Znak pionowy B-21 “zakaz skrętu w lewo” – Szczecińska – Małcużynskiego od 26.07.2019 jest faktem.

Czy tak ukryte oznakowanie znakami “zmiana organizacji ruchu” oraz F-10 “kierunki na pasach ruchu” ma udowodnić że to kierujący w każdym przypadku są winni zdarzeń?

Około godziny 13.30 jestem w obszarze tego skrzyżowania z ciekawości czy nowa organizacja ruchu w praktyce będzie respektowana przez kierujących i czy można stwierdzić czy znak B-21 poprawił bezpieczeństwo ruchu na co liczyła Prezydent Miasta Słupska.

Paradoksalnie jadąc od strony ronda 11 listopada -Szczecińskiej w dół do skrzyżowania na którym doszło do zmiany organizacji ruchu będą już na wysokości pierwszego znaku B-21 po prawej stronie drogi uznałem że brakuje oznakowania w postaci znaku uzupełniającego F-10 (kierunki na pasach ruchu)do znaków poziomych P-8 oraz znaku pionowego uzupełniającego do znaków. Jednak po uważnej analizie nagrania z kamery dostrzegłem znaki których niestety nie są w stanie zauważyć kierujący pojazdami bo te znaki drogowe (nie wiem dlaczego zostały ukryte przed kierującymi. Moim zdaniem dopiero od miejsca widocznego na poniższym zdjęciu kierowcy są w stanie dojrzeć znak B-21 oraz znaki poziome P-8 na pasach ruchu jednak pod warunkiem że nie znajdują się one pod pojazdami poprzedzającymi tuż przed skrzyżowaniem.

Dlaczego więc nie dostrzegłem znaku informacyjnego uprzedzającego o zmianie organizacji ruchu oraz znaku F-10 o kierunkach jazdy z pasów na wlocie skrzyżowania

F-10

Sprawa tak samo oczywista jak bardzo niezrozumiała

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-95.png

Choć przez około 20 minut kilkanaście razy odnotowałem naruszenie znaku zakazu B-21 – to jednak moim zdaniem dodatkowe zagrożenie jakie powstało od dnia wdrożenia tej zmiany w kontekście naruszania tego zakazu z duża częstotliwością – jest niestety zagrożenie ze strony pojazdów skręcających w lewo mimo zakazu przy czym czynią to z dość radykalną redukcją prędkości przed skręceniem w lewo w ulice Małcużyńskiego – podczas gdy pozostali kierowcy jadący tym samym i świadomi tego że ten pas jest wyłącznie do jazdy na wprost przez skrzyżowanie – i dochodzi w tym miejscu do sytuacji niebezpiecznych (co stwierdziłem w kilku przypadkach) polegających na ostrym hamowaniu przed pojazdem skręcającym w lewo. Używanie sygnału dźwiękowego wobec kierującego łamiącego zakaz przez kierujących ze wszystkich kierunków to sytuacja bardzo częsta.

Poniżej tylko niektóre przypadki naruszenia znaku B-21

To jest kolejna propozycja by poprawić to co wykonano od 26.07.2019 roku tak by kierujący nie naruszali znaku zakazu B-21 z tak dużą częstotliwością, Zdaje sobie sporawe że Pani Prezydent Miasta będzie upierała się przy tym co zostło zrobione. Ja jednak proponuje kolejne choc bardzo tanie rozwiązanie bo o takie władzom miasta chodzi.

Nie mam wątpliwości ze w szybkim trybie należy poprawić organizacje ruchu jak przedstawiłem na zdjęciach ponumerownych przeze mnie od 1 – 4 , choć i tak uważam że docelową propozycja jest tak na końcu niniejszego wpisu w postaci szkicu.

Zdjecie nr 1

Poniżej na zdjęciu podobny wzorzec ze skrzyżowania ul Kołłątaja i Tuwima

Dla starszych stażem w dziedzinie komunikacji i organizacji ruchu w Słupsku dokładnie wiadomo dlaczego właśnie takie znaki uzupełniające jak nad tym skrzyżowaniem od wielu lat (podczas przebudowy tego szlaku) zawisły. Przypomnę tylko że po wdrożeniu takiej organizacji ruchu z zakazem skrętu w lewo funkcjonujacego do chwili obecnej nie można było sobie poradzić z nagminnym łamaniem zakazu skrętu w lewo (w Kasprowicza – Wita Stwosza) i także dochodziło do niebezpiecznych incydentów. Właśnie te znaki uzupełniające F-10 nad pasami ruchu złagodziły ten problem, (był tak ze nad jezdnia znak B-21 )choć w międzyczasie dokonano korekty tego skrzyżowania od wlotu z ulicy Kołłataja a wysepka segregujaca ruch w kierunku ulicy Kołłataja oraz znak C-5 na tej wysepce nie uzasadniały dalszego utrzymywania znaków nad pasami ruchu w sasiedctwie sygnalizatora ogólnego. Oczywiście jako wzorzec na skrzyżowanie Szczecińska – Małcużyńskiego sugerowałem jedynie to co nad jezdnią oraz B-21 na sygnalizatorze po lewej stronie pasa ruchu do skrętu w lewo.

Zdjecie nr 2

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-97.png

zdjecie nr 3

Na powyższym zdjęciu Znak pionowy F-10 powinien stać właśnie w tym miejscu zamiast ukrycia w koronach drzew.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-107.png

Odległość od czerwonego prostokąta na trawniku prawego pobocza do początku znaków poziomych P- 8 (kierunki na pasach ruchu) wynosi ok 50 metrów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych “Znak F-10 należy umieszczać w odległości do 50 metrów od miejsca wskazanej oznakowaniem poziomym organizacji ruchu.”

Faktycznie znak ten został ustawiony około 65 metrów a więc znacznie dalej niż wskazuje powyższy przepis , tym bardziej niezrozumiałe że w miejscu prawie dla kierowców niewidocznym i w osłonie gałęzi drzew. Przy czym miejsca do jego ustawienie w odległości zgodnej z prawem czyli do 50 metrów i w bardzo widocznym miejscu jest tam wystarczająco dużo

Poniżej na zdjęciu widoczny jest znak informacyjny dot. Zmian organizacji ruchu i dobrze że taki znak jest choć zapowiedź zmiany powinna być dużo wcześniej przed faktyczna zmianą. Trudno jednak zrozumieć dlaczego tak duża tablica została także ukryta w konarach drzew w taki sposób że prawie jest niewidoczna dla kierujących z dwóch pasów ruchu, a przecież od poprzedniego skrzyżowania do miejsca w którym faktycznie została ustawiona jest dużo wolnej przestrzeni na poboczu wolnej od konarów drzew z wystarczającą infrastrukturą na której ten znak można zawieścić.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-106.png
Tablica o m=zmianie organizacji ruchu w konarach drzew.

zdjecie nr 4

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-95.png
Przestrzeń na której tablica mogła by funkcjonować.

Nie mam watpliowości że ta poniższa na szkicu propozycja organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu byłaby najlepsza i wcale nie tak droga jak na wielkość miasta Słupska i podobna jak na skrzyżowaniu Paderewskiego – Poznańska

Możliwość komentowania Znak pionowy B-21 “zakaz skrętu w lewo” – Szczecińska – Małcużynskiego od 26.07.2019 jest faktem. została wyłączona