“Strefa zamieszkania” przy szpitalu w Słupsku. Aktywność słupskiej drogówki i straży miejskiej w tej strefie rośnie. Moim zdaniem niezgodnie z prawem w stosunku do niektórych kierowców.

Kierowcy autobusów MZK w “Strefie zamieszkania” przy słupskim szpitalu ważniejsi niż policjanci bo wyznaczają nowe reguły organizacji ruchu w strefach zamieszkania i wzywają policjantów do egzekwowania ustalonych przez siebie reguł? Myślę że na polu przepisów prawnych sami kierowcy wykonując przewozy – mają coś do poprawienia. Wkrótce na moim blogu jeden z takich taki przykładów.

To prawda że kierujący pojazdami i piesi pouczani w tych strefach i nie znając swoich praw poddają się łatwo kontrolerom ruchu drogowego i posłusznie wykonują ich polecenia, często też ponosząc określone koszty. – Niesłusznie

Dlaczego policjanci reagują na wezwania kierowców MZK w sytuacji gdy te wezwania nie mają podstawy prawnej tak jak strefie zamieszkania na parkingu przy szpitalu w Słupsku? Czyżby to nieuzasadnione presja na policjantów, a może brak znajomości przepisów. Ktoś jednak przyjmuje te wezwania i kieruje policjantów do podjęcia interwencji.

Zalecam przeczytanie mojego wcześniejszego wpisu na blogu w tej sprawie pt : Parking – “strefa zmieszkania” na parkingu przy szpitalu w Słupsku

Blokady kół, wezwania, pouczenia, spory kontrolujących z kierowcami. Nieuzasadnione pretensje do parkujących tam kierowców zamiast do zarządcy tej strefy? Wszystko to na wezwania organów kontrolnych przez kierowców autobusów MZK operujących w strefie. Moim zdaniem – nieuzasadnione wprowadzanie policji i straży gminnej w błąd. Cierpią jednak kierowcy parkujących tam pojazdów. W większości przypadków niesłusznie

Policjanci interweniują bo według nich widoczne na zdjęciu pojazdy te są zaparkowane niezgodnie z prawem. Tłumacza że są tu z powodu wezwania przez kierowców autobusów którym nie podoba się że kierowcy parkują pojazdy na chodnikach i przejściach dla pieszych.

Szanowni kierowcy autobusów MZK. Także Szanowni policjanci z ruchu drogowego. W strefie zamieszkania dla pieszych nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych a chodniki jeżeli nawet konstrukcyjnie są wyniesione – to pieszy nie ma obowiązku korzystać z tych chodników bo ma prawo korzystać na zasadzie pierwszeństwa z całej powierzchni w całym obszarze strefy w sposób dowolny.

Jeżeli

Mój komentarz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dot. “Stref zamieszkania” W szczegóły wchodzić nie będę bo wystarczy w przeglądarce na moim blogu wyszukać wpisy od 2015 roku dot, organizacji ruchu w słupskich “strefach zamieszkania”

“Strefa zamieszkania” _ choć moim zdaniem nieuzasadniona w tym miejscu – to jednak zarządca terenu tak postanowił i należy się do niej stosować w takim zakresie w jakim jest oznakowana zgodnie z obowiązującym prawem.

*Wjazdy i wyjazdy z obszaru strefy są oznakowanie prawidłowo a więc wewnątrz strefy należy się stosować według obowiązujących zasad prawa drogowego tj.

1,Wyjazdy ze strefy oznaczają manewr włączenia się do ruchu

2. Prędkość na całym obszarze strefy nie może być wyższa niż 20 km/h

3.Parkowanie pojazdów może mieć miejsce wyłącznie w miejscach do tego oznaczonych (zarówno znakiem pionowym jak też oznakowaniem poziomym )- białymi lub żółtymi liniami z grupy “P”

4. Piesi w tej strefie mają absolutne i bezwarunkowe pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu . ” Od maluszka do staruszka” Kierujący pojazdami są tylko gośćmi w tej strefie i to na zasadach ściśle określonych.

Punkt 3 w/w zasad dotyczy waśnie tej zwiększonej aktywności i represji organów kontrolnych wobec kierujących parkujących tam pojazdy.

Jeżeli zarządca strefy zdecydował się na oznakowanie w strefie zgodne z prawem wyłącznie miejsc dla osób niepełnosprawnych, miejsc przystanków autobusowych oraz miejsc postojów taxi i innych zastrzeżonych kopertą – to tym samym zdecydował że na pozostałym obszarze strefy parkowanie pojazdów jest dozwolone wszędzie pod warunkiem nie tamowania ruchu, nie zastawianiem bram i wyjazdów – na widocznych na poniższym zdjęciu gdzie interweniowała policja lub gdzie blokowała koła pojazdów straż miejska – także.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-88-1024x608.png

Szanowni kierowcy autobusów MZK, Polcjanci ruchu drogowego i Starżnicy miejscy. Jeżeli już w tej sterfie coś nie pasuje to na pewno są to autobusy komunikacji miejskiej z powodu ich wielkich gabarytów, keipskiej widoczności z za kewirownicy tych autobusow, manewrowania wśród pieszych i gęsto zaparkowanych poajzdow (kierowca autobusów wbrew ich pzrekonaniu jest tylko gościem w strefie) . Sama idea stref zamieszkania nie pasuje z komuniakcją autobusową i aż dziwię się wlodarzom maista że to tolerują tym bardziej że miejsc przylegajacych do tej strefy na przystanki autobusowe jest wystarczajaco dużo.

Bezpieczniej byłoby, aby autobusy z tej strefy wyprowadzić i pozwolić dojść nawet chorym kilka metrów dalej do przystanku bo to o ich bezpieczeństwo chodzi przede wszystkim

Na koniec pewna sugestia. Jeżeli zdecydowano się na wiele “stref zamieszkania” w Słupsku to ze świadomością ich funkcjonowania, praw wszystkich uczestników ruchu w tych strefach a także organów kontrolujących ten ruch.

Od niedawna w Słupsku i jest jedna – jedyna strefa wykonana według wszelkich reguł prawa drogowego . Ci którzy chcieliby po prostu wiedzieć lub jak egzekwować niech się zapoznają z tą strefą a znajduje się ona na wyremontowanej ulicy Mostnika . Może to stanowić wzorzec dla uczestników ruchu ale także wzorzec dla następnych stref lub modernizacji i poprawienia już istniejących . Zdjęcia poniżej

“Strefa zamieszkania” ulicy Mostnika – po remoncie (jako wzorzec do naśladowania)

Możliwość komentowania “Strefa zamieszkania” przy szpitalu w Słupsku. Aktywność słupskiej drogówki i straży miejskiej w tej strefie rośnie. Moim zdaniem niezgodnie z prawem w stosunku do niektórych kierowców. została wyłączona