Ulica Legionów Polskich w Słupsku, coraz większy ruch na nowej drodze i coraz większe niebezpieczeństwo z uwagi na aktualne oznakowanie niektórych miejsc w pasie drogowym tej ulicy. Rondo z wyspą centralna nie jest skrzyżowaniem z ruchem okrężnym

Uzupełnienie wpisu w dnia 30.07.2020 roku

Ten wpis pewnie nie spowodował natychmiastowego oznakowania tego nowego odcinka ulicy Legionów Polskich ale pisałem o tym nowym odcinku w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa ruchu szczególnie na rondzie i w obszarze tego ronda. Pisałem o tym że kierujący wokół tej wyspy centralnej ronda mogą poruszać się irracjonalnie choć nie byłoby to niezgodnie z prawem . Właśnie problem został rozwiązany bo już jest wykonana organizacja ruchu (może nie wszędzie ) szczególnie tam gdzie było najbardziej niebezpiecznie. Właśnie wokół wyspy centralnej powstało skrzyżowanie z ruchem okrężnym według oznakowania C-12 A-7 . Dziś to już nie rondo z wyspą centralną ale skrzyżowanie z ruchem okrężnym z dodatkowymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na wyspie centralnej. Co prawda nie ma jeszcze oznakowania poziomego zarówno w obszarze skrżyżowania z ruchem okrężnym jak też na parkingach ale w większości oznakowanie poziome jest odniesieniem się do oznakowania pionowego. Przejazdy pieszo rowerowe zostały znakami pionowymi dobrze wskazane.

Oto droga nowa ulicy Legionów Polskich z uzupełniona organizacją ruchu (na zdjęciach)

Poniżej wpis z przed kilku dni jeszcze przed oznakowaniem

Na odcinku tej drogi wybudowano skrzyżowanie czterowlotowe z wyspą centralną . Prawdopodobnie w tym miejscu powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym według znaków pionowych A-7, C-12 jak na wielu innych skrzyżowaniach w Słupsku. Problem w tym że ruch na tym odcinku i tym skrzyżowaniu jest już formalnie otwarty a kierowcy na tym skrzyżowaniu (zdjęcie nr 3 niżej) zachowują się tak jak na pozostałych skrzyżowaniach z wyspą centralną pośrodku (tzn. na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym) . Byłem świadkiem takich zachowań – kiedy to jadący wokół wyspy kierujący pojazdem wykonywał niegrzeczne gesty tylko dlatego że inny kierujący jadący od ronda przy ul Piłsudskiego usiłował także wjechać na pas wokół wyspy centralnej .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-61-1024x428.png

Skrzyżowanie to jak na razie nie posiada na wlotach oznakowania pionowego ani poziomego. Nie wiadomo jakie zarządca drogi ma zamiary i być może jakiś czas tak pozostanie – dlatego warto przypomnieć kierującym że w obszarze tego skrzyżowania mogą poruszać się piesi przechodzący przez jezdnię a kierujący zgodnie z art 26 ust 2 prawa o ruchu drogowym mają obowiązek przestrzegania zasady która brzmi: prawa o ruchu drogowym który brzmi:

Kierujący pojazdem , który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi , na którą wjeżdża.”

Ponadto kierujący pojazdami muszą traktować w takiej sytuacji to skrzyżowanie jak każde skrzyżowanie według zasady jak w art. 25 ust 1 prawa o ruchu drogowym w brzmieniu:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania , jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Zgodnie z powyższymi przepisami dla kierującego na tym skrzyżowaniu nie ma znaczenia że konstrukcja budowlana jest w kształcie ronda. W świetle prawa o ruchu drogowym nie jest to skrzyżowanie z ruchem okrężnym

O nowej drodze ulicy Legionów w Słupsku pisałem na moim blogu we wpisie jak w poniższym linku

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/06/30/droga-ulicy-legionow-polskich-osiedle-niepodleglosci-w-slupsku-choc-nie-jest-miejska-ulica-zbiorcza-to-pewnie-w-przyszlosci-jakas-wazna-funkcje-pelnic-bedzie-w-zaleznosci-od-kierunkow-rozw/(otworzy się w nowej zakładce)

W kolejnym wpisie poniżej o obserwacjach ruchu drogowego na tej drodze pod kątem organizacji i możliwych niebezpiecznych sytuacjach

Nowy odcinek drogi ulicy Legionów Polskich w Słupsku to droga przyszłości i rozwoju. Dziś chwile po jej oddaniu do eksploatacji (chyba niedokończonej) pełni rolę alternatywnego i równoległego objazdu do odcinka ulicy Zaborowskiej od 11 listopada przy pętli autobusowej (Na mapie oznaczona kolorem czerwonym)

Zjazd z ronda w ulicę Legionów Polskich poniżej

zdjęcie 1

Zjazd ze skrzyżowania z ruchem okrężnym od ulicy Piłsudskiego (ring) w prawo w nową ulice Legionów Polskich

zdjecie 2

widok nowej ulicy Legionów Polskich w kierunku ul Zaborowskiej

zdjęcie 3

skrzyżowanie czterowlotowe wjazd na skrzyżowanie z wyspa centralną (w lewo do połączenia z ulicą Zaborowską

zdjęcie 4

zjazd z e skrzyżowania z wyspą centralną w kierunku ulicy Zaborowskiej

zdjęcie 5

Koniec odcinka nowej ulicy Legionów Polskich (z lewej strony skrzyżowanie z ulicą Zaborowską)

oczekuje na komentarze: wiczkowski12@poczta.onet.pl

Możliwość komentowania Ulica Legionów Polskich w Słupsku, coraz większy ruch na nowej drodze i coraz większe niebezpieczeństwo z uwagi na aktualne oznakowanie niektórych miejsc w pasie drogowym tej ulicy. Rondo z wyspą centralna nie jest skrzyżowaniem z ruchem okrężnym została wyłączona