Według Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinku opisywany obszar leśny w skardze w Siemianicach – nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody ale w odległości 10 km od miast ponad 50 tyś. mieszkańców jest lasem ochronnym. Pytamy więc – po co w planie gminnym zagospodrowania przestrzennego jest zapis że obszar ten – to las ochronny i korytarz ekologiczny? O to właśnie pytamy Ministra Środowiska

LIST OTWARTY DO MINISTRA ŚRODOWISKA  kontakt@srodowisko.gov.pl

Wznowiono trzebież lasu w Siemianicach po procedurze mojej skargi i wpisach na blogu. Dokładnie w tym miejscu gdzie je przerwano

To tytuł wpisu na blogu bezpiecznienadrogach.pl

Od 11.08.2020 roku “rzeź” lasu ochronnego i korytarza ekologicznego ( jak w planie zagospodarowania przestrzennego gminy) pomiędzy Siemianicami a Jezierzycami – trwa . Przerwa trwała krótko – na czas przepływu mojej skargi od Ministra – do Lasów Państwowych.

Szanowny Panie Ministrze .

 12 lipca 2020 roku skierowałem do Pana obszerną skargę, także publikowałem kilka wpisów na moim blogu jako że sprawa z która się do Pana zwróciłem – bulwersowała i nadal bulwersuje mieszkańców okolic zamieszkałych w obszarze w którym dokonuje się gospodarcza rzeź lasu zwana trzebieżą – w sytuacji gdy mieszkańcy na podstawie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk osiedlając się w tym obszarze byli i są przekonani że zamieszkają w strefie ochronnej przyrody a w tym przypadku w obszarze lasów pod nadzorem państwa.

Z całym szacunkiem dla Rządu Polskiego i dla instytucji lasów państwowych i ich poczynań w zakresie ochrony przyrody – uważamy że opisany przypadek lasu w Siemianicach pod względem ochrony przyrody i pielęgnacji odbiega od dobrych standardów w państwowych lasach.

Co do trybu rozpatrywania skarg – to niestety niewiele się zmieniło. Skarga kierowana była do Pana Ministra i od Pana Ministra lub podległych mu urzędników w Ministerstwie oczekiwaliśmy wyjaśnień . Skierowanie skargi przez Pana Ministra do centrali Lasów Państwowych a ta do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych która rozpatrzyła skargę i udzieliła mi odpowiedzi – jest potraktowaniem problemu i sprawy lokalnej społeczności w sposób arogancki by nie powiedzieć ignorancji – próbując przedstawić skarżącego jako osobę która “wymyśliła” problem w lesie państwowym – a lasy państwowe jako instytucja w tym zakresie nie ma sobie nic do zarzucenia.

Panie Ministrze.

Problemy opisane w skardze tylko pozornie dotyczą bałaganu wyglądającego na rzeź zdrowego lasu czy tez brak właściwego nadzoru nad wycinka lasy czy też zagrożeniem dla ludzi mogących znaleźć się w obszarze robót leśnych a nawet okresu w którym takiej wycinki się dokonuje.

Skarga dotyczyła przede wszystkim rozstrzygnięcia czy ujęty w palnie zagospodarowania gminy i odpowiednio zaznaczony obszar leśny znajduje się w strefie ochronnej i w tzw korytarzu ekologicznym i co to oznacza z punktu widzenia prawa oraz na czym polega ochrona tego lasu i korytarza ekologiczny zapisane na mapie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Szczegóły zawarłem w piśmie do Pana Ministra i we wpisach na moim blogu.

Jeżeli jest tak jak w piśmie Lasów Państwowych w Szczecinku które otrzymałem jako odpowiedz na skargę – że Obszar tego lasu którego skarga dotyczyła nie jest objęty żadną ochroną – to właśnie ta kwestia była Panu Ministrowi przedstawiona do osądu i wyjaśnień tzn:

  1. Czy zapis w planie zagospodarowania gminy z oznaczeniem tego lasu jako strefy ochronnej i korytarza ekologicznego ma jakieś znaczenie w kontekście odpowiedzi Lasów Państwowych a jeżeli tak jest istotnie to czy taki zapis w Planie przed jego uchwaleniem została uzgodniony przez Gminę Słupsk z Lasami Państwowymi?
  2. A może taki zapis został zignorowany przez Lasy Państwowe i uznany za nieistniejący (bez uzgodnień z Gminą)

Od dziś tj 11,08,2020 wycinka po krótkiej przerwie na czas procedur skargowych ruszył ostro a “rzeźnik” lasu tnie szybko (bardzo szybko) . Jak wynika z nagrania zdjęciowego potrafi w ciągu 5 minut położyć i pociąć 2-3 dorodne drzewa. Według lasów państwowych to tylko trzebież i pielęgnacja lasu, a przy okazji gospodarcze wykorzystanie egzemplarzy szkodliwych , słabych, zainfekowanych, porażonych szkodnikami. Żadne tak lasy ochronne ani żaden to korytarz ekologiczny na granicy gminy Słupsk i miasta Słupska .

Pan Minister pewnie zadowolony bo przecież według pisma z Lasów Państwowych to on zatwierdził plan urządzenia tego lasu . Lasy państwowe też zadowolony – tylko mieszkańcy tego regionu jakoś nie mają powodu do radości tym bardziej że z pisma Lasów Państwowych tak na prawdę nie wynika jaki los napotka ten las i kiedy planowana jest gospodarcza wycinka tego lasy “do zera”

Ten znak ponownie stanął na środku drogi w dniu 11.08.2020 roku –  a za nim ruszyła   wycinka   z pełną premedytacją że to lasy państwowe zawsze wiedzą co dla społeczeństwa w zakresie  przyrody jest dobre,

Panie Ministrze –  czekamy na odpowiedź Pana Ministra bo stanowisko leśników z Nadleśnictwa Ustka i nadzorców z Lasow Państwowych już znamy. Niestety odpowiedż albo mija się z prawdą albo na potrzeby mieszkańców tego obszaru “prawda” wynikająca z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk jest inna niż oficjalna w planach Lasów Państwowych. A może po prostu oba podmioty w zakresie tych obszarów leśnych pracują niezależnie od siebie, nie uzgadniając tak ważnych strategicznych dokumentów. Mieszkańcy byli przekonani, że koordynacja i nadzór nad planem przestrzennym kraju należy do państwa. Może skutkiem tych wystąpień mieszkańcy dowiedzą się więcej na temat tych obszarów leśnych a przede wszystkim chcą wiedzieć jaka przestrzeń czasowa dla tego lasu została przewidziana przy czym nie chodzi tu o ewentualną całkowitą wycinkę tego lasu i nasadzenia nowego lasu (bo nowe nasadzenia niestety długo nie będą lasem i długo nie będą spełniały takiej funkcji ochronnej czy korytarza ekologicznego jak obecnie jest i jak naniesiono na mapach planów przestrzennych w Gminie. Wierzymy że na te pytania Pan Minister przy pomocy podległych służb i instytucji nie będzie miał problemu z odpowiedzią.
Za to że lasy pozostają państwowe (zakusy prywatyzacji zostały definitywnie odrzucone) – należą się podziękowania politykom sprawującym Rządy od 2015 roku – ale oczekujemy że państwowe tzn. spełniające pożyteczne funkcje społeczno – gospodarcze. Chcemy aby tak było w tym przypadku i głęboka komercja w tym lesie nie wygrała z celami ogólnospołecznymi (ludzkimi), Jednak lasy państwowe to majątek ogólnonarodowy.

Panie Ministrze – jeżeli jest coś – co nie chroni społecznej funkcji tego lasu – to jest jeszcze czas aby ten las w sposób całkowicie zgodny z prawem był strefą ochronną i korytarzem ekologicznym w dość mocno zurbanizowanym obszarze miasta Słupska i nie mniej zurbanizowanych gminach do Słupska przylegających wraz z tymi leśnymi obszarami. Obserwując działania komercyjne w tym lesie od 2003 roku – można przyjąć że funkcje gospodarcze i komercyjne las ten już spełnił – a w zakresie ochrony przyrody i środowiska człowieka ma jeszcze wiele do zrobienia mimo jego 56 lat.

Do wiadomości

 Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych  sekretariat@lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych     rdlp@szczecinek.lasy.gov.pl

Wójt  Gminy  Słupsk   info@gminaslupsk.pl

Wojewoda Pomorski    zok@gdansk.uw.gov.pl

                                                                                          i

                                                                                                                wiczkowski1@poczta.onet.p Zbigniew  Wiczkowski

Możliwość komentowania Według Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinku opisywany obszar leśny w skardze w Siemianicach – nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody ale w odległości 10 km od miast ponad 50 tyś. mieszkańców jest lasem ochronnym. Pytamy więc – po co w planie gminnym zagospodrowania przestrzennego jest zapis że obszar ten – to las ochronny i korytarz ekologiczny? O to właśnie pytamy Ministra Środowiska została wyłączona