Już za chwilę ten znak pionowy B-21 – jako panaceum Prezydenta Miasta Słupska na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Szczecińska -Kossaka – Małcużyńskiego

Do władz każdego samorządu także do Prezydenta Miasta Słupska należy podjęcie ostatecznej decyzji w zakresie organizacji ruchu na administrowanym obszarze jakiego rodzaju te decyzje w tym zakresie zostaną podjęte – ale za wszystkie decyzje w zakresie organizacji ruchu jeżeli sa one niezgodne z prawem – tenże organizator ruchu ponosi pełna odpowiedzialność

Tak jak władze miasta maja prawo do podejmowania w tym zakresie ostatecznych decyzji – tak też każdy obywatel, każdy uczestnik ruchu (do nich także ja się zaliczam) ma prawo do wyrażania opinii co do przedstawianych czy też realizowanych propozycji organizacji ruchu.

W miesiącu maju 2019 roku w ramach dość żywej dyskusji o przyszłości organizacji ruchu na wymienionym w tytule skrzyżowaniu po kolejnym zdarzeniu drogowym i po licznych głosach przedstawicieli władz miasta że niewiele można na tym skrzyżowaniu dla poprawy BRD uczynić – w ramach głosu w dyskusji przedstawiłem dwie propozycje poprawy BRD w tym miejscu.

Juz Na poniższych wariantach przedstawiłem szkic uproszczony dwóch wariantów innej bardziej bezpiecznej organizacji ruchu w tym miejscu. Szczegółowe uzasadnienie i szczegółowy opis tych wariantów przedstawiłem w kolejnych dwóch wpisach na moim blogu w miesiacu maju 2019 roku.

wariant 1

wariant 2

W jednym z wpisów po zaslyszanej informacji ważnej osobistosci miasta o ewentulanym ustanowieniu zakazu wjazdu B-21 od kierunku Sławna ulica Szczecińska w ulicę Małcużyńskiego wyraziłem nadzieje że nikomu z władz miasta nie przyjdzie na mysl zrealziowanie takiego pomysłu

W dniu 22.07.2017 roku w jednej z informacji Kanału 6 TV ze zdziwieniem przeczytałem informację:

W dniu 26 lipca bieżącego roku zostanie wprowadzona stała zmiana organizacji ruchu. Od tego dnia uniemożliwiony zostanie skręt w lewo, w ulice Małcużyńskiego.

Szczecińska to jedna z głównych ulic w Słupsku. Dziennie przejeżdżają nią tysiące samochodów. Jest na niej kilka niebezpiecznych punktów. Jednym z nich jest skrzyżowanie z ulicami Małcużyńskiego i Kossaka. Tam często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Z tego powodu w dniu 26 lipca tego roku zostanie wprowadzona stała zmiana w organizacji ruchu. Polegać ona będzie na montażu oznakowania zakazującego jadącym od strony Koszalina skrętu w lewo z ul. Szczecińskiej w ul. Małcużyńskiego.

Zdziwienie tym większe, że jeżeli istotnie od wskazanej daty 26 lipca ma nastąpić zmiana to zgodnie z prawem już od kilku dni powinna funckjonować ta organizacja w informacji o majacych nastapic wkrotce zmianie organizacji ruchu i funkcjonować także przez czas jakich informacja uprzedzająca przed tym miejscem o zmianie organziacji ruchu. Sprawdzałem i od kilku dni funkcjonyuje nowy dyzurny Słupek (na zdjeciu ponizej w żółtej otoczce) na ktorym prawdopodobnie zawiśnie znak pionowy B-21. Jezeli ten słupek jest uprzedzeniem o mającej nastąpic zmianie organziacji ruchu – to napewno za mało i to napewno niezgodnie z prawem.

Uprzedzajc gdyby wkrótce taka decyzja Prezydenta Miasta zapadła – poniżej uzasadniem (w moim przekonaniu) i uprzedzam jak wiele zła takie może przynieść taka organiozacja ruchu wprowadzaona tylko jednym znakiem B-21 zakaz skrętu w lewo( w ulice Małcużyńskiego).

znak B- 21 zapowoadany do wdrozenia w tym miejscu.

Nie mam wątpliwości (bo podobna sytuacje przerabialiśmy niedawno w tym miejscu o czym doskonale wie policja drogowa) kiedy w ramach remontu nawierzchni ulicy Szczecińskiej wystepowała podobna organizacja ruchu która nie pozwalała na zmianę kierunku jazdy w lewo w ulicę Małcużyńskiego. Ogromna ilość skarg w tym czasie na kierujących pojazdami którzy mimo ustalonego kierunku jazdy przez widoczne wyżej skrzyżowanie tylko na wprost i w prawo w ulice Kossaka – nagminnie łamali ten przepis – dawała się mocno we znaki organom kontroli ruchu drogowego i policji (ale skutecznosci walki z takim łamaniem prawa niestety nie było mimo ogromnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu). Nie musze wcale znać polcyjnych statystyk o zdarzeniach w tym miejscu bo niektóre z nich sam dostrzegłemn tam na miejscu. Łamanie prawa wystepowało podobnie nagminnie jak dziś podczas wyjazdu kierujących spod NETTO przy Kaszubskiej w lewo w kierunku centrum Słupska przy znaku nakazu jazdy wyłącznie w prawo (C-2) w kierunku Siemianic. Nie wierzę w skuteczmność organów kontroli drogowej eleiminacji tych niezgodnych z prawem zachowań zarówno przy ulicy Kaszubskiej jak też w nowym miejscu przy ulicy Szczecińskiej – Małcuzyńskiego. Moim zdaniem policja nie ma ani sił ani środków do egzekwowania tego elementu prawa drogowego.

Postawienie “szlabanu” dla kierunku Szczecinska – Małcuzyńskiego w lewo uczyni w czasie nawet krótkiej perspektywy czasowej dużo zła i nie mam wątpliwości że miasto wycofa sie wkrótce z jednoznkowej (B-21) organzacji ruchu w tym bardzo bardzo wrażliwym miejscu (jak same władze miasta i policja Słupska to miejsce okreslila jako jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Słupsku) z czym zgodzic sie nie mogłem (co uzasadniłem w moich wczęsniejszych wpisach na blogu). Moim zdaniem tak daleko posunieta oszczędność (ograniczona do kosztów jednego słupka i znaku tarczy B-21 ) w celu rzekomej poprawy organizacji ruchu w tym miejscu bedzie miała daleko idące konsekwencje.

Nie można w żadnym przypadku jako uzasadniena tej decyzji przyjąć dużą ilość zdarzeń na tym planowanym do zakazu kierunku – bo jak pamiętam najbardziej tragiczne zdarzenia miały miejsce w ruchu na tym skrzyzowaniu ale na innych strumieniach ruchu. Dla zobrazowania tego elemntu wkrótce poproszę policje o statystyki w tej sprawie.

Zakaz ten wymusi na kierujących, którzy dojadą do tego skrzyżowania kontynuowanie jazdy aż do bardzo skomplikowanego kompleksu skrzyżowań Grottgera – Szcecińska – Sobieskiego – Krzywosutego gdzie zagęszczenie ruchu jeszcze bardziej się zwiększy – po to by powrocić w miejsce do którego chcieli dojechać ulicą Małcużyńskiego (a przecież kierujący to nie tylko mieszkańcy miasta Słupska.)

Nie wierzę że nawet zmotoryzowani mieszkańcy gęsto zaludnionych osiedli Niepodległości i Piastów beda z tego rozwiązania zadowoleni.

Powodem większości zdarzeń na tym skrzyżowaniu była nie wystarczająca ostrożność kierujących pojazdami prowadząca do naruszania zasady pierwszenstwa pzrejazdu przez to skrzyżowanie. Niejednokrotnie bylo to zwykłe zagapienie się. Nie wierzę że chocby jedn przyczyna zdarzenia na tym skrzyżowaniu była prawna nieznajomość zasady poruszania sie ustalona dla tego miejsca.

Ustanowienie tego znaku zakazu w tym miejscu niewtpliwie będzie precedensem z punktu widzenia podobnych skrzyzówań w Słupsku i nawet o zdecydowanie większej ilości zdarzeń drogowych i impulsem do wnioskow w zakresie zamykania ruchu podobnie jak ten który Prezydent Miasta chce wkrotce zrealizować.

Nikt chyba nie ma wtpliwości , że najbardziej niewygodnym, najbardziej rozwlekłym, najmniej przejrzystym i najbardziej niebezpiecznym kompleksem skrzyżowań w Słupsku to skrzyżowanie Gdańska-Wiejska-Sierpinka- Garncarska i wiele zdarzeń ma miejsce na kierunkach skrętu w lewo z przejechaniem drogi na wporst dla kierunku przeciwnego

Nie ma także wtpliowości ze na tym skrzyżownaiu najbardziej niebpezpieczne (kolizjogenne) strumienie ruchu występują na kierunku od Gdańska w lewo w ulicę Wiejską czy tez od ulicy Sierpinka w lewo w kierunku Gdańska. Mocniejszym argumentem niż na Szczecińskiej – Małcużyńskiego jest tu znacznie większe nateżenie ruchu.

Dlaczego wladze miasta nie zdecydowaly sie na wprowadzenie takiego samego rozwiazania tj B-21 na tym skrzyżowaniu?

Możliwość komentowania Już za chwilę ten znak pionowy B-21 – jako panaceum Prezydenta Miasta Słupska na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Szczecińska -Kossaka – Małcużyńskiego została wyłączona