Od 11.08.2020 roku “rzeź” lasu ochronnego i korytarza ekologicznego ( jak w planie zagospodarowania przestrzennego gminy) pomiędzy Siemianicami a Jezierzycami – trwa . Przerwa trwała krótko – na czas przepływu mojej skargi od Ministra – do Lasów Państwowych.

Wznowiono trzebież asy w Siemianicach po procedurze mojej skargi i wpisach na blogu. Do0kladnie w tym miejscu gdzie je przerwano

LIST OTWARTY DO MINISTRA ŚRODOWISKA

Szanowny Panie Ministrze . 12lipca 2020 roku skierowałem do Pana obszerną skargę, także publikowałem kilka wpisów na moim blogu jako że sprawa z która się do Pana zwróciłem – bulwersowała i nadal bulwersuje mieszkańców okolic zamieszkałych w obszarze w którym dokonuje się gospodarcza rzeź lasu zwana trzebieżą – w sytuacji gdy mieszkańcy na podstawie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk osiedlając się w tym obszarze byli i są przekonani że zamieszkają w strefie ochronnej przyrody a w tym przypadku w obszarze lasów pod nadzorem państwa.

Z całym szacunkiem dla Rządu Polskiego i dla instytucji lasów państwowych i ich poczynań w zakresie ochrony przyrody – uważamy że opisany przypadek lasu w Siemianicach pod względem ochrony przyrody i pielęgnacji odbiega od dobrych standardów w państwowych lasach.

Co do trybu rozpatrywania skarg – to niestety niewiele się zmieniło. Skarga kierowana była do Pana Ministra i od Pana Ministra lub podległych mu urzędników w Ministerstwie oczekiwaliśmy wyjaśnień . Skierowanie skargi przez Pana Ministra do centrali Lasów Państwowych a ta do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych która rozpatrzyła skargę i udzieliła mi odpowiedzi – jest potraktowaniem problemu i sprawy lokalnej społeczności w sposób arogancki by nie powiedzieć ignorancji – próbując przedstawić skarżącego jako osobę która “wymyśliła” problem w lesie państwowym – a lasy państwowe jako instytucja w tym zakresie nie ma sobie nic do zarzucenia.

Panie Ministrze.

Problemy opisane w skardze tylko pozornie dotyczą bałaganu wyglądającego na rzeź zdrowego lasu czy tez brak właściwego nadzoru nad wycinka lasy czy też zagrożeniem dla ludzi mogących znaleźć się w obszarze robót leśnych a nawet okresu w którym takiej wycinki się dokonuje.

Skarga dotyczyła przede wszystkim rozstrzygnięcia czy ujęty w palnie zagospodarowania gminy i odpowiednio zaznaczony obszar leśny znajduje się w strefie ochronnej i w tzw korytarzu ekologicznym i co to oznacza z punktu widzenia prawa oraz na czym polega ochrona tego lasu i korytarza ekologiczny zapisane na mapie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Szczegóły zawarłem w piśmie do Pana Ministra i we wpisach na moim blogu.

Jeżeli jest tak jak w piśmie Lasów Państwowych w Szczecinku które otrzymałem jako odpowiedz na skargę – że Obszar tego lasu którego skarga dotyczyła nie jest objęty żadną ochroną – to właśnie ta kwestia była Panu Ministrowi przedstawiona do osądu i wyjaśnień tzn:

  1. Czy zapis w planie zagospodarowania gminy z oznaczeniem tego lasu jako strefy ochronnej i korytarza ekologicznego ma jakieś znaczenie w kontekście odpowiedzi Lasów Państwowych a jeżeli tak jest istotnie to czy taki zapis w Planie przed jego uchwaleniem została uzgodniony przez Gminę Słupsk z Lasami Państwowymi?
  2. A może taki zapis został zignorowany przez Lasy Państwowe i uznany za nieistniejący (bez uzgodnień z Gminą)

Od dziś tj 11,08,2020 wycinka po krótkiej przerwie na czas procedur skargowych ruszył ostro a “rzeźnik” lasu tnie szybko (bardzo szybko) . Jak wynika z nagrania zdjęciowego potrafi w ciągu 5 minut położyć i pociąć 2-3 dorodne drzewa. Według lasów państwowych to tylko trzebież i pielęgnacja lasu, a przy okazji gospodarcze wykorzystanie egzemplarzy szkodliwych , słabych, zainfekowanych, porażonych szkodnikami. Żadne tak lasy ochronne ani żaden to korytarz ekologiczny na granicy gminy Słupsk i miasta Słupska .

Pan Minister pewnie zadowolony bo przecież według pisma z Lasów Państwowych to on zatwierdził plan urządzenia tego lasu . Lasy państwowe też zadowolony – tylko mieszkańcy tego regionu jakoś nie mają powodu do radości tym bardziej że z pisma Lasów Państwowych tak na prawdę nie wynika jaki los napotka ten las i kiedy planowana jest gospodarcza wycinka tego lasy “do zera”

Poniżej dotychczasowa korespondencja w sprawie wycinki lasu

Możliwość komentowania Od 11.08.2020 roku “rzeź” lasu ochronnego i korytarza ekologicznego ( jak w planie zagospodarowania przestrzennego gminy) pomiędzy Siemianicami a Jezierzycami – trwa . Przerwa trwała krótko – na czas przepływu mojej skargi od Ministra – do Lasów Państwowych. została wyłączona