Czyżby obietnice Wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier – obliczone są na krótką pamięć mieszkańców Gminy?

Droga zbiorcza ulicy Spacerowej – odcinek od ul Akacjowej do Miejskiej z obsługą regularnej komunikacji autobusowej. Bardziej trakt spacerowo – rekreacyjny. Tu już miały być latarnie uliczne, chodnik i droga rowerowa – Obietnica niespełniona od 2016 roku a jest już nowa Redzikowo – Jezierzyce

Poniższa obietnica Pani Wojt – to całkiem świeża bo z ostatnich kilkunastu dni i jeszcze przez jakiś czas będzie rozbudzała umysły mieszkańców gminy w sensie pozytywnym , ba, nawet mieszkańców sąsiednich gmin z obszaru drogi wojewódzkiej 213

Dla przypomnienia wystarczy wpisać w wyszukiwarkę mojego bloga. choćbu początek niniejszego wpisu. .

Droga Redzikowo – Jezierzyce – za 10 mln zł ale bez perspektywy terminowej i finansowej – a co z obietnicami Pani WÓJT z ul. Rybacka, Spacerowa, Pogodna?

Ja jednak odświeżę Pani Wójt ale przede wszystkim zainteresowanym mieszkańcom wobec których składano bardzo poważne obietnice (nawet pisemnie) inne nie spełnione dotychczas obietnice ze spotkań okresowych w mieszkańcami i z ze spotkań wyborczych mimo kategorycznych deklaracji Pani Wójt lub z jej upoważnienia deklaracji – podległych jej pracownikom.

Sprawy drogi wojewódzkiej nr 213 i trudności komunikacyjnych a także brak alternatywnego objazdu odcinak ze Słupska do Siemianic nie podnoszę bo ten problem opisywałem w kilku wpisach na niniejszym blogu. Namawiam do czytania.

Zrozumieć można niespełnione deklaracje Pani Wójt jeżeli zawierały warunek uzyskania srodków finansowych – najlepiej europejskich.

Gorzej, jeżeli zgodnie z prawem samorządowym mieszkańcy z zadowoleniem przyjmują w formie glosowania tzw roczny plan wydatków z funduszu sołeckiego. który nie zostaje zrealizowany a na pytanie dlaczego – szuka się absurdalnych i pokrętnych argumentów . Jakoś nie widać tych zadań w ujęciu budżetowym na rok 2019 i w dalszej perspektywie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z wyjątkiem drobnych kwot na projekty) natomiast ogłoszono budowę drogi Jezierzyce – Redzikowo czy też ogromne Centrum rekreacyjno – kulturalno _- sportowe na obszarach rolniczych przylegających d obyłego obiektu wojskowego w Siemianicach . Mocno skrytykowane przez jednego z architektów na zebraniu z mieszkańcami na którym Pani Wójt prezentowała te pomysły.

W ramach tzw demokracji bezpośredniej zdarza się że poprzez sms- a lub meila jestem zapraszany (pewnie jak inni mieszkańcy gminy) na dyskusje w różnych sprawach, spotkania okresowe z mieszkańcami np. w sprawie budżetu gminy na dany rok, no i rzeczonego podziału środków z funduszu soleckiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-52-1024x731.png

Na zdjęciu powyżej – odcinek drogi Kasztanowej w kierunku ulicy Modrzewiowej gdzie jest początek ulicy Spacerowej do lasu jak poniżej na zdjęciu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-50-1024x464.png

Na zdjęciu powyżej – ulica Spacerowa od skrzyżowania z ulica Modrzewiowa w kierunku do lasu i skrzyżowania z ulica Akacjowa. To jedyny odcinek drogi ul. Spacerowej nie posiadający po żadnej ze stron chodnika dla pieszych i drogi rowerowej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-51-1024x434.png

Na zdjęciu ulica Spacerowa na skrzyżowaniu z ulica Akacjowa a za widocznym przy lesie ostrego łuku w prawo prosty odcinek 310 metrowy do ulicy Modrzewiowej.

Bogata historia powyższego odcinka drogi Spacerowej o długości w zakresie deklarowanej przez Panią Wójt poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym bardzo niebezpiecznym odcinku ulicy Spacerowej – drogi lokalnej gminnej w Siemianicach – bo trwająca co najmniej od 2016 roku. Przede wszystkim deklaracje dotyczyły budowy chodnika i ścieżki rowerowej w drodze szybkiej ścieżki inwestycyjnej. Piszę że od 2016 roku bo od tego czasu osobiście włączyłem się aktywnie przekonywaniu władz samorządu Gminy do realizacji co najmniej tych dwóch zadań.

Na mój wniosek poparty przez wszystkich uczestników zebrania w sprawie planu podziału funduszu soleckiego na zadania w roku 2017 – w ramach demokracji bezpośredniej bo głosami mieszkańców a niech ich reprezentantów w samorządzie – przyjęto zadanie wykonania oświetlenia na wyżej wymienionym odcinku na rok następny. W podobnym trybie ale na innym zebraniu Pani Wójt deklarowała modernizację ulicy Spacerowej na jej całym odcinku z naciskiem na te odcinki które zdaniem mieszkańców były najbardziej niebezpieczne dla uczestników ruchu i mieszkańców osiedla mieszkaniowego.

Obecnie mamy połowę miesiąca lipca 2019 roku – a odcinek tej ulicy pozostał inwestycyjnie na etapie obietnic z wskazanego wyżej okresu. W tej deklaracji powstał nawet pomysł wybudowania ronda z organizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym na przecięciu ulic Spacerowa – Rzemieślnicza (bardzo modne obietnice na wszystkie bolączki drogowe). Pomysł ten na jednym z zebrań został uznany za nieuzasadniony i odrzucony już na tym zebraniu ale z deklaracja poorpawy bezpieczeństwa na tym osiedlu poprzez wybudowanie ulicy Pogodnej i włacznie jej do ulicy Słupskiej na nabytym przez gminę terenie a także poprzez wybudowanie scieżki rowerowej na całej długości ulicy Spacerowej oraz przyjętego wczesniej na innym zebraniu w ramch funduszu sołeckiego zadania dot budowy o oświetlenia

Zdjęcie poniżej to stan oświetlenia, ścieżki rowerowej i chodnika w chwili obecnej.

Cala ulica Spacerowa jest najbardziej wrażliwa i najbardziej newralgiczna z punktu widzenia zbiorczego przejmowania ruchu wewntrzosiedlowego i wyprowadzania go w obie strony na drogę wojewódzką 213 i bardzo mocno upośledzoną z punktu widzenia możliwości płynnego przejmowania tego ruchu, zarówno z tego osiedla jak tez z innych obszarów miejscowości Siemianice.

Ten odcinek ulicy Spacerowej ma długość około 310 metrów z całego odcinka ulicy Spacerowej o długości ok. 1200 metrów. Ten widoczny na zdjęciu niżej około 300 metrowy odcinek oraz inny od skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą do wlotu na drogę wojewódzką 213

Jest to odcinek drogi zbiorczej ulicy Spacerowej bez chodnikow i bez drogi rowerowej.

Już w 2107 roku po mojej kolejnej interwencji w sprawie oświetlenia tego odcinka i innych deklarowanych przez Panią Wójt zadań – dowiedzieliśmy się od Pani Wójt że “Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Spacerowej (przy lesie ) do ulicy Kasztanowej (byłego obiektu wojskowego) w chwili obecnej (czyt. listopad 2017) jest na etapie dokumentacji technicznej. Wykonywany jest projekt wielobranżowy na całą długość Spacerowej w Siemianicach (od drogi wojewódzkiej do ulicy Miejskiej) Oświetlenie to zostanie zrealizowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę i akceptacji Rady Gminy Słupsk”:

Być może przez zapomnienie uzasadnienia żadne z deklarowanych obietnic nie zostały zrealizowane i nie ma nowych terminów deklaratywnych i zapowiedzi do gminnego budżetu (te akcenty zawarłem w jednym z poprzednich wpisów na moim blogu)

OŚWIETLENIE ULICZNE NA ODCINKU SPACEROWEJ (PRZY LESIE) OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ AKACJOWA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICA MODZREWIOWA

Na poniższych kilku zdjęciach chciałbym Panią Wójt przekonać że widoczny na zdjęciach poniższy odcinek drogi (bohater niniejszego wpisu) tak naprawdę w sezonie letnim jest jednym wielkim pasażem spacerowo rekreacyjnym oraz drogą do wyprowadzania piesków – gdzie mieszkańcy nie mający dużej możliwości rekreacji i spacerowania wybrali sobie właśnie ten ważny odcinek drogi zbiorczej ulicy Spacerowej i uprawiają różne rodzaje rekreacji, spacerów, biegów, uprawiania krosów motorowych oraz testów szybkości na jednośladach – chyba nie zdając sobie sprawy z ogromnych zagrożeń lawirowania pomiędzy pojazdami samochodowymi w tym autobusami komunikacji miejskiej w normalnym ruchu drogowym na jezdni o szerokości ok 5 metrów. Jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności ani straż gminna ani policja nie dostrzega tego zagrożenia choć są częste przypadki ścigania się i testowania motocyklowych ścigaczy na długości 300 metrów z prędkością znacznie przekraczajacą 100 km/h.

W tym miejscu przypomnieć należy że nie tak dawno na ulicy miejskiej, wtedy podobnej do tej opisywanej zginęło dziecko na rowerze. To zdarzenie moim zdaniem skłoniło Pania Wójt do przyśpieszenia modernizacji ulicy Miejskiej w partycypacji kosztowej miasta Słupska. Także na widocznym poniżej odcinków nie brakuje sytuacji i momentów w których może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń drogowych

Na tymże samym odcinku ale w okresie wczesno jesiennym, zimowym oraz wczesno wiosennym zagrożenie chyba jest jeszcze większe bo bardzo szybko pojawiające się ciemności powodują w tych ciemnościach ograniczenia widoczności zarówno tych spacerujących i na spacerze ze swoimi pupilami oraz wszystkich innych uczestników ruchu na tym odcinku a w szczególności kierującymi pojazdami którzy z obu kierunków bardzo dobrze oświetlonych wjezdżaja jak do ciemnego tuneli potrzebując nieco czasu abu wzrok w tym ciemnym tunelu się przyzwyczaił.

Swoją drogą chcielibyśmy jako mieszkańcy wiedzieć co stało się z funduszem sołeckim który miał “włączyć” światło na tym odcinku . Nie przyjmujemy argumentu że zdanie to bedzie realizowane w ramach modernizacji całej ulicy Spacerowej – bo takiej perspektywy od 2016 roku w planach gminu nie widać.

Zapytam także Panią Wójt o szczegóły zawarte w kilku ostatnich moichj wpisach na blogu w ramach dostępu do informacji publicznej także jako prowadzący bloga w formie pisemnego wystąpienia. Z pewnością z czytelnikami podzielę się otrzymaną informacją.

Póki co trzymam kciuki za tych wszystkich którzy korzystają z tego odcinka w dzień i w nocy, nawet jeżeli traktuja te jezdnię nieco inaczej jak powinno się zachowywać na drodze publicznej z komunikacja autobusowa w tle.

Możliwość komentowania Czyżby obietnice Wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier – obliczone są na krótką pamięć mieszkańców Gminy? została wyłączona