Ulica Lawendowa w Słupsku. Do jakiego znaku pionowego się stosować B-43 (30) czy B-33 (20) ?

Tak naprawdę to ulica Lawendowa poprzez zamontowanie dużej ilości progów zwalniających utraciła dobry skrót z centrum na obrzeże miasta. Strumień pojazdów z tej ulicy “dzięki” progom został przesunięty w kierunku centrum miasta.

To pytanie ewidentnie prawne niewątpliwie w imieniu uczestników ruchu – kieruję do Pani prezydent Miasta .

Znak A-11 a “próg zwalniający” według zasady prawnej umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi..Na odcinku na którym zastosowano progi zwalniające , prędkość powinna być ograniczona do wartości przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający.Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (B-43) a przejazd przez nie – nie może odbywać się z prędkością wieksza lub równą ustalonej dla tej strefy – to znaków B-33 można nie stosować”

Znak A-11a Próg zwalniający.
A-11a
B-33

Znak B-43 “strefa ograniczonej prędkości” stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz o dużej ilości skrzyżowań. W zależności od w/w warunków znakiem B-43 stosuje się ograniczenie prędkości do 30, 40 i 50 km/h. W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi

B-43

W kontekście powyższego zdjęcia i oznakowania wlotu ulicy Lawendowej na ulicę Gdańska i litery prawa o ruchu drogowym , a także w kontekście wcześniejszych uwag co do uzasadnienia tak dużej ilości progów zwalniających na tej ulicy należy postawić pytania:

1.Do jakiej prędkości na ulicy Lawendowej powinni stosować się kierujący pojazdami tej na znaku B-43 czy B-33?

2.Czy uzasadnione w kontekście pytania nr 1 jest zastosowanie przed każdym progiem znaku ostrzegawczego A-11a?

3.Czy uzasadnione w tym kontekście jest zastosowanie przed każdym progiem znaku B-33.

4. Powyższe pytania stawiam też w kontekście moich sugestii o braku oznakowania pionowego w innych miejscach miasta Słupska np. D-6 przed przejściem dla pieszych czy w ogóle brak oznakowanych przejść dla pieszych, czy też innych znaków pionowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa pieszych?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-21-1024x507.png
Widoczny na zdjęciu wlot z ulicy Lawendowej w Słupsku na ulice Gdańską
Możliwość komentowania Ulica Lawendowa w Słupsku. Do jakiego znaku pionowego się stosować B-43 (30) czy B-33 (20) ? została wyłączona