szybkie tempo urbanizacji obszarów przyległych do dw 213 w ostatnich latach nie pobudziło kolejnych władz samorządowych gmin zainteresowanych obsługą tych terenów do inwestowania w transport i komunikację wyprzedająco co najmniej w takim zakresie jak rozwój budownictwa mieszkaniowego w miejscowościach i osiedlach z których wyprowadzano ruch komunikacyjny z tych miejscowości i osiedli do zbiorczej drogi dw 213. Konsekwencją tego jest fakt, że dw 213 na ostatnim odcinku przed Słupskiem jest w złym stanie technicznych, ze wszystkich wlotów do miasta Słupska pozostaje w najgorszym stanie technicznym.

Nie posiada też na końcowym odcinku przed miastem żadnego alternatywnego objazdu na wypadek zatorów drogowych, zdarzeń drogowych czy ewentualnych katastrof drogowych lub zdarzeń wynikających z niespodziewanych zjawisk natury. Dodatkowo sytuację komplikują wciąż nowe boczne wloty na dw 213 bez zmian organizacji ruchu i przebudowy w miejscach takich połączeń na dw 213.

Zarządcą odcinka tej drogi ze Słupska do granicy miasta jest miasto Słupsk (gmina na prawach powiatu) a od miejscowości Siemianice Gmina Słupsk) w kierunku Główczyc – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (Jednostka samorządu Województwa Pomorskiego). Z posiadanej korespondencji tej instytucji, samorządu miasta Słupska oraz samorządu gminy Słupsk jednoznacznie wynika, że nie było i nie ma skutecznego współdziałania i koordynacji działań w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjno drogowej tych instytucji w kontekście szybkiej urbanizacji tego obszaru.

Centrum miejscowości Siemianice na szlaku dw 213 po niewielkim deszczu wygląda jak niżej na zdjęciu i innych zdjęciach w niniejszym wpisie.

Miejscowe łatanie dziur i miejsc na całej długości drogi przez Siemianice niewiele poprawiło ten stan po miejscowym łataniu tuż przed świętami wielkanocnymi 2019 r – na co pozwoliło porozumienie Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Wojtem Gminy Słupsk z podmiotem transportującym siłownie wiatrowe tym szlakiem – w sprawie kompensaty za ewentualne zniszczenie drogi w wyniku przejazdu transportów siłowni wiatrowych jakie miały miejsce w pierwszym półroczu 2019 roku .

Ogromnie zdekapitalizowany odcinek drogi 213 szczególnie przez Siemianice niestety nie da się poprawić kolejnym łataniem dziur . W planach remontowych Województwa Pomorskiego i Zarzadu Dróg Wojewódzkich na rok 2019 nie widać tej drogi

Brak realnych modernizacji, remontów i odtworzeń tej drogi przy ciągle rosnącym natężeniu ruchu i nowych wlotów na dw 213 – powoduje dalszą dekapitalizacje tej drogi ale co za tym idzie ciągłe pogarszanie się stanu bezpieczeństwa ruchu wszystkich uczestników tego ruchu.

Zarzadca ruchu pewnie jak widać na poniższych zdjęciach próbuje przeciwdziałać pogorszeniu bezpieczeństwa – poprzez zwiększanie znaków drogowych pionowych na których nie oszczędza. Jednak na oznakowanie poziome np. na linie wyznaczające pasy ruchu i kierunki jazdy już środków finansowych nie wystarczyło

Wjezdżajac w obszar zabudowany miejscowości Siemianice (z kierunku Lubuczewa) na odcinku 450 metrów (do przystanku autobusowego na wysokości szkoły) ustawiono “las” znaków pionowych, z których niektóre trudno jest odczytać bądź z powodu ich nadmiernej ilości bądź też z powodu barku możliwości dostrzeżenia niektórych z nich. Nie wierzę że większość kierujących pojazdami jest w stanie odczytać tych znaków tak gęsto ustawionych jeżeli ma jeszcze realizować w czasie jazdy to co jest najważniejsze tzn obserwować drogę przed pojazdem ale także na poboczach i od czasu do czasu z tyłu pojazdu.

Poniżej wjazd w obszar zabudowany miejscowości Siemianice (450 metrów od przystanku przy szkole)

Wiem że większość tych znaków musi tam funkcjonować ale np. kilka znaków B-33 z prędkością 40 km/h można zastąpić dwoma znakami Strefy ograniczonej prędkości (dwa na początku i dwa na końcu strefy z każdego kierunku), Czytelność dla kierujących zwiększy się w sposób oczywisty. Inną możliwościa ograniczenia ilości znaków przez Siemianice jest możliwe poprzez likwidacje znaków pionowych “zakaz wyprzedzania” i naniesienia podwójnych linii poziomych ciągłych rozdzielaj pasy ruchu dla kierunków przeciwnych. cdn

Możliwość komentowania Droga 213 – Słupsk – Siemianice – od dawna kłopotliwa dla uczestników ruchu, zarządcy drogi i samorządowego gospodarza terenu – ale na znakach drogowych nikt nie oszczędza. została wyłączona