Powrót na skrzyżowanie St. Banacha – B. Chrobrego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-66.png

25 kwietnia 2019 roku zamieściłem na niniejszym wpis pod tytułem, jak niżej. Impulsem do napisania tego wpisu było groźnie wyglądające zdarzenie drogowe na tym skrzyżowaniu i dyskusja w prasie oraz w internecie na temat przyczyn zaistnienia tego zdarzenia oraz ewentualnego wpływu infrastruktury drogowej i organizacji ruchu w tym miejscu na zaistnienie tego zdarzenia. Pytany przez dziennikarzy o o moje zdanie na temat tego co się stało postanowiłem skomentować to zdarzenie a moim blogu. W poniższym artykule wskazałem na złe oznakowanie tego miejsca, braki prawne w oznakowaniu odcinka ulicy Banacha do skrzyżowania na którym doszło do zdarzenia. Przedstawiłem moje sugestie które miały by poprawić bezpieczeństwo na tym wężle. Przede wszystkim zwróciłem uwagę na nieczytelność w oznakowaniu na długim odcinku przed wlotem na skrzyżowanie i brak możliwości oceny przez kierujących co do tego że w tym właśnie miejscu znajduje się to skrzyżowanie. Zwróciłem także uwagę na brak znaku informacyjnego D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu przed wlotem na skrzyżowanie na ulicy Chrobrego. Przedstawiłem dokładne szkice błędnej o niepełnej organizacji ruchu oraz taki sam szkic z propozycją włąściwego i bardziej bezpiecznego oznakowania.

Na szkicu poniżej stan organizacji ruchu w kwietniu 2019 (z wystepujacymi brakami w oznakowaniu)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-46-1024x342.png

Stan przeze mnie postulowany majacy poprawić bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-48-1024x313.png

Moje sugestie i propozycje niestety nie zrobiły żadnego wrażenia na włodarzach tego miasta choć ewentualne zmiany w kierunku poprawy BRD w tym miejscu nie wymagałyby poniesienia dużych nakładów.

Na zdjęciu poniżej( sytuacja z kwietnia 2019 roku) ulica Banacha i widoczne pojazdy jeden tuż na wlocie ulicy Banacha na ul Chrobrego na bardzo niewidocznym skrzyżowaniu a drugi jasny na tymże skrzyżowaniu na drodze poprzecznej z samochodem białym na poprzecznej drodze.

Jednak jedna zmianę dziś można zauważyć w stosunku do stanu z kwietnia 2019 roku (dnia zdarzenia drogowego)

Pierwsze dwa zdjęcia poniżej to perspektywa widoczności z około 70 metrów przed wjazdem na ul Chrobrego. Znaki

w dniu 25.04.2019 roku (znak B-20 STOP – prawie niewidoczny z tej odległości z powodu jego zniszczenia z upływu czasu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-33-1024x373.png

w dniu 178.07.2019 roku (znak B-20 zupełni nowy widoczny z dość dużej odległości)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-67-1024x516.png

Kolejne dwa zdjęcia poniżej w takiej samej chronologii czasowej nie wymagają komentarza.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-43.png

Może małymi kroczkami zarządca ruchu w Słupsku zatroszczy się o stan oznakowania lub jego brak o czym w licznych moich wpisach na niniejszym blogu.

Możliwość komentowania Powrót na skrzyżowanie St. Banacha – B. Chrobrego została wyłączona