Siemianice – w obszarze ulic – Miejska – Akacjowa – Migdałowa – Słupska – z wieloma problemami ale bez Radnego w Radzie Gminy Słupsk. (Kiedy wybory -zaległa cisza)

Pisma do gminy i odpowiedzi , postępowanie administracyjne w Sądzie Okręgowym w Słupsku, postępowanie karne policji i prokuratury (z odmową uzasadnienia umorzenia postepowania) od początku obecnej kadencji samorządowej w 2018 r. Finał – Siemianice bez reprezentanta gminy – jak w piśmie Pani Wójt poniżej. Informacji Pani Wójt dla mieszkańców brak – choć Postanowieniem Komisarza Wyborczego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku z dniem 2 stycznia2020 roku stwierdzone zostało wygaśnięcie mandatu radnej. Mamy już połowę lutego 2020 a informacji o terminie i procedurze uzupełnienia Rady – także brak

Możliwość komentowania Siemianice – w obszarze ulic – Miejska – Akacjowa – Migdałowa – Słupska – z wieloma problemami ale bez Radnego w Radzie Gminy Słupsk. (Kiedy wybory -zaległa cisza) została wyłączona