Zakaz wyprzedzania B-25 – ulica Kaszubska (poziome czy pionowe – które według prawa o ruchu drogowym ważniejsze?

W ostatnim okresie dość często jestem pytany w sprawie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku drogi ulicy Kaszubskiej w Słupsku od skrzyżowania z ul Drzymały do skrzyżowania z ulica – Bauera. Zgłaszający sugerują że oznakowanie tego odcinka znakiem pionowym B-25 w/w odcinka w kontekście znaków poziomych P-1 (linia przerywana) i P-4 (podwójna ciagła) na tym odcinku jest niezgodnie z prawem gdyż zakaz wyprzedzania B-25 wyklucza możliwość wyprzedzania na tym odcinku a znak poziomy linia P-1 dopuszcza wyprzedzania.

Pytaja więc co ważniejsze, czy znak pionowy B-25 zakazuje bezwzględnie wyprzedzania na tym odcinku czy też znak poziomy P-1 odwołuje znak pionowy B-25 i czy można tam wyprzedzać.

Pytania takie sa stawiane ponieważ od niedawna sytuacja w tym zakresie w oznakowaniu poziomym się zmieniła a części tego odcinka dotychczas jako linia P-4 zastąpiono linia P-1.

Odpowiadajac na te wątpliwości – potwierdzam że choć zmieniło się na tym odcinku oznakowanie poziome – to jednak w dalszym ciągu oznakowanie związane z zakazem wyprzedzania B-25 jest tam zgodne z prawem.

zgłaszane sa także sugestie że znaki poziome nie powinny występować samodzielnie, tylko być uzupełnieniem, odbiciem znaków pionowych a w tym przypadku B-25 . Ta teza jest tylko częściowo prawdziwa bowiem niektóre znaki poziome są niejako powtórzeniem potwierdzeniem znaku pionowego na jezdni w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu (znak pionowy jednak może w takiej sytuacji występować samodzielnie – (np znak D-6 może występować bez oznakowanego miejsca tego przejścia znakiem poziomym P-10) ze znakiem ale jest także duża grupa znaków poziomych występujących samodzielnie np. P-21, P-1 i inne)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-93-1024x521.png
Słupsk ulica Kaszubska znak B-25

Poprawność oznakowania na w/w zdjęciu tj znak B-25 i linia pzrerywana wynika jednak z innej prawnej przesłanki – która w tym miejscu zarządca ruchu miała prawo zastosować i moim zdaniem miał istotne uzasadnienie do zmiany pod tym znakiem B-25 linii P-4 (podwójna ciagła) na P-1. (linia przerywana). Poprawność tego oznakowania wynika niekoniecznie z hierarchii ważności jak niżej ale z normy prawnej.

Linia przerywana na jezdni za znakiem B-25 w żadnym przypadku nie zmniejsza siły sprawczej tego znaku według definicji tylko dlatego że tuż za tym znakiem jest linia P-1 przerywana dzieląca pasy ruchu na kierunki.

Zgłaszane w tej sprawie wątpliwości co do poprawności tego oznakowania niestety błędne – posiadają swoje wyjaśnienie w pełnej i jednoznacznej definicji znaku pionowego B-25.

Znak B-25 “zakaz wyprzedzania”zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych

Z powyższej definicji jednoznacznie wynika że na omawianym odcinku o ul Kaszubskiej w Słupsku – od Drzymały do Bauera – zarządca ruchu miał prawo do takiej organizacji ruchu bo uznał prawdopodobnie że taka korekta organizacji ruchu dot B-25 (zakazu wyprzedzania) jest niezbędna poprawienia płynności ruchu w związku z nowym wjazdem do Netto – a to oznacza że mimo znaku B-25 – w miejscach linii przerywanej tego odcinka – kierujący pojazdami silnikowymi (wszystkimi) mogą jednak mimo znaku B-25 wyprzedzać z pojazdów silnikowych takie pojazdy silnikowe jednośladowe jak np. motocykle jednośladowe, oraz pojazdy niesilnikowe np. pojazdy zaprzęgowe, rowery, wózki ręczne . Takie wyprzedzanie jest także możliwe nawet tam gdzie istnieje na tym odcinku linia podwójna ciągła(P-4) w odniesieniu do tej grupy pojazdów pod warunkiem że w czasie wyprzedzania nie zostanie najechana i przekroczona podwójna linia ciągła i nie naruszony zostanie pas ruchu dla kierunku przeciwnego a to jest możliwe np. przy wyprzedzaniu motocykla jednośladowego przez samochód osobowy – nawet na tym samym pasie ruchu jeżeli umożliwiaja to parametry tego pasa ruchu.

Przykład takiego oznakowania na innej drodze potwierdzają uzasadniona przeze mnie regułę

B-25 ul Kaszubska od ulicy Drzymały do ulicy Bauera

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-88-1024x729.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-89-1024x723.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-90-1024x702.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-91-1024x715.png

Znak drogowy B-25 “zakaz wyprzedzania”.
Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

B-25 ul Kaszubska – Od ulicy Bauera do ulicy Owocowej

Możliwość komentowania Zakaz wyprzedzania B-25 – ulica Kaszubska (poziome czy pionowe – które według prawa o ruchu drogowym ważniejsze? została wyłączona