Odpady w gminie Słupsk – Jest nadzieja że nie będzie potrzeba zatykać nosa przechodząc obok pojemników BIO. Pani Wójt Barbara Dykier odpowiedziała na mój wniosek. Co na to Rada?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png

Bardzo się cieszę z takiego stanowiska jak w piśmie Pani Wójt. Inni mieszkańcy też będą zadowoleni o ile dla Rady nie będzie to przy okazji uzasadnienie do podwyższenia opłat . Dlaczego – moje argumenty poniżej.. Szkoda tylko że dwa środkowe zdania w Pani piśmie zostały wprowadzone dla uzasadnienia że woreczków u nas nie ma i dlatego koszt jest u nas niższy. Oby to zdanie nie miało na celu załatwienia wniosku z propozycją podwyższenia stawki za wywóz tej jednej frakcji odpadów (BIO) bo zarówno warunki lokalne, firmy wywozowe ich ilość , infrastruktura w każdej gminie jest inna a więc koszty także są inne. Opłaty i trak są w naszym kraju wysokie jednak gminy szukają możliwości ich podwyższenie. Ponadto stawki od osoby zupełnie nie przekładają się na stawki za gospodarstwo domowe. Trudno w tym zakresie powoływać i porównywać stawki w wielkomiejskiej Rumii z gminą Słupsk a ponadto nie zauważyła jakby Pani Wójt moim piśmie, że w Rumii oprócz woreczków także pojemniki są zapewnione przez gminę.

Żeby była jasność wśród Radnych Gminy Słupsk – poniżej zacytuję informację dot selektywnej zbiórki w Rumii które odpowiadają po części na porównanie stawek w Gminie Słupsk i w Rumii

W RUMII jest tak jak niżej – a u nas jak będzie

Wynikła konieczność wydzielenia nowej frakcji – odpadów bio-kuchennych. Pojemniki oraz worki na te odpady będzie zapewniać mieszkańcom gmina. Dla zabudowy jednorodzinnej są to 120-litrowe pojemniki, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej ich pojemność będzie ustalana według potrzeb. Mieszkańcy otrzymują także woreczki do pośredniego gromadzenia biodegradowalnych odpadów kuchennych. W opłacie w Rumii więc są dwa gminne pojemniki (bio i mieszane) oraz woreczki do pośredniego gromadzenia odpadów kuchennych a także worki na pozostale frakcje . W Rumii problemem kosztowym jest jeszcze odległość kilkudziesięciu km do wysypiska odpadów.

Tak więc na przyszłość w ramach prowadzonych dyskusji np w sprawie segregacji nie można posługiwać się jednym tylko porównaniem tj opłaty (jak w piśmie Pani Wójt) nie uzasadniając wszystkich elementów składowe tej opłaty w porównywanych samorządach.

Możliwość komentowania Odpady w gminie Słupsk – Jest nadzieja że nie będzie potrzeba zatykać nosa przechodząc obok pojemników BIO. Pani Wójt Barbara Dykier odpowiedziała na mój wniosek. Co na to Rada? została wyłączona