Naruszenie przez kierującego w tak jaskrawy sposób powierzchni wyłączonej z ruchu według znaku poziomego P-21 na słupskiej obwodnicy – to prosta droga do możliwego dramatycznego i tragicznego wypadku – żeby wspomnieć ostatni bardzo tragiczny wypadek w którym spłonęły dwa pojazdy z kierującymi wewnątrz. (bez analogii i sugestii z mojej strony co do przebiegu tamtego tragicznego zdarzenia i zachowania kierujących którzy zginęli – bo wyjaśnienie tej sprawy wciąż trwa)

Od początku prowadzenia i mnie bloga bezpiecznienadrogach.pl umieściłem kilka dość kategorycznych wpisów na tymże blogu a także wystosowałem odrębne pisma do władz miasta Słupska, do do policji w Słupsku , do lokalnej prasy o istotnym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez nagminne, podczas obsługi komunikacji pasażerskiej w Słupsku przez kierowców MZK oraz kierowców firmy Nord Ekspres – naruszania powierzchni wyłączonych z ruchu oznakowanych znakiem poziomym P-21 na jezdni na wlocie ulicy Wojska Polskiego w lewo na ulicę Kołłątaja a także z przystanku przy dworcu PKP na wlocie na ulicę Kołłątaja w prawo w kierunku ulicy Tuwima.

Moje wystąpienia i wpisy na blogu bardzo szczegółowo uzasadniłem pod względem prawnym. Niestety ze strony kompetentnych instytucji i organów kontroli ruchu drogowego nie podjęto żadnych działań a naruszenie prawa w warunkach ciągłości trwa do dziś. Szczególnie dziwiła mnie absolutna bezczynność w tym zakresie ze strony słupskiej policji drogowej i zarządcy dróg, Prezydenta Miasta Słupska któremu także firma MZK podlega . Moje wpisy przeważnie kończyłem sformułowaniem – “że można ignorować moje uwagi – ale to się kiedyś żle skończy “

Obecnie przywołuje te fakty w kontekście tego co dzieje się naszych drogach w tym elemencie prawa drogowego. Jak kierujący pojazdami w sposób ordynarny wykorzystują fakt brak reakcji na łamanie prawa lub cichą tolerancję dla niektórych bezprawnych zachowań w ruchu drogowym (odsyłam do przykładów na moim blogu) nie tylko w tym zakresie przez organy kontroli ruchu drogowego. W konsekwencji takie zachowania prowadzą do wielu tragicznych wypadków drogowych i kolejne apele policji po takich zdarzeniach o zachowanie ostrożności na drogach i ograniczenie prędkości.

Przedstawiony poniżej przykład na obwodnicy słupskiej w dniu 21 maja 2020 roku ok. godziny 13 może tylko potwierdzać że ignorowanie przepisów prawa przez kierujących to częsta przyczyna zdarzeń drogowych ale z pewnością równie istotnymi przyczynami są: błędy prawne w organizacji ruchu, nie reagowanie na błędne organizacje ruchu lub nieadekwatne oznakowanie do występujących zagrożeń w poszczególnych miejscach na drogach. Nie reagowanie przez zarządców ruchu oraz organy kontroli ruchu drogowego na wskazywane przez środki przekazu a także w drodze indywidualnych wniosków na jaskrawe przypadki łamania prawa drogowego prowadzi do ignorancji prawa drogowego i organów kontroli przestrzegania tego prawa .

Na moim blogu można doszukać się wielu kierowanych przeze mnie uwag, wniosków i zastrzeżeń – które pozostały zupełnie poza zainteresowaniem tych którzy reagować powinni – choć oczywiście niekoniecznie zawsze po myśli wnioskodawców. Powtarzam także tym razem – do czasu.

Przypadek ze słupskiej obwodnicy z dnia 21.05.2020 r – kieruję ponownie do słupskiej policji z nadzieją że będzie inaczej jak dotychczas, i że również policja winna dostrzec że ten pokazany na zdjęciach i filmie przypadek (jak też te wcześniej sygnaliowane w Słupsku ) stanowia poważne zagrozenie BRD i poważne naruszenie prawa drogowego .`

Węzeł Redzikowo . Kierujący (zdjęcia poniżej 1 – 10) wyprzedza na obszarze wyłączonym z ruch(kierujący pojazdem osobowym BMW 3 jadący od Sławna w kierunku Redzikowa – Poprzedzające oznakowanie przed popełnieniem wykroczeń to z pewnością zakaz wyprzedzania i naruszanie powierzchni wyłączonej z ruchu , przejechanie linii podwójnej ciągłej wyznaczającej przeciwne kierunki ruchu, włączanie się do ruchu z powierzchni wyłączonej na pas wchodzący lewy bez sygnalziowania tego manewru

Zdjęcie nr 1 (zanikanie pasa lewego )

zdjęcie nr 2 (zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 80 km/h)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-35-1024x449.png

zdjęcie nr 3 (koniec ograniczenia prędkości do 80 km/h)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-36-1024x465.png

zdjęcie 4 (zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 90 km/h)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-38-1024x428.png

zdjęcie 5 (zjazd z węzła w kierunku Słupska przez Redzikowo)

zdjęcie 6 (wchodzący obszar wyłączony z ruchu przed zjazdem do Słupska)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-24-1024x501.png

zdjęcie 7 (Widoczny z lewej kierujący BMW 3 po przejechaniu linii podwójnej ciągłej wjechał na obszar wyłączony z ruchu w trakcie wyprzedzania innego pojazdu pod zakazem wyprzedzania)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-22-1024x433.png

zdjęcie 8 (wyprzedzanie BMW 3 na zakazie wyprzedzania z wykorzystaniem obszaru wyłączonego z ruchu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-23-1024x430.png

zdjęcie 9 (koniec wyprzedzania z wykorzystaniem obszaru wyłączonego, w miejscu zakazu wyprzedzania, )

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-26-1024x453.png

zdjęcie 10 (włączanie się do ruchu z obszaru wyłączonego pojawiający sie pas lewy jezdni jednokierunkowej bez sygnalizowania tego tego manewru)

Węzeł Łosino: (zdjęcia od 1 do poniżej) oznakowanie poziome i pionowe przed miejscem tragedii a ostatnie zdjęcie to miejsce tragedii) Miejsce tragicznego zderzenia dwóch pojazdów jadących z przeciwnych kierunków – Obaj kierujący zginęli w swoich pojazdach w czasie pożaru. To ten sam kierunek jazdy od kierunku Sławna do Redzikowa jak ten wyżej dla odcinka kierującego BMW 3 naruszającego przepis dot. powierzchni wyłączonej z ruchu.

zdjęcie 1 (znak pionowy – zanikającego lewego pasa ruchu)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-32-1024x442.png

zdjęcie 2 (zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 90 km/h)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-33-1024x431.png

zdjęcie 3 (znak pionowy o pojawieniu się dodatkowego pasa lewego i jednego pasa ruchu z kierunku przeciwnego)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-28-1024x441.png

zdjęcie 4 (początek powierzchni wyłączonej z ruch przed włączeniem dodatkowego pasa lewego na wzniesieniu)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-29-1024x439.png

zdjęcie 5 (kontynuacja powierzchni wyłączonej z ruchu rozdzielającej przeciwne kierunki jazdy)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-30-1024x469.png

zdjęcie 6 (kończąca się powierzchnia wyłączona z ruchu dzieląca przeciwne kierunki jazdy i początek pojawienia się dodatkowego pasa ruchu. Żółtym kołem wskazane miejsce w którym doszło do tragedii drogowej o której mowa wyżej ),

Przedstawiłem powyżej odcinek drogi gdzie kierujący BMW 3 pojazdem osobowym z dużą prędkością, naruszając przepisy prawa swoim zachowaniem zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego i mógł doprowadzić do zdarzenia drogowego.

W drugiej części wpisu przedstawiłem odcinek drogi wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym przed miejscem tragicznego zdarzenia aż do miejsca w którym to zdarzenie wystąpiło i w którym zginęli kierowcy obu pojazdów.

Analizując sytuację na zdjęciach w obu przypadkach a szczególnie dwa zdjęcia (nr 9 z pierwszej sytuacji oraz zdjęcie nr 6 z drugiej sytuacji – można mówić o bardzo dużej analogii co do oznakowania poziomego i pionowego choć opisane zdarzenia nie wystąpiły w tym samym miejscu (węzeł Łosino i węzeł Redzikowo )

Zdjęcie 10 – kierujący naruszający przepisy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-46-1024x365.png

zdjęcie 6 – miejsce tragicznego zdarzenia ze stycznia 2020 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-31-1024x475.png

Deklaracje GDDKiA oraz słupskiej policji o konieczności zmian organizacji ruchu na tym “ogryzku” drogi ekspresowej jako obwodnicy słupskiej – nie zostały nawet dotknięte choć zapowiadano że na wiosnę zostaną wykonane.

Możliwość komentowania Naruszenie przez kierującego w tak jaskrawy sposób powierzchni wyłączonej z ruchu według znaku poziomego P-21 na słupskiej obwodnicy – to prosta droga do możliwego dramatycznego i tragicznego wypadku – żeby wspomnieć ostatni bardzo tragiczny wypadek w którym spłonęły dwa pojazdy z kierującymi wewnątrz. (bez analogii i sugestii z mojej strony co do przebiegu tamtego tragicznego zdarzenia i zachowania kierujących którzy zginęli – bo wyjaśnienie tej sprawy wciąż trwa) została wyłączona