Rewolucja śmieciowa od 2020 roku widziana okiem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier – pytamy jednak publicznie o szczegóły

Odpowiedź Pani Wójt na wpis (poniżej) dot. wątpliwości w sprawie “rewolucji” w odpadach 0d 2020 roku

Dziękuję za szybka odpowiedz, i choć wątpliwości pozostały – to być może dla innych mieszkańców gminy wyjaśnienia sa wystarczające.

Pocieszająca jest informacja Pani Wójt że ” władze gminy i podmiot administrujący systemem zbiorki odpadów dołoży wszelkich starań aby rzetelnie i wyczerpująco poinformować mieszkańców o zmianach wprowadzonych od 2020 roku”

Własnie ta okoliczność w moim wystąpieniu budzi największe obawy bowiem rok 2020 już puka do naszych drzwi. O zebranaich sołeckich w moim piśmie wspomniałem i na pewno nie wyczerpywały one znamion konsultacji społecznych w sprawie tak ważnego problemu nazwanego przez Panią “rewolucją” w odpadach. Dobrze że w swojej świadomości ufa Pani że wszystko będzie dobrze o czym świadczy ostatnie zdanie pisma :“Ja w przeciwieństwie do Pana nie zakładam że nowe obowiązki spowodują że mieszkańcy będą zaśmiecali tereny leśne . Po prostu wierzę w mądrość lokalnej społeczności i jak dotąd nigdy się nie zawiodłam” . To brzmi jak slogan w sytuacji gdy po zlikwidowaniu ogólnych kontenerów na segregowane odpady w gminie ilość odpadów w lasach, na polach, w rowach wzrosła znacznie i tak jest do dziś. Na wspomnianym przez Panią sołeckim zebraniu w Siemianicach podniosłem ten problem wnioskujac o monitoring tych zaśmiecanych terenów. Czy więc definicja wiary pani Wójt co do madrości mieszkańców w tym konkretnym zakresie na tym polega? Ponadto ta wiara w mądrość niekoniecznie w każdym przypadku jest odwzajemniona.

Odpowiedz Pani Wójt Barbary Dykier z dnia 16.12.2019 roku na wątpliwości w sprawie “rewolucji” w gospodarce odpadami

Raczej niechciany i mocno niedopracowany, nie doinformowany prezent Pani Wójt Barbary Dykier na Mikołaja dla mieszkańców gminu Słupsk. Niekoniecznie to tylko prosty obowiązek wykonania ustawy przez samorząd gminny. Sami przeczytajcie

              

                                                                                         Pani

   Pani Barbara   Dykier – Wójt Gminy Słupsk    

Siemianice   8.12.2019                                                                                                                                   

W      sobotę  7.12. 2019 roku     ( Spóźniony  prezent od Mikołaja – raczej z kategorii tych niechcianych ) mieszkańcy otrzymali  informację,  kolorową ulotkę i deklaracje do wypełnienia a wszystko w sprawie  groźnie brzmiącej na wstępie ulotki  „Rewolucji śmieciowej  od 2020 roku”. Tylko pozornie ulotka i informacja  robią wrażenie pełnej informacji , co nas czeka  w związku z  ta rewolucją choć w żadnym akcie prawnym : ustawie, rozporządzeniu , uchwale Rady Gminy  o rewolucji raczej się nie wspomina  . Rewolucja  się zawsze źle kojarzy i czyni  istotne obawy w świadomości grupy społecznej do której takie informacje się kieruje.  Przede wszystkim Pani Wójt   już na początku ulotki    upewnia mieszkańców że  ta rewolucja to rewolucja wynikająca z ustawy  a samorząd tylko  ma  ustawowy obowiązek wdrożenia jej w życie. (obligatoryjnie).

Nie jest to niestety prawdą bo jak zwykle ustawa określa ogólne ramy natomiast istotne prerogatywy i  uprawnienia kieruje na szczebel samorządowy, choćby  metodykę naliczania opłat (za osobę, za  gospodarstwo, a może od zużycia wody i t p). wysokość tych opłat także podwyższonych  – nie kar jak w ulotce do mieszkańców) .

Ulotka  opatrzona takim właśnie „rewolucyjnym„ tytułem  – moim zdaniem absolutnie świadomie  mająca wywołać    odruch strachu  i  pośpiesznego podpisania deklaracji „śmieciowej”  –  a potwierdzeniem  tego jest punkt 1 tej ulotki  którzy brzmi  że:  „Od nowego roku  wprowadza się    konieczność segregowania odpadów i bardzo duże kary za nieprzestrzeganie  (dwukrotność opłaty podstawowej).

W rzeczywistości nie ma bezwzględnego obowiązku segregowania odpadów ani też nie ma żadnych wysokich kar za niesegregowanie w trybie egzekucyjnym w administracji  lecz istnieje   możliwość niesegregowania odpadów a konsekwencja niesegregowania są ustawowe  podwyższone opłaty   nie mające nic wspólnego z  karą w trybie postępowania egzekucyjnego  w administracji.

W związku z punktem 1 ulotki (wyżej)  stawiam  Pani Wójt pierwsze pytanie: 

1.Jaki był cel wprowadzenia  społeczności gminnej w błąd  poprzez stwierdzenie    konieczności segregowania odpadów  i bardzo dużych  kar za nieprzestrzeganie. (dwukrotność opłaty podstawowej)

Nie ma w przepisach prawnych pojęcia  „wysokich kar za niesegregowanie”, nie ma też jednoznacznego  stwierdzenia „konieczności  segregowania odpadów” o czym świadczy   poniższy zapis uchwały własnej gminy Słupsk

Dla przypomnienia przytoczę  Pani Wójt   paragraf trzeci gminnej uchwały nr NR XIV/142/2019 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 16 października 2019 r.

Jest natomiast w Ustawie ale też w uchwale gminnej Rady  zapis o podwyższonej opłacie za  niesegregowanie odpadów .   

§ 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

 1) 34,00 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe,

 2) 62,00 zł – gospodarstwo domowe dwuosobowe,

3) 84,00 zł – gospodarstwo domowe od 3 do 4 osób,

4) 120,00 zł – gospodarstwo domowe od 5 do 6 osób,

5) 140,00 zł – gospodarstwo domowe powyżej 6 osób.

W przesłanej mieszkańcom  przy ulotce informacji   ten paragraf 3 nie został umieszczony   podczas gdy  umieszczono  paragrafy 2  i 4 z uchwały gminnej dot. podstawowych stawek i stawek obniżonych o 15 % przy kompostowaniu.

Pominięta informacja   o podwyższonych opłatach w przypadku  nie segregowania ma dla mieszkańców  fundamentalne znaczenie  bo zanim wypełni się deklarację (dołączoną do ulotki) to trzeba wiedzieć nie tylko o wysokości podwyższonych opłat ale także o metodyce   ich stosowania  tym bardziej że pani Wójt podała informacje że  będą bardzo wysokie kary za niesegregowanie co  przez większość mieszkańców potraktowano jako kary w trybie egzekucyjnym w administracji co oczywiście według ustawy na którą powołuje się Pani Wójt nie jest prawdą.

Stawiam Pani Wójt drugie pytanie.

2.Dlaczego w tak istotnej sprawie tuż przed wdrożeniem ustawy  i uchwały Rady Gminy w życie –  podano mieszkańcom  niepełne  i nieprawdziwe informacje zarówno w ulotce jak też informacji dodatkowej do tej ulotki  –  które w konsekwencji    w   tak krótkiej perspektywie czasowej do wdrożenia  nowych przepisów  i ogromnej logistyki do wykonania przez każdego mieszkańca mogą prowadzić do podejmowania decyzji   nieprzewidzianych i nie uwzględniających wszystkich okoliczności.

3.Dlaczego w tak ważnej sprawie nazwanej przez władze gminy w oficjalnym dokumencie (ulotce) jako rewolucja śmieciowa- nie potraktowano w sposób adekwatny do tej rewolucji –  konieczności   szerokiego informowania  mieszkańców gminy  przez  fachowcówi  i urzędników  z odpowiednim wyprzedzeniem –  tym bardziej Ustawa weszła w życie  6 września 2019 roku, Uchwała Rady Gminy w tej sprawie   podjęta została  16 października 2019 roku. Dlaczego Radni Gminy Słupsk nie włączyli się do kampanii informacyjnej na spotkaniach z mieszkańcami). Krótka  Informacja Pani Wójt  w tej sprawie  przy okazji zatwierdzenia funduszu sołeckiego na 2020 rok  nie wyczerpała znamion  konsultacji społecznych w tak ważnej „rewolucyjnej” sprawie   bo miała dotyczyć tylko sprawy funduszu sołeckiego.  Moim zdaniem w tak ważnej sprawie nie było konsultacji społecznych  o których mowa w ustawie o samorządzie gmin.

Pani Wójt z pewnością  wydając taką ulotkę jest przekonana że będzie ona  przeciętnego mieszkańca gminy  świętością jak książeczka do nabożeństwa i że każdy przyjmie zawarte tam informacje  bez dyskusji i że z  treścią tego dokumentu dyskutować się nikt nie odważy.

Na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami  z pewnością podnoszono by inne wątki „rewolucji śmieciowej” które mieszkańcy dostrzegli dopiero po otrzymaniu informacji i ulotki  na  3 tygodnie przed wdrożeniem ustawy i uchwały w życie.

Niektóre z nich stawiam poniżej:

4.Pani Wójt poinformowała że   ustawodawca  zabronił  dopłat  z budżetu gminy do gospodarki odpadowej. W oparciu o jakie dane  określono wysokość  opłat  dla  mieszkańców gminy   po uwzględnieniu nowego stanu prawnego od 2020 roku?  Czy określenie tych opłat przed złożeniem deklaracji „śmieciowych” które dotarły do mieszkańców tuż przed wejściem w życie  nowego prawa   jest wartością doszacowaną  o małym marginesie błędu.  Czy także był możliwy  do oszacowania obowiązkowy  ustawowy wskaźnik  segregacji odpadów   w sytuacji braku deklaracji na rok 2010? Co  się stanie, w przypadku  gdy  opłaty  „śmieciowe” w danym  roku nie zostaną  zbilansowane z kosztami  odbioru i zagospodarowywania tych odpadów (kto pokryje różnicę w stosunku do opłat z deklaracji.? Czy ewentualna nadwyżka opłat za odpady wpływająca  do budżetu gminy  (większe wpływy  z opłat niż obsługa  wywozu i zagospodarowania) wprost zasili budżet gminy bez wskazania strumienia wydatkowania tej  kwoty,  czy też  zostanie wydatkowana na konkretnie określone w ustawach cele? Czy tez w następnym okresie nadwyżka ta zostanie uwzględniona w wysokości opłat od mieszkańców?.

Przedstawiony w ulotce  „szczegółowy opis segregacji odpadów z podziałem na frakcje”  jest niezwykle skomplikowany i nie wierzę aby 40 procent gospodarstw domowych   w sposób tam podany segregowało  śmieci nawet jeżeli wcześniej złoży w gminie deklarację że  taką segregację prowadzić będzie.  To nie jest tylko sprawa przyzwyczajenia – to raczej sprawa dużego czasochłonnego zaangażowania domowników  i praktycznego  segregowania odpadów w trzech miejscach : w pomieszczeniach mieszkalnych  (których nieraz brakuje) ,  w pojemnikach zewnętrznych oraz w PSZOK-ach.

Nie mam wątpliwości, że  ewentualna niemoc i brak możliwości logistycznych z jednoczesnym strachem przed ujawnieniem złego segregowania    przy złożonej deklaracji w konsekwencji doprowadzi  do  gromadzenia odpadów w lasach, parkach,  na polach  itp . Jakie kary przewiduje ustawa  i uchwala Rady Gminy za gromadzenie odpadów właśnie w tych miejscach?

Na podstawie  art. 7 i 77 KPA oraz   ustawy  o dostępie do informacji publicznej  – proszę o udzielenie  odpowiedzi na postawione w niniejszym wystąpieniu pytania i wątpliwości.

                                                                               Zbigniew  Wiczkowski

                                                                              Siemianice ul . Akacjowa 22

Możliwość komentowania Rewolucja śmieciowa od 2020 roku widziana okiem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier – pytamy jednak publicznie o szczegóły została wyłączona