Tajemnica znaków pionowych C-13, C-13a oraz C-16, C-16a w praktycznyn stosowaniu na słupskich ulicach na przykładzie pasa drogowego ulicy Kaszubskiej w Słupsku

O tym problemie pisałem przy okazji wpisu pod tytułem jak niżej.

Na powyższym zdjęciu ten sam chodnik ulicy Kaszubskiej w kierunku Siemianic od ulicy Sportowej jak ten pokazany stronie tytułowej od ulicy Drzymały w kierunku centrum Słupska. (poniżej) . Szerokość chodnika według ilości płytek to 150 cm łącznie od tej strony dla ruchu pieszego i rowerowego łącznie. Osoba z wózkiem dziecięcym to dalej pieszy, osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim to dalej pieszy uczestnik ruchu.

Na stronie przeciwnej tej jezdni ani ciągu pieszego ani jezdnego w praktyce aż do skrzyżowania z ulicą Sportową (sprzedaż kominków) a po drodze rozbudowane punkty handlowe przy (Netto, Stacja paliw, Stara Cegielnia) bez insfrastruktury pieszo rowerowej na teren tych punktów handlowych,

Na wlotach tych brakuje infrastruktury pieszo rowerowej obsługującej te wyjazdy jak też nie ma przejść dl pieszych i przejazdów dla rowerzystów do tych punktów handlowych. Przejścia w pobliżu tych wlotów niemożliwe z uwagi na brak ciągu pieszo rowerowego po stronie tych punktów handlowych

Wjazd do Netto
Wjazd do Stacji Paliw
Wjazd do Starej Cegielni

Po drodze także (niżej na zdjęciach) trzy wloty ulic miejskich podporządkowanych na ulicę zbiorcza Kaszubska. (ul Bauera, ul Kusocińskiego i ul Na Skarpie ) także bez infrastruktury pieszo rowerowej po stronie wlotów tych ulic i bez przejść dla pieszych i rowerzystów w okolicach tych wlotów z wyjątkiem oznakowanego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulica Na Skarpie. Za to na tym skrzyżowaniu niedawno zamontowane urządzenia do sygnalizacji świetlnej czekające chyba na pogorszenie wskaźnika bezpieczeństwa ruchu tym miejscu.

Ulica Bauera
Ulica Kusocińskiego
Ulica Na Skarpie

A poniżej już koniec tego ciągu pieszo rowerowego przed skrzyżowaniem z ulicą Sportową którego początek jest nza skrzyż. z ulica Drzymały (początek wpisu)

Po drodze nigdzie nie spotkałem na tym ciągu pieszo rowerowym znaku C-13a/C-16a a więc pytanie na stronie tytułowej i poniżej pozostaje aktualne. Na odwrocie tego znaku jednolite szare tło.

Znak C-16a/13a poziomo
Znak pionowy nakazu C-13a/C-16a

Ten wpis To przykład deklarowanej wciąż przez władze miasta troski o bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie samorządu miasta Słupska najsłabszych uczestników ruchu drogowego w tym dzieci, osób niepełnosprawnych matek z wózkami dziecięcymi a także rowerów które tak naprawdę na jezdni ulicy kaszubskiej od Sportowej do Drzymały nie powinni się pojawiać.

Możliwość komentowania Tajemnica znaków pionowych C-13, C-13a oraz C-16, C-16a w praktycznyn stosowaniu na słupskich ulicach na przykładzie pasa drogowego ulicy Kaszubskiej w Słupsku została wyłączona