Tajemnicze znaki pionowe przy ulicy Kaszubskiej (w obszarze skrzyżowania ulicy Kaszubskiej z ulicą Łotewską i Cienistą w Słupsku – na odcinku do Siemianic. Kto nie może nic zrobić niech się uzbroi w cierpliwość a kto może niech w najbliższym czasie szuka innej drogi lub zaplanuje dłuższą jazdę do celu.

Znaki drogowe razie widoczne dla pieszych i rowerzystów od strony ciągu pieszo – rowerowego. To prawdopodobnie przygotowanie do robót drogowych w zakresie wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw. Czy tak jak w przypadku pozostałych ostatnio realizowanych inwestycji na tym odcinku czekaj nas podobne utrudnienia w ruchu drogowym. Czy w ramach tej inwestycji powstaną tym razem wjazdy i wyjazdy ze stacji z dodatkowymi pasami na drodze 213 ulicy Kaszubskiej ze skrętami w lewo i w prawo? i także w tym samym pasie drogowym bez pasów dodatkowych do skrętu w lewo i w prawo?

Obawiam się kolejnych niespodzianek dla uczestników ruchu . W każdym poprzednim utrudnieniu największa niedogodnością było złe oznakowanie a przede wszystkim brak uprzedzenia (wymaganego prawem Ustawa o drogach) ) w formie oznakowania pionowego czy poziomego o terminie rozpoczęcia robót. Czy w ten sposób stojące znaki jak na zdjęciach we wpisie – to zapowiedź kolejnego zaskoczenia uczestników ruchu i że znaki te zostaną okazane kierującym i innym uczestnikom ruchu dopiero w momencie rozpoczęcia robót. A przecież intencja ustawodawcy o obowiązku informowania z kilkudniowym wyprzedzeniem o zmianie organizacji ruchu i rozpoczęciu robót jest oczywista. Jest to czas dla uczestników ruchu na ewentualny wybór innej drogi lub innego niż dotychczas zaplanowania czasu przejazdu na tym odcinku (np. do pracy, na wczasy, do lekarzy itp.)

Niestety zarządca ruchu na tej drodze ma znacznie więcej szacunku dla inwestora niż dla uczestników ruchu. To się niestety często na obszarze miasta zdarza. Można zrozumieć brak szacunku do uczestników ruchu jeżeli prawo jest w tym zakresie tolerancyjne. Jeżeli jednak prawo wyraźnie nakazuje informowanie uczestników ruchu o rozpoczęciu inwestycji i zmianie organizacji ruchu z podaniem konkretnego terminu – to taka ignorancja uczestników ruchu nazywa się po prostu łamaniem prawa drogowego. Pewnie jakieś organu drogowe maja w swoim zakresie kontrolę tego prawa i pewnie jest to zapisane w projekcie organizacji ruchu który jest przez liczne organy w tym kontrolne opiniowany zanim organ zarządzający ruchem podejmie ostateczną decyzję. Nie znam terminu rozpoczęcia terminu tej inwestycji ale być może jest jeszcze czas na wypełnienie tego obowiązku prawnego.

Niestety zarządca ruchu na tej drodze ma znacznie więcej szacunku dla inwestora niż dla uczestników ruchu. To się niestety często na obszarze miasta zdarza. Można zrozumieć brak szacunku do uczestników ruchu jeżeli prawo jest w tym zakresie tolerancyjne. Jeżeli jednak prawo wyraźnie nakazuje informowanie uczestników ruchu o rozpoczęciu inwestycji i zmianie organizacji ruchu z podaniem konkretnego terminu – to taka ignorancja uczestników ruchu nazywa się po prostu łamaniem prawa drogowego. Pewnie jakieś organu drogowe maja w swoim zakresie kontrolę tego prawa i pewnie jest to zapisane w projekcie organizacji ruchu który jest przez liczne organy w tym kontrolne opiniowany zanim organ zarządzający ruchem podejmie ostateczną decyzję. Nie znam terminu rozpoczęcia terminu tej inwestycji ale być może jest jeszcze czas na wypełnienie tego obowiązku prawnego.

Nowa stacja paliw firmy “OKTAN” przy ulicy Kaszubskiej -Norweskiej w Słupsku – mocno zaawansowana w budowie. Teraz wchodzi w fazę realizacji infrastruktury drogowej która nie jest obojętna uczestnikom ruchu drogowego – wszystkim , szczególnie mającym w pamięci utrudnienia w ruchu drogowym których było w ostatnim okresie dużo: wjazd do Netto, dywanika asfaltowy od ulicy Sportowej do Granicy z Siemianicami, wyjazd z Biedronki na granicy z Siemianicami, dwa razy remont nawierzchni drogi i infrastruktury towarzyszącej (niedawno zakończony. Wszystko to w sytuacji braku alternatywnego objazdu na wypadek takiej konieczności (ulica Rybacka jak wiemy na odcinku gminy Słupsk wykonana, na odcinku miasta Słupska – zdecydowana odmowa.

Jednak zarówno Prezydent Miasta Słupska jak też Wójt Gminy Słupsk aktualnie bardzo mocno naciskają na budowę nowego odcinka od ulicy Gdyńskiej w Słupsku do gminnej strefy ekonomicznej przy słupskiej obwodnicy

Wszystkie obiekty obsługi ludności graniczące z pasem drogowym ulicy Kaszubskiej są realizowane jak dotychczas przy niezmienionym układzie drogowym drogi wojewódzkiej dw 213 która nawet bez tych inwestycji z powodu braku alternatywnego objazdu była utrapieniem dla uczestników ruchu rogowego tych ze Słupska, tych z gminy Słupsk i tych tranzytowych nad polskie morze. Wystarczył wolnobieżny pojazd, najmniejsza kolizja drogowa, śliska droga itp by droga była zablokowana bardzo często od ronda Madalińskiego w Słupsku aż do wylotu z Siemianic lub wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu w takich sytuacjach jak było w czasie poważnego wypadku autobusu z osobowym Mercedesem na wysokości budowanej Biedronki.Proces inwestycyjny ten związany z intensywnym budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym (mniej wielorodzinnym ) w tym obszarze jest normą w rozwoju społeczeństwa pod warunkiem że infrastruktura towarzysząca obsługująca ludzi w tych obszarach nadąża za rozwojem mieszkalnictwa szczególnie jeżeli ma to miejsce na obszarach porolniczych wymagających inwestowania od podstaw we wszystkich dziedzinach.

Możliwość komentowania Tajemnicze znaki pionowe przy ulicy Kaszubskiej (w obszarze skrzyżowania ulicy Kaszubskiej z ulicą Łotewską i Cienistą w Słupsku – na odcinku do Siemianic. Kto nie może nic zrobić niech się uzbroi w cierpliwość a kto może niech w najbliższym czasie szuka innej drogi lub zaplanuje dłuższą jazdę do celu. została wyłączona