Skrzyżowania z ruchem okrężnym (ronda) – konfrontacja organizacji ruchu w Koszalinie i w Słupsku. (odcinek I)

Dzis na początek dwa skrzyżowania z ruchem okrężnym w Koszlainie . Jako początek do kolejnych wpisów

Skrzyżowania z ruchem okrężnym w zamyśle kolejnych władz miasta Słupska miały na celu szukanie panaceum na ograniczenie ilości zdarzeń drogowych w Słupsku i zmianę organizacji ruchu ponieważ Słupsk pod względem funkcjonowania układów komunikacyjnych postrzegany był jako jeden z trudniejszych przykładów w Polsce w podobnej wielkości miastach.

Skrzyżowania w ruchu okrężnym w Słupsku ale także a kraju – miały na celu spowolnienie ruchu w najbardziej niebezpiecznych miejscach o dużym natężeniu wypadkowości i ograniczenie ilości zdarzeń drogowych.

Czy dziś kiedy powstaly ogromne ilości skrzyżowań z ruchem okrężnym (ronda) – Słupsk niewątpliwie w tym zakresie jest liderem w kraju porównując podobne jednostki samorządowe- należy odpowiedzieć na pytanie czy istotnie bezpieczeństwo na węzłach gdzie powstały takie organizacje ruchu jest naprawdę bezpiecznie czy też ilość zdarzeń na tych węzłach w proporcji do innych węzłów drogowych wzrosła?

Odpowiedzi i wyjaśnień wymaga także ogromna różnorodność rozwiazań organizacji ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach z ruchem okrężnym i stosowanie oznakowań poziomych i pionowych w obszarach tych skrzyzówań które tak naprawdę likwidują istotę i cel pojawienia się w polskim prawie o ruchu drogowym skrzyżowań z ruchem okrężnym

W Słupsku z pewnością ten proces “twórczości” innej na każdym kolejnym rondzie trwa niezmiennie w większym stopniu niż w innych ośrodkach w kraju. To powoduje ogromną dezorganizację w zachowaniach uczestników ruchu co do zachowań i interpretacji różnych zachowań a na tle tych sporów – wymuszanie kolejnych często bezzasadnych wniosków i rozwiazań nie popartych pogłębionymi analizami a co gorsza nie popartych zasadami prawa o ruchu drogowycm

Od powstania pierwszego skrzyżowania z ruchem okrężnym w Słupsku – trwają nieskończone spory i interpretacje co do organizacji ruchu na tych skrzyżowaniach oraz co do interpretacji prawnych zachowań kierujących uczestników ruchu na tych węzłach drogowych w kontekście naruszeń prawa i zdarzeń drogowych aż do licznych spraw sadowych w których rozstrzygane są spory pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, organami nadzoru ruchu drogowego oraz zarządcami dróg na tle zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym.

Od wielu lat – z racji wykonywanych kolejno zadań zawodowych związanych w większości z transportem, komunikacja ale także jako Wiceprezydent Miasta Słupska ds. transportu, komunikacji i dróg a do niedawna Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku byłem – byłem bardzo aktywna stroną sporu o kształt, rozwiązania i interpretacje dot skrzyżowań z ruchem okrężnym podobnie dziś i z podobnymi podmiotami sporu przy okazji organizacji ruchu na ulicy Plac Zwycięstwa. Ten ostatni spor na Placu Zwycięstwa trwa w dalszym ciągu a ten dotyczący skrzyżowań z ruchem okrężnym jakby nieco przycichł za sprawą kilku wyroków sądowych w których tezy moich adwersarzy nie potwierdziły się, z czego wcale się nie cieszą – ponieważ organizacja ruchu jak też oficjalna interpretacja sposobu zachowania się kierujących na tych skrzyżowaniach się nie zmieniły powodując w dalszym ciągi zamieszanie.

W I odcinku tylko zapowiedź kolejnych wpisów na moim blogu w tej sprawie w odcinkach od początku ich powstawania, ewolucji zmian w organizacji ruchu na kolejnych skrzyżowaniach, tła dyskusji różnych podmiotów i osób w procesie rozwijania sieci “rond”, tezy zgodne i przeciwne na początku i obecnie.

Rondo 11 listopada – Andersa w Słupsku

Rondo Szyndzielorza Łupaszki w Koszalinie

Rondo Bohaterów Warszawy w Koszalinie

Możliwość komentowania Skrzyżowania z ruchem okrężnym (ronda) – konfrontacja organizacji ruchu w Koszalinie i w Słupsku. (odcinek I) została wyłączona