Czy odcinek przed Ratuszem to nie droga a cały obszar parkingu przy placu Zwycięstwa z tym odcinkiem to parking jak przy każdym markecie? W mojej ocenie potwierdzonej prawem lokalnym i prawem nadrzędnym z pewnością to jest droga. Szczegóły w moich kolejnych wpisach

Prezydent Miasta Słupska, rzecznik tego Urzędu, Słupska policja (drogowa tym bardziej) Zespół BRD przy Prezydencie Miasta, instytucja ubezpieczeniowa a przede wszystkim instruktor nauki jazdy -członek Prezydenckiego Zespołu BRD Jacek Każmierski – czynią wszystko aby udowodnić że Pan Instruktor ma rację i debatują jak to zrobić żeby coś zrobić by wyjść z twarza i tak naprawdę by pozostało bez zmian jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Rozumiem, że prawo drogowe jest trudne – i nie wszyscy musza się na nim znać – chociaż nieraz robią takie wrazenie jakby się znali. Jednak są także w Słupsku przedstawiciele instytucji i urzędów którzy powinni postępować zgodnie z prawem bo tym się przede wszystkim zajmuja. A jak jest w rzeczywistości. Nie ma sensu bronić tezy Jacka Każmierskiego bo nie ma ona umocowania ani w prawie o ruchu drogowym ani w ustawie o drogach ani w lokalnej uchwale Rady Miejskiej w sprawie nazw ulic..

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-21-1002x1024.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-21-1002x1024.png

Pani Prezydent Miasta Słupska, Panie Komendancie Policji w Słupsku, Pani rzecznik Urzędu Miasta Słupska , Pani Inżynier Ruchu. szanowny Zespole BRD przy Prezydencie Miasta Słupska oraz ubezpieczycielu – Z zasadami prawa o ruchu drogowym można dyskutować i róznie interpretować, można wreszcze próbować na siłę udowadniać że nie mam racji kiedy wskazuję na rózne nieprawdłowści w organizacji ruchu i łamania przepisów prawnych – naciągając interpretacje do doraźnych celów. Kto jak kto ale wymienione wyżej funkcje i osoby sa zobowiązane do znajomości zagadnień prawa lokalnego i miejscowego w interesie lokalnych społeczności. Nie próbujcie naciagać interpretacji prawa drgowego do doraźnych potrzeb – by udowodnić że instruktor jazdy i członek waszego Zespołu BRD po prostu się pomylił.

Odcinek przed ratuszem od Deotymy do Tuwima to żaden parking ale droga publiczna z katalogu drog lokalnych z wykazu ulic miasta Słupska. Parking oznakowany właściwie poziomo i pionowo jest obiektem przydrożnym a wyjeżdżające z niego pojazdy po zatrzymaniu i postoju są pojazdami włączającymi się do ruchu na podstawie art. 17 PORD z wszelkimi konsekwencjami – zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu znajdującym się na drodze na która się włączają

DROGI PUBLICZNE W SŁUPSKU

Jak widać wyżej ustawy i uchwały prawa miejscowego droga Plac Zwycięstwa jest w obowiazujacym katalogu dróg, ma swój numer (116337G), długość (0,330 m) nazwe a nawet numery admianistracyjne (ratusz Olac Zwycięstwa 3). W uchwale Rady Miejskiej w sprawie nazw ulic takze występuje pod nazwą ul. Plac Zwycięstwa

Nie ma już chyba wątpliwości ze odcinek przed ratuszem jest droga ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi i ewentualna próba zapowoiadanej zmiany organizacji ruchu nie może naruszać obowiązujacej ustawy o drogach i ustawy prawo o ruchu drogowym a także prawa miejscowego bardzo bliskiego władzom miasta i mieszkańcom tj uchwały Rady w sprawie nazw ulic w Słupsku.

Możliwość komentowania Czy odcinek przed Ratuszem to nie droga a cały obszar parkingu przy placu Zwycięstwa z tym odcinkiem to parking jak przy każdym markecie? W mojej ocenie potwierdzonej prawem lokalnym i prawem nadrzędnym z pewnością to jest droga. Szczegóły w moich kolejnych wpisach została wyłączona