Odpady po nowemu od 2020 roku – JAK WYSTARTOWALIŚMY? – Na przykładzie Gminy Słupsk

Siemianice  dnia   3.01.2020

                                                                       Pani

                                                                       Barbara Dykier

                                                                       Wójt   Gminy   Słupsk

Szanowna Pani  Wójt.

Prowadzony przeze mnie blog   www.bezpiecznienadrogach.pl w zdecydowanej pojemności  wpisów dotyczy merytorycznie tematyki   bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to  jednak czytelnicy bloga  zostali  już na początku drogi tego bloga zostali poinformowani  że   jedną z kategorii wpisów będą  sprawy    bardzo istotne z punktu widzenia  mieszkańców wspólnot samorządowych  i dlatego na blogu znajduje się kategoria „GORĄCY TEMAT”  . Temat odpadów  według nowych zasad jako bardzo ważny dla mieszkańców wspólnot samorządowych podjąłem w kontekście samorządu gminy Słupsk  już  wcześniej  a obok tego tematu na blogu prowadziłem z Panią wójt korespondencję  której część także została umieszczona przeze mnie na moim blogu.

Nieuchronność  wdrożenia ustawy  o gospodarce odpadami  stała się faktem od nowego 2020 roku. Jednak ta ustawa   skierowała wiele szczegółowych spraw do rozwiązania  przez poszczególne wspólnoty samorządowe a te  w szczegółach postępują różnie  – bo to logiczne   z punktu widzenia różnych warunków regionalnych,  – ale  tak ważne problemy nie powinny   być rozstrzygane bez  szerszego udziału  lokalnych społeczności  wspólnoty samorządowej.

Moim zdaniem szerokiej dyskusji społecznej w tej sprawie nie było –  a tę ważną decyzję  nazwaną Przez Panią Wójt „rewolucją  śmieciową”  pozostawiono  wyłącznie Radzie Gminy Słupsk –   nie mówiąc już o  trybie  terminarza wprowadzania poszczególnych elementów tego systemu.

Z pewnością do  Pani Wójt   z tego względu będą napływały  liczne uwagi, zastrzeżenia, pytania, wątpliwości,   które  w dużej części mogły być przedyskutowane i rozwiązane przed wejściem nowego sytemu do realizacji .

Pozwoliłem sobie  na  kolejną korespondencją w sprawie wątpliwości ale już po zafunkcjonowniu  nowego systemu z  nadzieją że przynajmniej Pani Wójt pochyli się nad zgłoszonymi uwagami i przeanalizuje możliwość ich realizacji.

W związku z wątpliwościami dot. segregowania odpadów według nowych zasad- proszę o informację i wyjaśnienie:

1.Czy   przedstawione  w załączniku  wzory pojemników (60 l)   odpowiadają warunkom  do wywozu przez firmy  odbierające  odpady odpowiednio przystosowanymi pojazdami.
2.Niezwykle dużo dyskusji i niezadowolenia wynika z faktu i sposobu gromadzenia tzw odpadów BIO  ponieważ   rodzaj odpadów  które mają być gromadzone w tym pojemniku   bez żadnej osłonki, bez żadnego worka   będzie powodował ogromne zanieczyszczenie   środowiska w którym odpad ten będzie gromadzony  i nie tylko dotyczyć to będzie wpływu    nieprzyjemnego odoru z własnego pojemnika BIO ale także z pojemników sąsiadów.
Nie trzeba być specjalistą by  wiedzieć że gromadzone  odpady BIO w  pojemniku w którym znajdują się zarówno odpady  żywności, zielona trawa inne rośliny –  nawet przy niewielkich temperaturach dodatnich (nie mówiąc o temperaturach w czasie lata i upałów)  spowodują ogromnie przyspieszony proces gnilny i fermentacji co niepozostanie bez wpływu na  stan powietrza w otoczeniu tych pojemników. Dostosowywanie w trybie pilnym brązowych pojemników  do  rodzaju gromadzonego odpadu poprzez  wykonywanie otworów na płaszczyznach bocznych pojemników tylko ten  proces wydostawania się  nieprzyjemnych zapachów  spotęguje.  Podobna sytuacja dotyczyć będzie   kompostowników    które z założenia muszą posiadać dostęp  tlenu w celach   fermentacyjnych. 
Niezrozumiała  jest  w tej sytuacji  zasada przyjęta przez gminę Słupsk że do pojemnika BIO Brązowego  mogą być składowane wyłącznie odpady wskazane w ulotce ale beż żadnych worków i osłon.
Tu nie ma  równości w poszczególnych gminach bowiem  w mieście Słupsk obowiązywać ma zasada  ,możliwości gromadzenia odpadów BIO wrzucanych do pojemników brązowych  w  workach koloru brązowego które mieszkańcy otrzymają  od samorządu . 
Taką informacja pojawiła się  co do miasta Słupska w Głosie Pomorza   (wtorek – środa  31.12.2019 do 1.01.2020) w artykule  “Śmieciowa rewolucja w słupskich domach zawita już od pierwszych  dni stycznia).
Skoro ten problem  rozwiązano w ten sposób w mieście Słupsk to wydaje się że  taka sama zasada może obowiązywać w Gminie Słupsk co  wpłynie istotnie na poprawę jakości powietrza w miejscu gromadzenia tego typu odpadów. ( takiego  szczegółu z pewnością ustawa nie reguluje)

Zwracamy się do Pani  Wójt  o uwzględnienie takiego wniosku i takiego samego jak w Słupsku rozwiązania tego elementu gospodarki odpadami  na terenie gminy Słupsk.  

Mimo Pani  Wójt  optymizmu i wiary  w rzetelność wszystkich mieszkańców w zakresie poprawności segregowania odpadów   –  to jednak  zgodnie z moja wcześniejszą korespondencją sugeruję   zwiększenie kontroli w zakresie    ewentualnych odstępstw niektórych mieszkańców  od  ustalonych przez gminę i ustawę zasad,  szczególnie w zakresie   “wyrzucania”  niektórych odpadów   z pominięciem systemu  – np do lasów, rowów, ogrodów, łąk i pól   szczególnie w zakresie odpadów niewygodnych czy też trudnych do skwalifikowania.   Nie wierzę –  aby  wszyscy   mieszkańców domów jednorodzinnych  gromadzili  skoszoną trawę, liście, rośliny w pojemnikach BIO,  które następnie przez okres miesiąca (do czasu wywozu) będą zalegały  w tym pojemniku. ( Ten pojemnik z taką zawartością będzie bombą ekologiczną nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu) . Niewielu natomiast zdecyduje się –   tak jak czyniłem to w ostatnich latach poprzez wywóz własnym transportem  (potwierdzenie mojego wywozu do PSZOK przy ul Bałtyckiej znajduje się w ewidencji tego punktu)  – wywozić  te niewygodne  odpady (lub trudne do skwalifikowania) do punktu PSZOK.   Moja mniejsza wiara w  skuteczność poprawne segregacji niż Pani Wójt  wynika raczej  z obserwacji środowiska (jeszcze  w dużym stopniu naturalnego)   w miejscowości Siemianice gdzie znaczna ilość tego typu odpadów  znajdowała swoje miejsce do ostatnich dni funkcjonowania dotychczasowego systemu  w wymienionych wyżej –  a niezgodnych z prawem   miejscach. ( Poniżej przykład z terenu poza regionem słupskim)

23.05.2019 Gazeta PomorskaPrzedstawiając powyższe wątpliwości – które zapewniam Panią Wójt – nie są tylko moimi własnymi przemyśleniami. Już w dniu dzisiejszym  słuchałem ogólnopolskiej rozgłośni radiowej w której  prowadzono  ostrą dyskusję nad problemem podniesionym  przeze mnie w niniejszym piśmie.  Liczymy na to  Pani Wójt pochyli się nad zgłoszonymi w niniejszym piśmie problemami.  

Możliwość korzystania z pojemników według poniższych  wzorów


Możliwość komentowania Odpady po nowemu od 2020 roku – JAK WYSTARTOWALIŚMY? – Na przykładzie Gminy Słupsk została wyłączona