Atrapy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kaszubska – Na skarpie w Słupsku we wniosku do Pani Prezydent Miasta Słupska o udzielenie informacji publicznej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-13.png
To nadal atrapa pod sygnalizację świetlną przy ulicy Kaszubskiej – Na skarpie w Słupsku.
Kolory wyświetlaczy to tylko nasze oczekiwanie na to jak mogłoby być – gdyby tajemnicza przyczyna bezczynności tych urządzeń ustapiła

Trwający od wielu miesięcy stan wybudowanych w trybie ekspresowym urządzeń do sygnalizacji świetlnej przy ul Kaszubskiej a nie uruchamianych od wielu miesięcy do kierowania ruchem w bardzo niebezpiecznym miejscu (szczególnie dla pieszych) a przy tym oznakowanych znakami pionowymi ostrzegawczymi niezgodnie z prawem -skłonił mnie do wystąpienia do Pani Prezydent Miasta Słupska z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie. Korespondencję zwrotna będę publikował czytelnikom na moim blogu

  Siemianice   6.01.2020 r

                                                                             Pani 

                                                                            Krystyna Danilecka- Wojewódzka

                                                                            Prezydent Miasta  Słupska

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. 2

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”. 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

wnoszę o udzielenie    odpowiedzi i wyjaśnienia w sprawach niżej  wymienionych:

I.Na początku  2019 roku w trybie wyjątkowo ekspresowym  wybudowano  urządzenia do sygnalizacji świetlnej  przy ulicy Kaszubskiej w Słupsku    przed skrzyżowaniem   z ulicą   Na skarpie.  Tryb ekspresowy wskazywał na wyjątkowo duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu w obrębie tego skrzyżowania szczególnie  wobec  pieszych uczestników tego  ruchu choć moim zdaniem  ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego występuje około 200 metrów dalej w kierunku Siemianic na skrzyżowaniu    ulic Kaszubska  – Drzymały   gdzie  dochodziło często do tragicznych zdarzeń drogowych (w tym  ze zdarzeniem  śmiertelnym).    Po wybudowaniu urządzeń sygnalizacji oznakowano  to miejsce z obu kierunków  znakiem ostrzegawczym A-29  „sygnalizacja świetlna” co czyniło wrażenie  że włączenie sygnalizacji nastąpi niezwłocznie .  Niestety przez wiele miesięcy sygnalizacja   nie została włączona a jedynym  tłumaczeniem przedstawicieli ZIM było  opóźnienie  przez dostawcę  budowy  punktu  przyłączeniowego  energii   do zasilenia tej  sygnalizacji.    Wkrótce minie  rok od momentu  instalacji urządzeń a sygnalizacja dalej nie funkcjonuje  a ustawione  z obu kierunków znaki  pionowe ostrzegawcze A-29 „sygnalizacja świetna”  jedynie dezinformują  uczestników ruchu ponieważ dotyczącą wyłącznie sygnalizacji czynnej a nie nieczynnej atrapy.

Pozostaje coraz bardziej na czasie pytanie do zarządu drogi o przyczynę takiego stanu – i o urządzenia które w trybie ekspresowym były zbudowane a wkrótce będzie rok jak stoją jako atrapy, jednak zarządca ruchu także potraktował to miejsce jako bardzo niebezpiecznie ponieważ z obu kierunków przed tymi urządzeniami usytuował znak pionowy ostrzegawczy A-29 “sygnały świetlne ” ostrzegający o miejscu w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej”. (Temu poświęciłem wcześniej  dwa wpisy na moim blogu www.bezpiecznienadrogach.pl).
Czy aby na pewno zdaniem Prezydenta Miasta jako zarządzającego ruchem w tym miejscu ruch w tym miejscu jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej? Moim zdaniem nie i moim zdaniem stanowi to naruszenie obowiązującego przepisu w sprawie o ruchu drogowym a konkretnie paragrafu 10 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. – bowiem w tym miejscu żaden ruch nie jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Z tego względu na we wpisie na moim blogu apelowałem do władz miasta Słupska o zdjęcie lub przekreślenie tarczy tego znaku ostrzegawczego stanowi on istotną sprzeczność w organizacji ruchu w tym miejscu a tym samym jest wprowadzaniem uczestników ruchu w błąd. na czas trwania impasu w uruchomieniu sygnalizacji świetlnej sugerował bym ten znak ostrzegawczy A-29 “sygnały świetlne” zamienić na znak ostrzegawczy A-16 “przejście dla pieszych”. Przynajmniej nie będzie sprzeczny ze stanem prawnym a może być przydatny bo zgadzam się że to miejsce jest niebezpiecznie przede wszystkim dla pieszych.

W tej sprawie równolegle z niniejszym wpisem występuję do Pani Prezydent Miasta o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie.

*Mając na uwadze powyższe   oraz zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w opisywanym miejscu w związku z  złą organizacją ruchu- proszę o udzielenie informacji  o przyczyny   nie uruchomienia w tak długim czasie   sygnalizacji świetlnej na wybudowanych tam urządzeniach.

*Proszę o informację o przyczynę niezgodnego z prawem ( paragrafu 10 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych) oznakowania znakiem pionowym A-29 „sygnalizacja świetlna”  z obu kierunków  podczas gdy zgodnie z definicją tego znaku winien być   usytuowany tylko w przypadku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Wnoszę o likwidację  tych znaków pionowych A-29 (lub przekreślenia tarczy tego znaku)do czasu włączenia tej sygnalizacji tj. faktycznego kierowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej  w tym miejscu.

*Ewentualnie dla poprawienia bezpieczeństwa  na tym przejściu dla pieszych  do czasu uruchomienia sygnalizacji  – wnioskuję o zmianę znaku pionowego ostrzegawczego A-29  „sygnalizacja świetna” na znak pionowy  ostrzegawczy A-16 „przejście dla pieszych”       

II. Przy okazji  dość obfitej dyskusji w sprawie sygnalizacji świetlnej o której mowa w pkt I   w środkach przekazu (także kilkakrotnie we wpisach na moim blogu www.bezpiecznienadrogach.pl) podnoszono sprawę   braku   ciągu pieszo – rowerowego po stronie sieci  Starej Cegielni, Netto, stacji paliw  co stanowi  bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Nierówne, wyboiste  skarpy trawiaste   wydeptane przez pieszych stanowią ciąg  pieszych i rowerzystów.

W artykule Grzegorza Hilareckiego  z dnia 12 czerwca 2019 roku w Głosie  Pomorza pt: „Sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych  do domu dyrektora”  napisano: W ZIM podjęto decyzję, że z pieniędzy od firmy, która przewoziła przez Słupsk wiatraki, wykonano sygnalizację. Za te pieniądze będzie też trakt pieszo-rowerowy obok Kaszubskiej po stronie stacji benzynowej, który połączy się ze ścieżką z Siemianic. Trwa właśnie tworzenie dokumentacji.  Niestety, na skrzyżowaniu z Drzymały trzeba by dużej przebudowy. Sygnalizacja tam kosztowałaby aż 800 tys. zł. Stąd nasze decyzje – tłumaczy dyrektor Borecki.

*W związku z tą wypowiedzią  proszę o informację na jakim etapie znajduje się deklarowania przez  Dyrektora ZIM  budowa   traktu pieszo – rowerowego  obok Kaszubskiej  po stronie stacji benzynowej , który połączy  się ze ścieżką z Siemianic, tym bardziej  że dyrektor informował że  trwa właśnie tworzenie dokumentacji. Nie podnoszę kwestii finansowania tego traktu jako że dyrektor oświadczył że  pieniądze na ten cel są zarezerwowane z tej samej puli  jak   sygnalizacja świetlna. 

Problem ten  pojawiał się we wpisach na moim blogu ale także   środkach przekazu choćby  w artykule  w Głosi Pomorza z dnia  28 sierpnia  2019 roku  w artykule Redaktora Ireneusza Wojtkiewicza – fragment cytuję poniżej:

„Po knotach w rejonie Placu Zwycięstwa i ul. Lotha mamy kolejny ul. Kaszubskiej. Teraz już sam nie wiem, którędy jeśli nie tędy jechać w kierunku Łeby. Bo za „Kluką” do Siemianic chodnik biegnie tylko lewą stroną. Szeroki na zaledwie 1,5 metra do skrzyżowania z ul. Owocową, a jako dwukierunkowa ścieżka pieszo – rowerowa powinien mieć przynajmniej 3,5 metra szerokości. W budowę przeciwległych ścieżek nic nie zainwestowano, wydeptana gruntówka biegnie wzdłuż nowo wybudowanych obiektów handlowo – usługowych. Ale na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej i ślepej uliczki Na Skarpie zainstalowano nowoczesną sygnalizację świetlną. Taką z trzema kolumnami, wideo rejestratorami i innymi bajerami. Stoi nieczynna, a mogłaby się przydać np. w ciągu ulic Zamkowej i Jagiełły z trzema przejazdami pieszo – rowerowymi, gdzie grasuje moto hołota. Jest też sprawcą zniszczeń w oznakowaniu, co widać m.in. na Al. 3 Maja.

                                    Zbigniew  Wiczkowski – www.bezpiecznienadrogach.pl

Możliwość komentowania Atrapy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kaszubska – Na skarpie w Słupsku we wniosku do Pani Prezydent Miasta Słupska o udzielenie informacji publicznej została wyłączona