P-21 (znak drogowy poziomy obszaru wyłączenia) chyba w świadomości kierujących autobusami NORD Ekspres wraca do łask) Przynajmniej w kontekście dworca PKP i wyjazdu na ul Kołłataja.

To obszar wyłączony z ruchu według znaku poziomego P-21 majaca poprawić bezpieczeństwo pieszym na widocznym przejściu . Przez długi okres czasu ten obszar był naruszany przez kierowców NORD Ekspres bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu było mocno zagrożone

Poniżej miejsce w którym codziennie od wielu lat dochodziło do popełniania wykroczenia drogowego podczas realizacji rozkładu jazdy komunikacji autobusowej firmy NORD -EKSPRES bo jak tłumaczyli mi kierowcy tak nakazywał im Zarząd firmy. Trudno było mi przekonać kierowców we wpisach na blogu i na Facebocku że to nie zarząd firmy a kierujący poszczególnymi autobusami na liniach naruszają przepis prawa o ruchu drogowym tj wjeżdżając na obszar wyłączony według znaku P-21 zagrażając bezpieczeństwu ruchu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-20.png

Niżej fragment jednego ale szczegółowego wpisu na moim blogu z uzasadnieniem na czym polega naruszanie przepisu prawa o ruchu drogowym w tym miejscu – przez kierujacych autobusami Nord Ekspres. W miejscu tym miały miejsce wcześniej zdarzenia drogowe z udziałem kierujących autobusami z firmy NORD Ekspres a zdarzenia były przedmiotem postepowania sadowego.

Fragment wpisu na moim blogu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-59.png

Wobec braki reakcji przez dłuższy okres – za pośrednictwem niniejszego bloga w kolejnym wpisie zwróciłem się do Pani Prezydent Miasta Słupska o podjęcie działań w kierunku omijania przez kierujących autobusowymi NORD Ekspres miejsca w którym codziennie wiele razy dochodziło do naruszania przepisu prawa o ruchu drogowym.

Moja prośba do Pani Prezydent dotyczyła także naruszania tego samego przepisu kilkadziesiąt razy dziennie przez kierujących autobusami MZK w miejscu wlotu z ulicy Wojska Polskiego w lewo na ulicę Kołłątaja w kierunku ulicy Tuwima.

Wpis z dnia 3.04.2019

Pani Prezydent Miasta Słupska- Można na złość komuś – nie reagować na uwagi w sprawie nieprawidłowości w ruchu drogowym – ale prawo należy szanować nawet jeżeli się jest z nim na bakier. Pani Prezydent Miasta Słupska – art. 101 ustawy samorządowej obowiązuje – nawet jeżeli nie dotyczy członka wspólnoty samorządowej ale tym bardziej jeżeli łamanie prawa zagraża bezpieczeństwu ruchu.

Wpis z dnia 4.04.2019

Wierzę że bezpieczeństwo ruchu drogowego i wszystkich jego uczestników w obszarze miasta Słupska – jest dla Pani Prezydent priorytetem.

W ostatnich dniach a ostatnio dziś w dniu 17.07.2019 roku bywałem w tym miejscu aby upewnić się czy w tej sprawie po moich wystąpieniach i wpisach na blogu doszło do usunięcia przyczyny obsługi komunikacji autobusowej w warunkach ciagłego naruszania prawa (obszaru wyłączonego według znaku poziomego P-21) przez kierowców autobusów NORD Ekspres i MZK

W czasie mojej tam obecności stwierdziłem że autobusy NORD Ekspres ruszające spod dworca PKP w kierunku wlotu na ulicę Kołłataja nie skręcały już w prawo w kierunku ulicy Tuwima ale we wszystkich kierunkach także w kierunku Sławna w lewo w ulicę Kołłataja i dalej ulica Wojska Polskiego – przez rondo Jedności Narodowej do ulicy Tuwima i dalej do ulicy Szczecińskiej i droga krajowa nr 6 w kierunku Sławna.

Zdaję sobie sprawę, że jest to decyzja Zarządu NORD Ekspres ale z pewnością pod naciskiem kierowców bo to oni a nie Zarzad firmy naruszali prawo i to oni za naruszenie tego przepisu prawa ponoszą osobista odpowiedzialność . Mam nadzieję że decyzja ta jest nieodwracalna i podjęta przez wszystkich kierowców NORD Ekspres którzy poprzednio postępowali inaczej.

Dowodem na to że coś się zmieniło na korzyść BRD w tym kontekście niech będą obserwacje tego autobusu NORD Ekspres wyjeżdżajacego spod dworca PKP do obsługi kursu do Sławna.

Jako uczestnik ruchu wyrażm nadzieje że już żaden kierowca NORD Ekspres nie kręci w prawo w kierunku Tuwima, chyb że miasto zmieni organizację ruchu w obszarze tego przejścia i obszaru wyłączonego z ruchu.

Dziękuję kierowcom NORD Ekspres za poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu.

Do świadomości kierowców MZK w Słupsku i pewnie Zarzadu tej firmy podlegającej Pani Prezydent Miasta nie trafiły argumenty jak w przypadku NORD Ekspres i kierowcy tej firmy w dalszym ciągu naruszają przepis prawa o ruchu drogowym codziennie w trybie ciągłości podczas obsługi miejskich linii komunikacyjnych. Naruszenie przepisu dotyczyło tego samego problemu choć w miejsu oddalonym o około 50 metrów tj obszaru wyłączonego z ruchu na wlocie ulicy Wojska Polskiego w ulicę Kołłątaja w lewo . To naruszenie w kontekście obowiązującego prawa opisałem szczegółowo w moich wpisach wcześniejszych na blogu wymienionych na wstępie niniejszego wpisu

W czasie obserwacji tego miejsca stwierdziłem przez krótki czas kilkakrotne naruszenie przepisów prawa przez kierowców MZK w kwestii skrętu w lewo przez autobusy MZK na wlocie ulicy Wojska Polskiego w ulicę Kołłątaja . Za każdym razem podczas wlotu na to skrzyżowanie podczas skrętu w lewo kierowcy MZK naruszają przepis dot. zakazu naruszania obszaru wyłączonego z ruchu według znaku poziomego. Do tego przypadku jak dotychczas Pani Prezydent na moje prośby we wpisach nie zareagowała. Jednak to kierowcy MZK tak postępując naruszaja przepis prawa o ruchu drogowym. Znak poziomy P-21 jest znakiem samoistnym, nie mającym nic wspólnego ze znakiem pionowym poprzedzającym (C-2 nakaz jazdy w prawo) na wlocie ulicy Wojska Polskiego przed ulicą Kołłątaja.

Kierowcy

Możliwość komentowania P-21 (znak drogowy poziomy obszaru wyłączenia) chyba w świadomości kierujących autobusami NORD Ekspres wraca do łask) Przynajmniej w kontekście dworca PKP i wyjazdu na ul Kołłataja. została wyłączona