Czy droga ulicy “Plac Zwycięstwa” w Słupsku – to naprawdę według zasad jak na każdym parkingu przy marketach? Czyli całkowita zmiana zasad po kilkudziesięciu latach bez zmiany organizacji ruchu?

Szlakiem placów parkingowych przy słupskich marketach . Dziś plac przed marketem “Kaufland” przy ulicy Kołłataja.

“Kaufland” w Słupsku – to chyba o nie taki plac przed marketami chodziło Jackowi Kaźmierskiemu – instruktorowi nauki jazdy (członkowi prezydenckiego zespołu BRD w Słupsku). Poniżej na zdjęciu organizacja ruchu na placu przed “Kauflandem”.

Nie wierzę że projektantowi zleconej przez Prezydencki Zespół BRD w Słupsku mogłoby chodzić głowie zorganizowanie takiej organizacji ruchu jak przed “Kauflandem” w Słupsku. układ komunikacyjny wewnątrz tego obszaru podobny jak przed Słupskim ratuszem, tzn. wlot na ten plac od ulicy Kołłątaja po lewej stronie na zdjęciu (odgrodzony barierkami metalowymi od drogi wjazdowej) – prawie jaki kolejnym zdjęciu z przed Ratusza (od ulicy Deotymy) – tylk tyle że bez wygradzania barierkami . Po prawej stronie na zdjęciu z :Kauflandu” i niżej na zdjęciu z pod ratusza stojące na oznakowanych znakami poziomymi P-18 miejscach parkingowym – pojazdy.

Przed “Kauflandem”w Słupsku

Istotne oznakowanie pionowe : Znak D-48 _to informacja o zmianie pierwszeństwa z oznaczonym obszarem parkingu gdzie taka zmiana obowiązuje. W mojej ocenie taka zasada obowiązuje przy wjazdach i wyjazdach na miejsca parkingowe ale już na wygrodzonej barierkami i linii krawędziowej P-7 na drodze wjazdu/wyjazdu z terenu Kauflandu na ulicę Kołłątaja już nie. Jako że jest to strefa ruchu – obowiązuje więc organizacja ruchu w oparciu o prawo o ruchu drogowym. Zarządca tego obszaru określił także (już na całym obszarze – łącznie z droga dojazdową do wjazdu/wyjazdu na Kołłątaja) strefę ograniczonej prędkości do 20 km/h

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-41-774x1024.png

Przed Ratuszem w Słupsku

Przed Ratuszem już wszyscy znamy zmianę po kilkudziesięciu latach interpretacji zasad ruchu drogowego przed ratuszem przez Urzędników Ratusza do spraw organizacji ruchu drogowego i dróg jako takich, Policji drogowej i Prezydenckiego Zespołu BRD – bez fizycznej zmiany organizacji , ( zmiany interpretacji zasad bez zmiany oznakowania). Tylko formalnie przypomnę że według w/w specjalistów – widoczna po lewej stronie droga nie jest droga według prawa drogowego i ustawy o drogach (a ulica Plac Zwycięstwa mimo umieszczona w wykazie ulic w Słupsku według w/w interpretatorów nie istnieje) – widoczne po prawej stronie pojazdy na oznakowanych parkingach- po postoju na tych miejscach, nie są włączającymi się do ruchu i mają pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi od ulicy Długiej przed ratuszem do ulicy Tuwima. W moich wcześniejszych wpisach myślę że dość szczegółowo i wyłącznie w oparciu o stan prawa drogowego wyjaśniłem że tak nie jest i że dotychczasowe oznakowanie jest prawidłowe

Widoczne na zdjęciu oznakowanie pionowe znakiem D-18 “parking” – zgodnie z paragrafem 52 ust 1 i ust 2 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych – oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów a pod nim tabliczka T-30 wskazuje na sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce to jest przeznaczone dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczajacej 2,5 t.

Żeby był kolejny raz jasno i czytelnie zinterpretowany przepis prawa to wystarczy z tekstu napisanego wyżej przeczytać że tabliczka pod znakiem informuje o krawędzi jezdni barwy szarej po lewej stronie (przed ratuszem). Czy jest jakiś inny przepis pozwalający na inna interpretację wtedy gdy skręca z ulicy Deotymy w lewo pod Ratusz?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-21-1002x1024.png

Nie ma już chyba wątpliwości ze odcinek przed ratuszem jest droga ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi i ewentualna próba zapowiadanej zmiany organizacji ruchu nie może naruszać obowiązujacej ustawy o drogach i ustawy prawo o ruchu drogowym a także prawa miejscowego bardzo bliskiego władzom miasta i mieszkańcom tj uchwały Rady w sprawie nazw ulic w Słupsku.

Możliwość komentowania Czy droga ulicy “Plac Zwycięstwa” w Słupsku – to naprawdę według zasad jak na każdym parkingu przy marketach? Czyli całkowita zmiana zasad po kilkudziesięciu latach bez zmiany organizacji ruchu? została wyłączona