Nowa sygnalizacja świetlna przy przejściu na ulicy Kaszubskiej w Słupsku po roku od jej wybudowania – ODPALONA. Tymczasem w kolorze żółtym pulsującym

To dobre rozwiązanie choć pewnie nie docelowe. Jeżeli już wybuduje się sygnalizację – to żółte migające funkcjonuje przeważnie w czasie awarii pełnofazowej sygnalizacji. W moej jednak ocenie nawet w tym wymiarze poprawia bezpieczeństwo ruchu szczególnie pieszych w tym miejscu

Sytuacja od 21 marca 2020 roku w związku z wybudowanymi rok wcześniej sygnalizatorami do sygnalizacji świetlnej przynajmniej jest zgodna ze stanem prawnym choć pewnie nie zgodnie z intencją zarządcy drogi który tę sygnalizację zbudował. Znaki ostrzegawcze A-29 “sygnalizacja świetlna” istotnie informują o czynnej sygnalizacji świetlnej a przede wszystkim ostrzegają o miejscu niebezpiecznym na drodze i zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności. Sygnalizacja migająca żółtym światłem wreszcie spełnia swoją funkcję a nie mam wątpliwości że miejsce to choćby z uwagi na oznakowane przejście dla pieszych jest miejscem niebezpiecznym na drodze. Także znaki pionowe A-29 umieszczone z obu kierunków w odległości 100 metrów od tej sygnalizacji są także bardzo istotną wskazówką i ostrzeżeniem dla kierowców o miejscu niebezpiecznym na drodze. Trudno mi zgadnąć czy sygnalizacja ta będzie pracowała wyłącznie w taki m trybie ostrzegawczym (żółty migający sygnał) przez cały czas – czy też jest to tylko rozruch po którym nastąpi włączenie pełnofazowej sygnalizacji świetlnej. Dla mnie i pewnie dla wielu uczestników ruchu w tym miejscu obecny żółty pulsujący sygnał jest w tej chwili adekwatny do występującego zagrożenia ruchu szczególnie z punktu widzenia ruchu pieszych, jednak pod warunkiem zbudowania po stronie Netto pełnowymiarowego ciągu pieszo rowerowego włączonego z jednej strony do istniejącego ciągu przy sklepie kominkowym na skrzyżowaniu z ulicą Sportową a z drugiej strony od kierunku z Siemianic z włączeniem w pobliżu ze skrzyżowaniem z ulicą Owocową – Drzymały

Cały rok uczestnicy ruchu drogowego na tym szlaku oczekiwali na włącznie nowej inwestycji do obsługi ruchu drogowego – nowo wybudowanej sygnalizacji świetlnej.

W tej sytuacji sygnalizacja nie działa ale znaki ostrzegawcze mówiły coś innego

Popełniłem kilka wpisów w tej sprawie a ostatni 7 sierpnia 2019 roku (tytuł ze zdjęciem poniżej) . Oczywiście sprawą Pani Prezydent Miasta było wybudowanie urządzeń do tej sygnalizacji i oczekiwanie na wybudowanie przez Zakład Energetyczny punktu dostępowego energetycznego do tej sygnalizacji – ale już nie sprawą Pani Prezydent ale naruszeniem obowiązującego prawa drogowego było ustawienie znaków ostrzegawczych z obu kierunków przed sygnalizacją jak widoczna na znaku pionowym na zdjęciu. Po kolejnym wystapieniu do Pani Prezydent tarcze znaków zaklejone zostały “X-em” co poprawiło sytuacje prawną w ruchu drogowym w tym miejscu .

Postulowałem w moim wcześniejszym wpisie włączyć (jeżeli jest zasilanie energetyczne) choćby migający sygnał żółty na sygnaliatorach jeżeli z jakiś powodów nie można włączyć sygnalziację wszystkich fazach sygnałów świetlnych a jeżeli jest to niemożliwe to przynajmniej zasłonić tarczę ustawionych przed urządzeniami znaków pionowych A-29 (sygnalizacja świetlna) z obu stron bowiem te funkcjonujące znaki z nieczynną sygnalizacja stanowiły błędną organizację ruchu. Postulowałem nie dlatego że uważałem lecz dlatego że prawo drogowe tego wymaga paragraf 98 ust 6 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych): cyt” pkt 6. “Migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności” . Co prawda po moim kolejnym wpisie niedawno choć nie uruchomiono na sygnalizatorach przynajmniej migającego sygnału żółtego (tak jakby w miejscu sygnalizatorów nie występowało zagrożenie bezpieczeństwa) ale zrealizowano mój zastępczy postulat ( celem usunięcia naruszenia prawa) i zaklejono tarcze znaków pionowych A – 29 (sygnalizacja świetlna). 21 marca 2020 roku sygnalizacja została “odpalona” choć tylko w ograniczonym zakresie a znaki pionowe A-29 ponownie zostały odsłonięte. \

Możliwość komentowania Nowa sygnalizacja świetlna przy przejściu na ulicy Kaszubskiej w Słupsku po roku od jej wybudowania – ODPALONA. Tymczasem w kolorze żółtym pulsującym została wyłączona