Rowerzyści i piesi w nowej organizacji ruchu po remoncie drogi wojewódzkiej 213 na skrzyżowaniu ul. Słupska – Spacerowa w Siemianicach w niebezpieczeństwie. To niejasne (w mojej ocenie błędne) oznakowanie tego obszaru przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – prędzej czy później może doprowadzić do tragedii . A co na to słupska policja drogowa?

Widoczne niżej oba oznakowane przejścia dla pieszych zorganizowane w taki sposób są wyjątkowo niebezpieczne dla najsłabszych uczestników .Te przejścia zgodnie z prawem nie są przejazdami dla rowerzystów. Tak czytają to piesi i kierujący z pojazdami i stosownie do tego oznakowania się dostosowują.

Rowerzyści robią swoje i wykorzystują te przejścia dla pieszychnagminnie, powszechnie jak przejazdy dla rowerzystów . Dochodzi do poważnych zagrożeń szczególnie na wlocie z ulicy Spacerowej na drogę z pierwszeństwem przejazdu i na obu przejściach. Rowerzyści na pewno nie zmienią swoich zwyczajów bo oznakowanie istniejące prowokuje prowokuje ich do przejeżdżania przez jezdnię przejściem dla pieszych zamiast przeprowadzać rower na “pieszo”

Poniżej widoczny wlot z ulicy Spacerowej w Siemianicach na ulicę Słupską DW 213 . Linia zatrzymania złożona z trójkątów umieszczona na przedłużeniu krawężnika dw 213 – Czy w tej sytuacji kierujący pojazdami dojeżdżając do tej linii będą obserwowali jadących szybko chodnikiem rowerzystów (po przepuszczeniu pieszych ) czy też skupią uwagę na pojazdy jadące z obu stron DW 213

Tak jest prawie zawsze tj niezgodnie z prawem (niżej)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-4.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-23.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-16-1024x346.png

JEŻELI ZARZĄDCA RUCHU JEDNOZNACZNIE I SZYBKO NIE OZNACZY W POSTACI OZNAKOWANIA PIONOWEGO LUB PIONOWEGO I POZIOMEGO DO KTOREGO MIEJSCA ROWERZYSCIE WOLNO JECHAC NA ROWERZE A GDZIE ROWER MUSI PRZEPROWADZIC – TO OBAWIAM SIE ŻE W TYM MIEJSCU DOJDZIE DO TRAGICZNEGO ZDAZRENIA Z UDZIAŁEM NIE TYLKO KIERUJĄCYCH NA WLOCIE Z ULICY SPACEROWEJ NA dw 213 SŁUPSK – ŁEBA ALE TAKŻE Z UDZIAŁEM KIERUJĄCYHCH WJEŻDŻAJĄCYCH Z ULICY dw 213 SŁUPSK – ŁEBA W ULICĘ SPACEROWĄ GDZIE ŻLE OZNAKOWANE JEST PRZEJSCIE DLA PIESZYCH A LINIE ZATRZYMANIA WARUNKOWEGO PRZED dw 213 JEST ZAGROŻENIEM DLA ROWERZYSTÓW KTORZY Z DUŻĄ PRĘDKOSCIĄ WJEŻDŻAJĄ NA TO PRZEJSCIE DLA PIESZYCH Z OBU KIERUNKÓW.

A powinno być tak jak czyni ten straszy rowerzysta -zszed z roweru przed przejściem i wsiadł na rowwr dopiero po przekroczeniu przejścia

Oznakowane poziome i pionowe zarówno na wlocie drogi ulicy Spacerowej w Siemianicach na drogę wojewódzką ulicy Słupskiej jak też cała droga pieszo rowerowa w Siemianicach od strony Słupska do zatoki przystanku autobusowego oraz przez zatokę przystanku a następnie przed przejściem dla pieszych i dalej za przejściem dla pieszych aż do kontynuacji zmodernizowanej drogi pieszo rowerowej są niewłaściwie oznakowane znakami pionowymi i poziomymi lub brakuje oznakowania głównie na powierzchni ciągu pieszo – jezdnego. .

przykład poprawnego oznakowania jako możliwy wzorzec dla Siemianic
przykład poprawnego oznakowania jako wzorzec dla Siemianic
przykład poprawnego oznakowania jako wzorzec dla Siemianic

Miasto Słupsk aktualnie realizuje prace nad oznakowaniem ciągów pieszo rowerowych (moim zdaniem bardzo czytelnie).

Poniżej na drodze wojewódzkiej 213 w Siemianicach przed skrzyżowaniem z drogą ulicy Spacerowej – )dla pieszych i rowerzystów łącznie z tym skrzyżowaniem bardzo niebezpiecznie)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
Zobacz obraz źródłowy
C-16
Obraz znaleziony dla: znaki pionowe c-16
Zobacz obraz źródłowy

§ 40 Droga dla pieszych i rowerzystów

1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.

2. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

3. Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.

Droga rowerowa sprowadzona jest z drogi pieszo – rowerowej na zatokę autobusową i doprowadzona zostaje do samego krawężnika przy przejściu dla pieszych przez ulicę. Na drodze rowerowej nie ma żadnych znaków poziomych i pionowych dotyczących początku drogi pieszo – rowerowej lub rowerowej i końca tej drogi tam gdzie istotnie się kończy. Do bezpiecznego oznakowania są odpowiednie znaki poziome i pionowe. Na całej długości drogi pieszo rowerowej brak jest znaków pionowych i poziomych na drodze pieszo rowerowej a takie oznakowanie jest obowiązkowe przynajmniej w niektórych miejscach jak np po obu stronach przed wlotami z ruchem pojazdów które przecinają drogi pieszo – rowerowe. Być może oznakowanie w tym zakresie po modernizacji tego odcinka dw 213 jeszcze nie zostało zakończone – niewątpliwie ze szkodą dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

DROGOWCY Z ZARZĄDU DRÓG WOJEÓDZKICH W GDAŃSKU – ZROBILIŚCIE DUŻO DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA ODCINKU DW 213 PRZEZ SIEMIANICE, JEDANK TO CO ZAUWAŻYŁEM NA OPISYWANYM SKRZYŻÓWANIU MOŻE ZNIWECZYĆ TE KORZYSTNE ZMIANY JEŻELI DOJEDZIE DO POTRĄCENIA PIESZEGOI LUB ROWERZYSTY. DOKUMENTACJA FOROGRAFICZNA NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNICH MOICH OBSERWACJI I UDZIAŁ W JEDNEJ BARDZO NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI RUCHOWEJ JEST POTWIERDZENIEM ŻE PILNIE COŚ Z TYM TZREBA ZROBIĆ.

Tuż po rozpoczęciu robót bardzo mocno apelowałem o takie korekty w pasie drogowym w obszarze tego skrzyżowania aby poprawić bardzo zagrożone bezpieczeństwo na wlocie z ulicy Spacerowej na DW 213 , szczególnie w kontekście drogi rowerowej sprowadzonej do zatoki autobusowej i zakończonej przed przejściem dla pieszych przez ulicę Spacerową, zupełny brak widoczności dla kierujących poajzdami na wlocie ulicy Spacerowej na drodze z pierwszeństwem przejazdu (z obu kierunków dw 213 i chodników ) . Nie uwzględniono żadnych postulatów a wręcz pogorszono bezpieczeństwo szczególnie wobec nasłąbszych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów)

Osobiście w dniu 1 czerwca 2020 byłem świadkiem ale także uczestnikiem wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji ruchowej w której niewiele brakowało by kilkunastoletni chłopiec z dużą prędkością wjechał na przejście oznakowane i tylko zbieg okoliczności spowodował że uniknął silnego uderzenia w bok mojego pojazdu. To niestety nie był przypadek W kilku następnych dniach zaobserwowałem mrożące krew w żyłach sytuacje kiedy rowerzyści w grupach zachowują się tak samo nie zważając na pieszych wchodzących na to przejście i przechodzących przez to przejście, ścigając się między sobą. Niestety oznakowanie drogi rowerowej w obszarze tego skrzyżowania szczególnie poziome prowokuje to takcih zachowań.

Już kilka dni po naniesieniu oznakowania poziomego na skrzyżowaniu (na wlocie ulicy Spacerowej na ulicę drogi wojewódzkiej 213 ulicy Słupskiej) dostrzegłem kilka niebezpiecznych sytuacji z udziałem rowerzystów nagminnie a powiedziałbym zawsze naruszają prawo drogowe przejeżdżając w poprzek i przez przejście dla pieszych w sytuacji gdy z bardzo nieczytelnego oznakowania wynika że takiego manewru wykonać im nie wolno. Rozpędzeni dojeżdżająca do ulicy Spacerowej w Siemianicach drogą rowerową która sprowadzona została z drogi pieszo rowerowej do zatoki autobusowej (oznaczona kolorem czerwonym) urywa się dokładnie przy przy krawężniku ulicy Spacerowej i i dalej kontynuują jazdę na wprost przez oznakowane przejście dla pieszych z dużą prędkością zagrażając pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych i znajdujący, się na przejściu. (z przeciwnego kierunku dzieje się tak samo) . Kierujący pojazdami wjeżdżający z ulicy Spacerowej na drogę wojewódzką 213 ulicy Słupskiej jadąc nawet bardzo wolno ( na drogę z pierwszeństwem przejazdu i przed oznakowanym przejściem dla pieszych znakiem poziomym i pionowym zwracają szczególną uwagę na tym wlocie na pieszych przed przejściem i przejściu nie są w stanie przewidzieć że nagminnie przez to przejście z obu stron z dużą prędkością przejeżdżają rowerzyści nie zważając zupełnie na pieszych i kierujących pojazdami wobec których są podporządkowani.

Poniżej sytuacja w ruchu w której rowerzysta zamierzał z dużą prędkością wjechać na przejście oznakowane dla pieszych . Nagłe moje hamowanie i hamowanie rowerzysty pozwoliło uniknąć uderzenia rowerzysty w bok mojego pojazdu. Ile takich sytuacji wystąpi wkrótce? Obraz realnego zagrożenia dla rowerzysty bardziej widoczna jest na filmie z kamery samochodowej z którego wykonano zdjęcia do niniejszego wpisu.

kierujący pojazdem by zaobserwować sytuacje ruchową na dw 213 z pozycji wlotu z ulicy Spacerowej jest zmuszony z powodu ograniczonej widoczności z prawej i z lewej strony dojechać aż do krawędzi jezdni dw 213 gdzie naniesiona jest linią zatrzymana złożona z trójkątów. Rowerzystów jadących nagminnie z dużą prędkością chodnikiem kierujący pojazdem nie jest w stanie zauważyć lub nie jest w stanie na tego rowerzystę zareagować.

oczekuję na komentarze: wiczkowski12@poczta.onet.pl

Możliwość komentowania Rowerzyści i piesi w nowej organizacji ruchu po remoncie drogi wojewódzkiej 213 na skrzyżowaniu ul. Słupska – Spacerowa w Siemianicach w niebezpieczeństwie. To niejasne (w mojej ocenie błędne) oznakowanie tego obszaru przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – prędzej czy później może doprowadzić do tragedii . A co na to słupska policja drogowa? została wyłączona