Potrójne opłaty w “strefie płatnego parkowania” w pasie drogowym ulicy Jedności Narodowej w Słupsku. Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupska i umowa z podmiotem prywatnym na dzierżawę parkingu płatnego parkowania “po godzinach”

W trzech kolejnych wpisach na moim blogu (i na FB) zawarłem wątpliwości prawne w kwestii funkcjonowania w tej samej strefie płatnego parkowania innej strefy na zasadzie wydzierżawienia tej samej powierzchni podmiotowi prywatnemu tj Przedsiębiorstwu Usługowo – Turystycznemu “Przymorze” spółka z oo z siedziba w Słupsku . Moje wątpliwości za zgłaszanymi do mnie wątpliwościami czytelników bloga wyraziłem we wpisach na blogu oraz w bezpośrednim piśmie do Pani Prezydent Miasta Słupska (dwukrotnie). Dziś odpowiedź Prezydenta i umowa dzierżawy tego parkingu od 2014 roku

Watpliwości szczegółowo opisane w poniższych tytułach bloga w kontekście odpowiedzi Prezydenta Miasta nie przekonują mnie i skłaniają do ostatecznego prawnego wyjaśnienia tego problemu – dlatego w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej – tym razem wystąpię z pytaniami w tej samej materii do organów państwowych (ustawodawcy)

Szczegóły tych wątpliwości zawarte zostały w artykułach we wpisach o tytułach jak niżej w w pismach do Pani Prezydent Miasta (jak niżej)

Powyższe watpliwości szczegółowo opisane w poniższych tytułach bloga w kontekście odpowiedzi Prezydenta Miasta skłaniają do ostatecznego prawnego wyjaśnienia tego problemu – dlatego w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej – tym razem wystąpi z pytaniami w tej samej materii do organów państwowych (ustawodawcy)

Dziekuję za szybką odpowiedź na pismo o udzielenie informacji publicznej i choć zawiera odpowiedz na wszystkie zadane w moim piśmie pytania to jednak moim zdaniem niektóre odpowiedzi mijąją się z obowiązującym stanem prawnym.

1.W dalszym ciągu uważam że jest to precedens w skali Słupska a kto wie czy nie w skali kraju jeżeli chodzi o wydzierżawieniu pasa drogowego podmiotowi prywatnemu bez procedur przetargowych obowiązujących przy gospodarowaniu majątkiem publicznym – lecz tylko w oparciu o przepis prawny art. 22 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych na podstawie umowie dzierżawy pomiędzy dyrektorem jednostki organizacyjnej miasta – Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku a podmiotem prywatnym PUT “Przymorze” w Słupsku przy czym opłaty w strefie płatnego parkowania uchwalane są przez Radę miejską Słupska i ta Rada swoją uchwałą zdecydowała że parkowanie w strefie płatnego parkowania pomiędzy godzinami 17.00 a 9.00 jest bezpłatne

2. W dalszym ciągu uważam że nie można zmuszać parkujących pojazdami w strefie płatnego parkowania do zmuszania do opuszczenia tych miejsc po upływie czasu płatnego funkcjonowania tego parkingu tym bardziej że wielu kierowców pojazdów dokonuje opłaty do godziny 17.00 lub dłużej niż wyznaczona w strefie płatnego parkowania godzina 17 choćby z myślą i zamiarem o miejscu do parkowania w dniu następnym w tym samym miejscu jako rezerwacja miejsca parkingowego (bo oplata nie wykorzystana do godziny 17.00 – przechodzi na dzień następny od godziny 9.00)

3. Nie zrozumiałą jest sytuacja w której parkujący tej strefie płatnego parkowania w ramach opłaty realizowanej przed godzina 17 ale wyższej niż wymagana do godziny 17 są zmuszani do ponoszenia kolejnej opłaty mimo funkcjonowania opłat w strefie wyznaczonej przez Rade Miasta Słupska.

4.Nie jest prawdą że parking wydzierżawiony w strefie parkowania jak zapisano w umowie dla firmy prywatnej jest parkingiem strzeżonym bowiem dozorca tego parkingu nie przebywa na terenie parkingu a wychodzi z budynku z drugiej strony ulicy na parking tylko w sytuacji konieczności zainkasowania opłaty od wjeżdżającego na ten parking kierowcy lub opuszczającego ten parking parkującego tam pojazdu

5. Nie zrozumiałe są dla mnie podstawy prawne inkasowania opłaty od klientów rzekomo strzeżonego parkingu przez dozorcę bezpośrednio w gotowce od klienta do kieszeni parkingowego bez wydawania jakiegokolwiek dowodu fiskalnego. na powyższe posiadam dowody także z rozmowy jaką przeprowadziłem z klientką która w mojej obecności płaciła parkingowemu opłatę bez pokwitowania

Strefa płatnego parkowania w pasie drogowym ul.Jedności Narodowej w Słupsku. Codzienne szykany wobec kierujących.

27 listopada 2019

Możliwość komentowania Potrójne opłaty w “strefie płatnego parkowania” w pasie drogowym ulicy Jedności Narodowej w Słupsku. Odpowiedź Prezydenta Miasta Słupska i umowa z podmiotem prywatnym na dzierżawę parkingu płatnego parkowania “po godzinach” została wyłączona