Siemianice I ETAP . Przed remontem – czy po remoncie?

Czyżby ten remont to w ramach rekompensaty za przejazd siłowni wiatrowych przez Siemianice tak jak odcinek Słupskiej drogi do Siemianic i urządzenia do sygnalizacji świetlnej z “czarnymi sygnałami” na skrzyżowaniu Kaszubska – Na skarpie?

Ostatnim elementem tego I odcinka będzie z pewnością położenie dywanika asfaltowego w tym samym korycie, a jak widać po wysokości krawężnika – będzie wyłącznie warstwa ścieralna o niewiekiej grubości.

Moim zdaniem gdyby za pieniądze przewidziane na ten remont poprawiono organizację ruchu i bezpieczeństwo w newralgicznych miejscach z punktu widzenia BRD takich jak skrzyżowanie Miejskiej z ulica Kaszubska dw 213, pasy do lewoskrętów przy planowanym wlocie ulicy Pogodnej na Słupska dw. 213, zmiana organizacji ruchu (być może sygnalizację świetlna na skrzyżowaniu dw. 213 ze Spacerowa – z pewnością uzyskano by faktyczny efekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku i bezpieczeństwa mieszkańców

Już nasłuchujemy głosów ze źródeł zbliżonych do Gminy Słupsk – że jest do droga wojewódzka 213 pod zarządem Zarzadem Województwa Pomorskiego i tam podejmowano wszystkie decyzje. Czyżby bez uzgodnień z Wójtem gminy Słupsk jako gospodarzem tego terenu?

Przed remontem – wlot ulicy Spacerowej na ulicę Słupska dw.213.

Po remoncie – wlot ulicy Spacerowej na ulicę Słupska dw.213.

Przed remontem – skrzyżowanie Spacerowa – Słupska dw 213 z oznakowanym przejściem dla pieszych

Po remoncie – – skrzyżowanie Spacerowa – Słupska dw 213 z oznakowanym przejściem dla pieszych

Przed remontem – zatoki autobusowe – skrzyż. ulicy Słupskiej dw 213 z wlotem z ulicy Spacerowej wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych.

Po remoncie – zatoki autobusowe – skrzyż. ulicy Słupskiej dw 213 z wlotem z ulicy Spacerowej wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych.

Przed remontem – przystanki i zatoki autobusowe na ul Słupskiej dw 213

Po remoncie – przystanki i zatoki autobusowe na ul Słupskiej dw 213

Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie

Czekamy na zakończenie II odcinka łącznie z obszarem przy szkole .

Możliwość komentowania Siemianice I ETAP . Przed remontem – czy po remoncie? została wyłączona