Komentarz dnia do artykułu z dnia 11.07.2019 pt Drzewa i liście rosna – znaki drogowe pionowe niestety nie.

Znaki drogowe wszystkich kategorii – (poziome , pionowe) to podstawy poruszania się po drogach. O ile normy, przepisy prawa o ruchu drogowym to przeważnie reguły zawarte w kodeksie które powinno się znać ale niekoniecznie widać je bezpośrednio na szlaku po którym się poruszamy.

Ponadto w prawie o ruchu drogowym obowiązuje hierarchia ważności a tu niewątpliwie priorytet posiadają znaki drogowe i poziome na jezdni lub obok jezdni i te należy bezwzględnie znać ale też zarządcy drogo mają obowiązek dochować staranności w ich umieszczaniu na drodze a więc ich sytuowanie i organizacja ruchu według zasad i norm obowiązujących w prawie o ruchu drogowym (warunki umieszczania znaków i sygnałów drogowych).Nie wystarczy umieszczać znaków w sposób nieczytelny dla użytkownika drogi, nie wolno umieszczać tak aby znaki te były zasłonięte przez jakikolwiek element infrastruktury drogowej. Trzeba na bieżąco nadzorować czy rosnąca zieleń (oczywistość w przyrodzie) nie zasłoniła znaków drogowych. Trzeba wreszcie okresowo sprawdzać czy w oznakowaniu nie nastąpiły ubytki zniszczenia bo wandali nie brakuje. Nie może być tak że nie zajmuje sie nikt tym problemem systemowo a co najwyżej doraźnie lub na sygnał uczestników ruchu, prasy lokalnej (na te sygnały jednak administrator dróg raczej nie reaguje).

ul. Kilińskiego w Słupsku przy moście na rzece Słupii
Oczekującego na przejście “ukrytego” za drzewem pieszego z pewnością żaden kierujący w odpowiednim czasie nie zauważy

Jako biegły sądowy znam wiele wyroków sądowych jako skutków zdarzeń drogowych w których to właśnie zarządca lub właściciel drogi lub ich prawni przedstawiciele uznawani byli za strony postępowania które działania spowodowały lub przyczyniły się do zaistnienia zdarzenia drogowego. Wczorajszy mój wpis pt: Drzewa i liście rosną w przeciwieństwie do znaków drogowych” jest dowodem takiego stanowiska Sądu w którym samorząd miasta Słupska został oskarżony o brak staranności w oznakowaniu drogi czego skutkiem był śmiertelny wypadek na przejściu przy ulicy Wojska Polskiego w Słupsku

Ignorowanie zgłaszanych nieprawidłowości w oznakowaniu w Słupsku przez Prezydenta Miasta i jego wykonawców w zakresie organizacji ruchu jest wyjątkowe i niezrozumiałe. Jak długo pozostaną nie załatwione nieprawidłowości zgłaszane także na moim blogu od dawna.

Możliwość komentowania Komentarz dnia do artykułu z dnia 11.07.2019 pt Drzewa i liście rosna – znaki drogowe pionowe niestety nie. została wyłączona