Ulica Lawendowa w Słupsku. Do jakiego znaku pionowego się stosować B-43 (30) czy B-33 (20) ? Ilość progów zwalniających i ich nagminne objeżdzanie – to tylko wydatek . Korzyść na rzec BRD – żadna. Bareja miał by dobry temat na swoja opowieść.

Tak naprawdę to ulica Lawendowa poprzez zamontowanie dużej ilości progów zwalniających utraciła dobry skrót z centrum na obrzeże miasta. Strumień pojazdów z tej ulicy “dzięki” progom został przesunięty w kierunku centrum miasta. Rozpoczęty od ul Gdańskiej chodnik wzdłuż ulicy Lawendowej z z niezrozumiałych przyczyn zatrzymany, choć byłby dla pieszych rozwiązaniem po stokroć lepszym niż nawet jeszcze kolejnych 12 progów zwalniających na tej ulicy. Pod warunkiem że nie o o bezpieczeństwo pieszych tam chodzi, ale o zapewnienie spokoju wpływowych ludzi przy tej ulicy w domach jednorodzinnych ( choć w dużej odległości od tego pasa drogowego). INNYCH ARGUMNETÓW DOSZUKAĆ SIE TRUDNO.

Znam podobny przykład z terenu miasta Słupska. Most nad rzeka Słupią przy ul Orzeszkowej mógłby być doskonałym tranzytowym objazdem w kierunku Siemianic i dalej do Główczyc. No cóż – brak takiego objazdu uzasadnia się zlym stanem technicznym tego mostu ale bez dodatkowej informacji że od lat z rtego wlasnie powodu blokowano modernizację tej pzreprawy choć w warunakch wsparcia finansowego z Unii nie byłoby to problemem.

Porblemem jest blokada tej inwestycji i tej pzreprawy od lat pzrez prominentnych mieszkańców z rejony ulicy Kościuszi i oticzenia ktorzy nie dopuszczali takiego ruchu tym szlakiem.

Też tego doświadczyłem w latach poprzednich jako wiceprezydent miasta nadzorujący gospodarkę komunalną. Podejmowałem wtedy temat i ocenę stanu technicznego mostu w celu planowania tej inwestycji – no i skończyła się kadencja. Jak jest teraz każdy widzi a było to ok. 2 5 lat temu . Dziś samorządowcy narzekają na brak alternatywnych objazdów dla miasta Słupska i wylotów ze Słupska. Nie szukają rozwiązań właśnie z obszaru malej architektury i organizacji ruchu drogowego gdzie przy niewielkich nakładach można wiele poprawić w zakresie organizacji ruchu i przepustowości drogi a tym samym wygody uczestników ruchu,. Myślę że nie wystarczy wciąż czekać i narzekać na brak środków zewnętrznych.

Prominentni działacze i politycy z ul Kościuszki i okolic raczej są już w zdecydowanej mniejszości.

To pytanie ewidentnie prawne niewątpliwie w imieniu uczestników ruchu – kieruję do Pani prezydent Miasta .

Znak A-11 a “próg zwalniający” według zasady prawnej umieszcza się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi..Na odcinku na którym zastosowano progi zwalniające , prędkość powinna być ograniczona do wartości przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający.Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (B-43) a przejazd przez nie – nie może odbywać się z prędkością wieksza lub równą ustalonej dla tej strefy – to znaków B-33 można nie stosować”

Znak A-11a Próg zwalniający.
A-11a
B-33

Znak B-43 “strefa ograniczonej prędkości” stosuje się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz o dużej ilości skrzyżowań. W zależności od w/w warunków znakiem B-43 stosuje się ograniczenie prędkości do 30, 40 i 50 km/h. W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi

B-43

W kontekście powyższego zdjęcia i oznakowania wlotu ulicy Lawendowej na ulicę Gdańska i litery prawa o ruchu drogowym , a także w kontekście wcześniejszych uwag co do uzasadnienia tak dużej ilości progów zwalniających na tej ulicy należy postawić pytania:

1.Do jakiej prędkości na ulicy Lawendowej powinni stosować się kierujący pojazdami tej na znaku B-43 czy B-33?

2.Czy uzasadnione w kontekście pytania nr 1 jest zastosowanie przed każdym progiem znaku ostrzegawczego A-11a?

3.Czy uzasadnione w tym kontekście jest zastosowanie przed każdym progiem znaku B-33.

4. Powyższe pytania stawiam też w kontekście moich sugestii o braku oznakowania pionowego w innych miejscach miasta Słupska np. D-6 przed przejściem dla pieszych czy w ogóle brak oznakowanych przejść dla pieszych, czy też innych znaków pionowych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym bezpieczeństwa pieszych?

5.Czy droższym rozwiązaniem w perspektywie dłuższego czasu jest kontynuacja budowy chodnika, którego początkowy odcinek od ulicy Gdańskiej widoczny jest na zdjęciu po prawej stronie drogi czy też budowa kilkunastu progów spowalniających z oznakowaniem i z uwzględnieniem wpływu progów na stan techniczny pojazdów i zlikwidowania bardzo korzystnego i wygodnego objazdu z dzielnic centralnych miasta Słupska w kierunku wylotu w kierunku Redzikowa i do Gdańska?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-21-1024x507.png
Widoczny na zdjęciu wlot z ulicy Lawendowej w Słupsku na ulice Gdańską – zamiast kontynuować budowę chodnika widocznego z prawej strony – zdecydowano sie na położenie kilkunastu progów zwalniających

Już wkrótce kolejny wpis w tej sprawie i propozycje wyboru najkorzystniejszych konstrukcji progów zwalniających w zależności od miejsca ich ustawienia

Możliwość komentowania Ulica Lawendowa w Słupsku. Do jakiego znaku pionowego się stosować B-43 (30) czy B-33 (20) ? Ilość progów zwalniających i ich nagminne objeżdzanie – to tylko wydatek . Korzyść na rzec BRD – żadna. Bareja miał by dobry temat na swoja opowieść. została wyłączona