Bezpośrednie i ciągłe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu – w Siemianicach na skrzyżowaniu Spacerowa – Słupska (dw 213) – w szczególności. Poniżej tytuł wpisu na blogu z 4 czerwca 2020 roku – po zakończeniu inwestycji . Nowa inwestycja drogowa oddana do eksploatacji bez stałej organizacji ruchu. jak to możliwe? To sprawa Wójta gminy Słupsk – twierdzi Urząd Marszałkowski

Przed szkołą w Siemianicach , Czy chodnik po prawej stronie to także droga rowerowa?
Czy polbruk na chodniku po prawej stronie koloru czerwonego to droga r rowerowa czy w dalszym ciagu tylko chodnik? Na pewno nie ma tu drogi rowerowej w świetle prawa

Czy czerowny pas z kostki brukowej biegnący w zatoce autobusowej i kończący się na krawężniku przed przejściem dla pieszych to droga rowerowa? Bez oznakowania pionowego i poziomego z pewnością nie >

Na widocznym zdjęciu tytułowym poniższego wpisu na moim blogu jest obraz poruszania się rowerzystów przez przejście dla pieszych (wyłącznie dla pieszych). Takich sytuacji można w ciągu dnia zaobserwować setki a wjeżdżający z ulicy Spacerowej w Siemianicach na ulicę Słupską (drogę wojewódzkiej 213) pewni są jedynie pieszych na widocznym przejściu ale nie rowerzystów którzy z dużą prędkością nawet bez zwolnienia przed przejazdem czują uprzywilejowani i zagrażają bezpieczeństwu pieszych na tym przejściu po przejściu po modernizacji . Jednocześnie sami rowerzyści narażeni na duże niebezpieczeństwo ze strony kierujących pojazdami bowiem wlot z ulicy Spacerowej w Siemianicach na ulice wojewódzką 213 jest całkowicie niewidoczny z powodu szczelnych ogrodzeń i roślinności na wlocie ulicy Spacerowej, Problem dotyczy zmodernizowanej drogi w tym budowy drogi rowerowej od tego miejsca w kierunku szkoły w Siemianicach. Droga rowerowa i ciągi piesze zmodernizowane szczególnie w miejscach dotychczas bardzo niebezpiecznych – to bardzo dobra sprawa dla bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów)., Jednak jak dotychczas realna korzyść dla bezpieczeństwa z tego faktu wynikająca jest żadna a nawet nastąpiło pogorszenie bezpieczeństwa. Ktoś zapomniał o projekcie organizacji ruch na nowej infrastrukturze, która już w praktyce prze uczestników ruchu jest stosowana ale prawnie infrastruktura nie powinna funkcjonować bo bez oznakowania i organizacji ruchu poważnie zagraża bezpieczeństwu tego ruchu.

Na moje wystąpienia dot. tego zagrożenia – zareagował Zarządca Drogi (Urząd Marszałkowski) i Wójt Gminy Słupsk., Korespondencja w tej sprawie poniżej we wpisie, Nie ważna polemika ale ważne że te instytucje dostrzegły wskazane przeze mnie zagrożenia i przystąpiły do realizacji projektu organizacji ruchu na nowej infrastrukturze. Jednak to potrwa z zagrożenie jest duże. Należałoby do czasu opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu organizacji ruchu – zrealizować jakiś doraźny projekt zastępczy szczególnie w obszarze skrzyżowania Spacerowa – Słupska gdzie przyszła droga rowerowa z czerwonej kostki prowadzi wprost na przejścia dla pieszych z obu stron mimo że oznakowana jest wyłącznie jako przejście dla pieszych .

Informacja Pani Wójt do społeczeństwa Siemianic i użytkowników tego szlaku drogowego w październiku 2019 roku była optymistyczna co do zakresu zadań ale też co do terminu wykonania . W zakresie zadań nareszcie wyczytaliśmy że będzie nowa ścieżka rowerowa aż do granicy Siemianic ze Swochowem i że inwestorem tego zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (samorząd Województwa Pomorskiego) . W sprawie tego remontu popełniłem wpis na niniejszym blogu (21.X.2019 r) w trosce od jak najmniejsze utrudnienia dla uczestników ruchu pamiętając o dwóch poprzednich (śladowych remontach) które dały w “kość ” uczestnikom ruchu (raz przed świętami Bożego Narodzenia ( odcinek Słupski dw 213) a drugi raz przed Wielkanocą (odcinek w Siemianicach)

Uwagi czyniłem także w czasie robót i podczas bliskiego ich zakończenia. kierując uwagi najpierw za pośrednictwem mojego bloga i Facebocka zgodnie z sugestią Pani Wójt Barbary Dykier do Gdańska czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku) , Do tej ostatniej instytucji dramatyczne pismo z powodu braku reakcji na moje wystąpienia.

Otrzymałem właśnie pismo od Zarządcy drogi – Samorządu Województwa Pomorskiego z którego wcale nie wynika jak w wystąpieniu Pani Wójt do mieszkańców (także w tytule mojego wpisu na blogu) że inwestorem jest Zarząd Województwa Pomorskiego lecz tym inwestorem jest Gmina Słupsk.

Aby nie być posądzonym o zniekształcanie treści tego pisma od zarządcy drogi – poniżej przedstawiam pismo w całości ,

To był najbardziej dramatyczny wpis bo zagrożenie w tym miejscu występowało ciągle po oddaniu do eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi Wojewódzkiej – ulicy Słupskiej szczególnie od ulicy Spacerowej w kierunku wyjazdu ze Siemianic do Lubuczewa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-59.png

Rowerzyści robią swoje i wykorzystują te przejścia dla pieszych nagminnie, powszechnie jak przejazdy dla rowerzystów . Dochodzi do poważnych zagrożeń szczególnie na wlocie z ulicy Spacerowej na drogę z pierwszeństwem przejazdu i na obu przejściach. Rowerzyści na pewno nie zmienią swoich zwyczajów bo oznakowanie istniejące prowokuje prowokuje ich do przejeżdżania przez jezdnię przejściem dla pieszych zamiast przeprowadzać rower na “pieszo”

Czy zatem oddanie do eksploatacji zmodernizowanego odcinka z ciągiem pieszo jezdnym w Siemianicach bez zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu nie stanowi naruszenia prawa a przede wszystkim zagrożenia bezpieczeństwa twa ruchu uczestnikom tego ruchu szczególnie wpisywanym przeze mnie obszarze skrzyżowania ulica Spacerowa – ulica Słupska w Siemianicach. A co na to Wójt Gminy Słupsk szczególnie w zakresie pkt 3 pisma Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. ” Departament wezwał Gminę, inwestora przedsięwzięcia do natychmiastowego złożenia do zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu “ Kiedy ta istotna wada prawna i związane z tym niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego zniknie z Siemianic?

Czekam na komentarze email: wiczkowski12@poczta.onet.pl

Możliwość komentowania Bezpośrednie i ciągłe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu – w Siemianicach na skrzyżowaniu Spacerowa – Słupska (dw 213) – w szczególności. Poniżej tytuł wpisu na blogu z 4 czerwca 2020 roku – po zakończeniu inwestycji . Nowa inwestycja drogowa oddana do eksploatacji bez stałej organizacji ruchu. jak to możliwe? To sprawa Wójta gminy Słupsk – twierdzi Urząd Marszałkowski została wyłączona