Nowy wzór karnetu na miejsce parkingowe – Czy wykupione? – Zastanawiam się ile z tego tytułu “wpada” gotówki do budżetu miasta.

Bildergebnis für strefa płatnego parkowania w Słupsku

To wynik cichego przyzwolenia na łamanie prawa drogowego w Słupsku. Nie widziałem na paletach ani karnetu na te miejsca ani opłaty karnej za bezprawne zajęcie pasa drogowego.

Takiej pozycji wykorzystania miejsc parkingowych w “Strefie płatnego parkowania” nie znalazłem w prawie miejscowym Rady Miejskiej Słupska dot Regulaminu strefy płatnego parkowania. Pewnie Prezydent Miasta nie przewidział opłaty karnej w takiej sytuacji bo palety to nie samochód a zarządca strefy nie może pobierać opłat za “parkowanie” palet.

Parking (palet) w strefie płatnego parkowania przy ulicy Armii Krajowej w Słupsku

Łamanie prawa w ruchu drogowym jest moim dyżurnym tematem na blogu bo przypadków łamana prawa i cichego przyzwolenia na takie praktyki jest aż nadto aby nie zajmować się tym problemem zwłaszcza wtedy gdy to ciche przyzwolenie – zagraża bezpieczeństwu ruchu lub je pogarsza. Problemem władz miasta i mieszkańców, Rady Miejskiej i uczestników ruchu jest – czy tak pozostanie – czy się coś zmieni.

Poniżej opis kolejny przykładu praktycznego łamania prawa drogowego lub prawa miejscowego (jak kto woli) w Słupsku i trwającego jak w niektórych wcześniej opisywanych sprawach od kilku lat. Ani Straż Miejska, ani Policja drogowa, ani zarząd strefy płatnego parkowania nie reagują a przecież widzą co najmniej tak samo jak ja i wielu uczestników ruchu oraz mieszkańców wspólnoty samorządowej że nie daj Boże kierujący zapomni wydrukować karnetu to i i za parę lat zawiadomienia o egzekucji za brak opłaty parkingowej będą do domu przychodziły. i

To nie jest incydent jednego dnia i stad moja odważna teza o nagminności łamania prawa i obojętności władz na jaskrawe tego typu przykłady a co gorsza na przykłady nie reagowania władz na zgłaszane nieprawidłowości .

To prawda że parking pokazany na zdjęciach do niedawna nie był objęty strefa płatnego parkowania i oznaczony znakiem jak niżej

Znak D-44

Jednak praktyki jak te pokazane na zdjęciach trwaja już wiele lat a na pewno od czasu funkcjonowania sklepu który znajduje się przy tym parkingu i który widoczny jest na zdjęciu. Już na początku funkcjonowania tego sklepu interweniowałem w ratuszu w sprawie niezgodnego z prawem wykorzystywania miejsca parkingowego co najmniej na kilka miejsc poprzez blokowanie tych miejsc przez długi czas paletami transportowymi w oczekiwaniu na przyjazd samochodów w tym ciężarowych z towarem a po przyjeździe na czas wyładowywania tych pojazdów i zaopatrywania sklepu. Osobiście także w tamtym czasie interweniowałem w sklepie sugerując wykupienie miejsca parkingowego tzw koperty lub opłat za zajęcie pasa drogowego lecz jak widać bez skutku mimo upywu długiego czasu. . Po zmianie tego parkingu na parking płatny w strefie płatnego parkowania jak widać – praktyka a więc arogancja pozostała z tym tylko że do tego miejsca obecnie ma zastosowanie uchwala Rady Miejskiej i regulamin strefy i z tym tylko że organy i podmioty zobowiązane nie reagują na te moim zdaniem niezgodne z prawem praktyki. Dziś przez długi czas ponownie palety “robiły”za samochody tyle że w oczekiwaniu na trasport towarów. Funkcja parkingu wykorzystywana po raz kolejny niezgodnie z przeznaczeniem i na niekorzyść m kierujących pojazdami . Czy za te miejsca dokonano w tych wszystkich przypadkach opłaty parkingowej a może opłaty za zajęcie pasa drogowego – to oczywiście sprawa władz miasta i organów kontrolnych . Dla nas kierujących to zwykle utrudnienie w parkowaniu pojazdów. Z pewnością policja i straż miejska z punktu widzenia prawa o ruchu drogowym miała (parkingi publiczne to kategoria prawa o ruchu drogowym ) by cos do powiedzenia?

Już na pocz

Możliwość komentowania Nowy wzór karnetu na miejsce parkingowe – Czy wykupione? – Zastanawiam się ile z tego tytułu “wpada” gotówki do budżetu miasta. została wyłączona