List do Pani Wójt Barbary Dykier o dotrzymanie obietnicy z 2016 roku.

Siemianice – ulica Spacerowa pomiędzy ulicą Akacjową a ulicą Kasztanową -Miejską)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3-747x1024.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-115-1024x544.png
To droga o dość dużej częstotliwości komunikacji autobusowej publicznej a lokalizacja tego autobusu na płaszczyźnie nawierzchni potwierdza taką szerokość drogi (w obu kierunkach) na której mijanie z udziałem pojazdów dużych ,omijanie czy też wyprzedzanie raczej jest niemożliwe

Ulica Spacerowa w Siemianicach odcinek pomiędzy Akacjową a Kasztanowa.

W gąszczu wielu spraw Pani Wójt i Gminy którą kieruje – w tym kolejnych wielkich obietnic takich jak ring Jezierzyce – Redzikowo, podłączenie dw 213 do Ringu Słupskiego obowdnicy Słupskiej itp. – to dobre plany ale z brakiem chocby zbliżonej perspektywy czasowej i finasowej tych projektów a także z dodawanym przez Panią Wójt w każdym przypadku warunku spełnienia obietnic finansowych przez zewnętrzne nwspółfinansujące . Ludzie jednak w gminie żyją tu i teraz i tu i teraz borykają się z licznymi trudnościami a jeszcze gorzej gdy brak spełnionych obietnic zagraża bezpieczeńswtu mieszkańców wspólnoty samorzadowej lub uczestnikom ruchu drogowego po drogach na terenie gminy . Obietnic takich było kilka – o następnych w następnych wpisach na blogu dla zwykłego przypomnienia mieszkńcom którzy na co dzień mniej interesują się rozpamiętywaniem o wcześniejszych obietnicach Pani Wójt . Na spotkaniach z Pania pani Wójt zwykle tylko kilkunastoosobowa reprezentacja mieszkańców . Radnych raczej brak z wyjątkiem Radnego – Sołtysa.

Oto ważny przykład który już kilka razy opisywany był przeze mnie na blogu gdzie obietnica realizacji obietnicy nie wymagała warunku zewnętrznego finasowania bo środki zabezpieczone były realne. Termin też bo przyjęty przez mieszkańców na zebraniu (na mój wniosek) gdzie dzielono fundusz sołecki. Środki finansowe konkretne wynikające z prawa samorządowego i zatwierdzone zgodnie z prawem. Nie pamiętam aby w późniejszym terminie do chwili obecnej to samo zadanie w tym samym trybie jak uchwalone w 2016 roku zostało uchylone.

Zdjęcie tytułowe dotyczące tego problemu z pewnością przypomni Pani Wójt i beneficjentom tego zadania (mieszkańcom i uczestnikom ruchu drogowego) że widoczny odcinek drogi jest jedynym odcinkiem ciągu dróg zbiorczych (Spacerowej i Miejskiej) w Siemianicach z komunikacja zbiorowa pasażerska, gdzie przy bardzo wąskiej drodze brakuje chodnika, oświetlenie nie wspominając o ścieżce rowerowej. To bardziej ulubiony ciag spacerowy do treningów, rekreacji , wyprowadzania zwierząt niż ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego arteria. To także niestety coraz częściej szlak prowadzący przez tą drogę przez który z pól i lasów coraz przebiegają duże małe leśne zwierzęta co nie jest bez znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najbardziej przerażają mnie sytuacje gdzie po tej drodze idą dzieci a także osoby po zmierzchu (już po godzinie 15.00) spacerują w obie strony niekoniecznie po właściwych stronach drogi bez żadnego oświetlenia i w zupełnie ciemnych strojach. W tym samym czasie jest duże grono kierujących którzy na tym właśnie prostym odcinku drogi z przekonaniem że nie ma tam pieszych i rowerzystów – próbują swoje maszyny z prędkością znacznie przekraczającą dopuszczalną prędkość w tej strefie ograniczonej prędkości do 40 km/h

Zdjęcia tego odcinka po zmierzchu raczej nie zrobiłem gdyż wygląda on dla oczu ludzkich mniej więcej tak jak to tło w ramce.

Około 20 metrów po prawej stronie spacerował z pieskiem mieszkaniec tego osiedla. W światłach tego pojazdu raczej niewidoczny.

9

Oczywiście często pytałem i pisałem do Pani Wójt (także na kolejnych zebraniach) dot. zadania oświetlenia ujętego w planie funduszu sołeckiego. Modernizacja w zakresie chodników i kompeksowej modernizacji ulicy Spacerowej ,Rzemieslniczej, Pogodnej to już inne zdanie tez z półki obiecanych o których w następnych wpisach mojego bloga. Zapraszam także do wcześniejszych wpisów w tej sprawie (także innych sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej)

Jedna z odpowiedzi poniżej. W listopadzie 2011 roku jak wynika z Pisma Pani Wójt – realizowano już dokumentację techniczna dla tego zadania. Nie ogłoszono jeszcze do konsultacji zakresu tego projektu co pozwala sadzić że jeszcze obecnie ta dokumentacja techniczna jest w projektowaniu a może w uzgodnieniach?


Możliwość komentowania List do Pani Wójt Barbary Dykier o dotrzymanie obietnicy z 2016 roku. została wyłączona