Progi zwalniające – potrzebne ale trzeba wiedzieć gdzie je instalować i jak z nich korzystać bez szkody dla samochodu i dla środowiska w którym funkcjonują

O progach zwalniających które w Słupsku przy ulicy Lawendowej zainstalowano w takim miejscu i w takiej ilości bez bezpośredniego związku z celem dla którego takie progi się instaluje i co dokładnie zostało opisane przez twórców tego rodzaju urządzeń wspomagających bezpieczeństwo ruchu na drogach – napisałem dość szeroko w innych wpisach tego bloga udawadniajac że przy uliucy Lawendnowej nie porpawiono bezpieczeństwa ruchu bo tam żadnego zagrożenia nie było, natomiast zlikwidowano bardzo wygodny skrót omijający centralne i zagęszczone ruchem centralne obszary miasta Słupska poprzez wyrugowanie znaczącej ilości pojazdów z tej ulicy, bo nie możliwe jest podskakiwanie na ostrych progach kilkanaście razy na odcinku ok 800 metrowym.

Absurd progowy przy ulicy Lawendowej w Słupsku wyrugował dużą cześć ruchu z bardzo wygodnego skrótu “opłotkami” miasta Słupska z wlotem na rondzie przy ulicy kaszubskiej (obok stadionu i cmentarza) do wlotu na ulicę Gdańska. Szczegółowe opisy tego technicznego i prawnego absurdu opisywałem na moim blogu wcześniej w trzech wpisach. Odrębnie wystąpiłem z także w trybie administracyjnym do Pani Prezydent Miasta Słupska jednak jak dotad bez odpowiedzi.

Prawna część tego absurdu to m. innymi:

Stan prawny obowiązujacy w tym zakresie:

“Strefa ograniczonej prędkości B-43 stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz o dużej ilości skrzyżowań”

Brak uzasadnienia do wdrożenia organizacji ruchu w postaci strefy ograniczonej prędkości na ul. Lawendowej wynika wprost z powyższej zasady prawnej.

>

Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h i usytuowanie w tej strefie przed progami znaków B-33 jest sprzecznością prawną a znaki B-33 nie są wymagane.

.Znak A-11 a “próg zwalniający” według zasady prawnej umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi…Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (B-43) a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy – to znaków B-33 można nie stosować”

Niezgodność z prawem w tym przypadku dotyczy umieszczenia w całej strefie prędkości nie większej niż 30 km/h podczas gdy w oznakowaniu przed progami ustalono prędkość do 20 km/h gdy tymczasem w takiej sytuacji jeżeli strefa prędkości jest równa lub mniejsza niż 30 km/h to znaków B-33 nie stosuje się. Ewidentna sprzeczność prawna a ponadto dezinformacja uczestników ruchu. Moim zdaniem niepotrzebnie umieszczono 20 znaków B-33 ( w całej strefie pewnie więcej) i ewidentny brak konsekwencji ze strony zarządzającego ruchem bowiem w innych miejscach strefy takich znaków nie zastosowano , jak ìikchoćby przy ul Prof. Lotha

Progów jako takich nigdy nie krytykowalem uznając że są takie miejsca i takie konstrukcje infrastruktury drogowej oraz takie a nie inne zachowania kierujacych pojazdami w takich miejscach że ucieczki od tych urządzeń po prostu nie ma, bo albo nie ma możliowści albo srodków finansowych pozwalających innymi sposobami poprawić bezpieczeństwo.

Dowodem na moje słowa sa progi zwalniajace na ok 500 metrowej długości ulicy przy której mieszkam i o które zabiegałem w gminie Słupsk aby tu się pojawiły ponieważ bezpieczeństwo zamieszkałych tu ludzi było mocno zagrożone bo ten odcinek to prawie pasaż rekreacyjny z 5 metrową jezdnią bez chodników i bez ścieżki rowerowej.

Widoczny wjazd po prawej stronie to wjazd na moją posesję a wiec nie protestowałem że próg jest przy moim domu choć zdawałem sobie sprawę że może być przy określonych zachowaniach kierujących trochę uciążliwy. Jednak uznałem że jest to cena na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu o którą przecież zawodowo i społecznie od wielu lat zabiegam.

Poniźej próg zwalniajacy prawie zintegrowany z bramą wyjazdowa z mojej posesji. To miejsce z którego dobrze widzę i dobrze słyszę złe zachowania wielu kierowców pzrejeżdżaj

Progi zwalniające niekorzystne wpływają na ekologię ( hałas i zwiększona emisja spalin), stan techniczny pojazdów (podskoki na dość ostrych progach) nie mówiąc już o tzw komforcie podróżowania. W konsekwencji także na stan techniczny pojazdu. Przejechanie na opisywanej wyżej ulicy Lawendowej w Słupsku tam i z powrotem przez kilkanaście progów zwalniających nawet zachowując wskazaną na znakach prędkość nie pozostaje bez wpływu na elementy konstrukcyjne pojazdu a w szczególności elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu (układ hamulcowy – w tym elektryczne systemy jak ABS ASP itp, układ kierowniczy, – w tym drążki i końcówki drążków kierowniczych. Konsekwencją są częstsze awarie w okresach między przeglądami obowiązkowymi i niesprawne pojazdu w ruchu drogowym zagrażające bezpieczeństwu użytkownika pojazdu i innych współuczestników ruchu.

Bardzo często występują zdarzenia drogowe z powodu niesprawności technicznej pojazdów

Zachowanie wielu kierujcych przejeżdząjacych przez progi (bardziej lub mniej uzasadnione) niestety przyczynia się istotnie do negatywnych konsekwencji z tego wynikających w tym stanu tchnicznego pojazdu, bowiem albo ze złości, albo z nieostrozności najeżdza na progi ze zbyt dużą prędkoscią, a po ich przejechaniu chcąc nadrobić stracony na progu czas, ostro ruszają wykorzystując maksymalnie moc silnika i wyrzucając z tego silnika zbędny hałas i nadmierne spaliny .

Czynią tak, mimo (tak jak na poniższym zdjęciu) że od progu do najbliższej drogi z pierwszenstwem przejazdu odległości nie przekracza 60 metrow. Oczywiście halas z podrzutu pojazdu na progu w takiej sytuacji jest mocno słyszalny i z tego powodu dość uciązliwy szczególnie w godzinach przeznaczonych dla mieszkańców na wypoczynek. Takie zachowania można potraktować jedynie w kategorii braku zwyklego szacunku do mieszkańców ulic wyposażonych w te progi zwalniające i pozostaje tylko apel o spokojniejsze przekraczanie progów zwalniajcych bo w zdecydowanej większości taki cel uspokojenia ruchu przyświecał organizatorom ruchu (no może z wyjątkiem zmasowanej lokalizacji progów na ulicy Lawendowej w Słupsku

A tak z prostej logiki – czy nie lepiej oszczędzać swoje pojazdy przed uszkodzeniem na progu.?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1024x519.png
Możliwość komentowania Progi zwalniające – potrzebne ale trzeba wiedzieć gdzie je instalować i jak z nich korzystać bez szkody dla samochodu i dla środowiska w którym funkcjonują została wyłączona