Bardzo niebezpiecznie na drogach. W 2019 roku w wypadkach drogowych zginęło blisko 3000 osób. W 2017 i w 2018 r po ok 2800 osób. Z bieżących policyjnych statystyķ nic nie wkazuje aby w 2020 r. było lepiej. Niebezpiecznie z powodu pandemii – Ok.2000 ofiar śmiertelnych koronawirusado sierpnia 2020 r. A do końca 2020 roku?

KORONAWIRUS PEWNIE JAK KAZDA EPIDEMIA PRZY POMOCY MEDYKÓW LUB SAMOISTNIE BEDZIE GASŁ I ZMIEJSZAL SWOJE ŚMIERTELNE ŻNIWO.

ŻNIWO ŚMIERCÌ W WYPADKACH DROGOWYCH BEDZIE JEDNAK TRWAŁO A NAWET BĘDZIE BARDZIEJ OBFITE BO JEST BARDZIEJ ZALEŻNE OD ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RUCHU NA DROGACH A TO ZACHOWANIE JEST KONSEKWENCJĄ – NIE SIŁ NADPRZYRODZONYCH- LECZ DYSCYPLLINOWANIA UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO I WYMUSZANIA OKREŚLONYCH ZACHOWAŃ POPRZEZ TWORZENIE DOBREGO PRAWA DROGOWEGO, JAK CZYNI SIĘ W WIELU KRAJACH EUROPY.

Niestety w zakresie tworzenia dobrego prawa i egzekwowania prawa drogowego kolejne rządy i parlamenty nie mają odwagi wobec mocnego lobby kierowców. A ludzie na drogach giną . W ststystykach europejskich jedteśmy w negatywnym ogonie. W walce z koronawirusem jesteďmy prymusami choć jest to wrog dxislajacy z ukryvia. Flaczego nie radzimy sobie niexmiennie od lat z problemem ochrony życia ludzkiego przed jego unicestwieniem w wypadkach drogowych. Panie Premierze Mateuszu Morawiecki. Wciaż w Pana wierzymy także w tej dziedzinie i w deklaracje z ostatniego ekspose.

Czy Premier zdoła wypełnić deklaracje w sprawie zaostrzenia przepisów prawa drogowego zapowiedzianego w Sejmie w czasie swojego ekspose czy też ugnie się po d naciskiem lobby kierowców popierane nawet w Parlamencie. W Resorcie Infrastruktury Premier tez nie ma zwolenników ostrego i radykalnego prawa drogowego bo już na początku prac nad zmianami w ustawie Minister zapowiedział że piesi na przejściu nie będą mieli bezwzględnego pierwszeństwa. Liczę że w Parlamencie Polskim jest większość tych którzy opowiadaj ć się za radykalną zmianą przepisów prawa drogowego tak aby radykalnie zmniejszyć śmiertelne ofiary na drogach.

Codzienne komunikaty oficjalnych instytucji państwowych o statystykach śmierci jakby robiły mniejsze wrażenie. Niestety funkcjonuje w świadomości człowieka coś takiego, że “mnie się nic nie zdarzy, mnie tragedia nie dotyczy”. Jeżeli już to jakiemuś bardziej lub mniej anonimowej osobie.

350 śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, ok 300 ofiar śmiertelnych w wyniku utonięć, o statystykach jako skutku korona wirusa lepiej nie wspominać, bo coraz częściej słyszy się Polaków rozmowy “co tam wypadki drogowe, co tam utonięcia – koronavirus to jest problem. Wszystkie ręce na pokład o walka z koronavirusem to absolutny priorytet – niestety kosztem pogorszenia zdrowia (pewnie tez zwiększenia ofiar śmiertelnych) które przed pandemią dla rodaków stanowiły poważny problem.

Wypadki drogowe i działania podejmowane na rzecz poprawy BRD to oczywiście mój priorytet choć każda śmierć człowieka jest tragedią niezależnie od tego, gdzie się zdarzy. (na drodze, na wodzie, w powietrzu czy w każdym innym miejscu,)

Zobacz obraz źródłowy

Śmierć na drogach w ostatnich miesiącach poraża tak jak porażają przyczyny wypadków, ich skala, ciężar oraz skutki).

Niestety w statystyce wypadkowej w skali Europy jesteśmy prawie na dnie. Niestety w statystyce ofiar śmiertelnych także. Od lat. I co z tego wynika. Głośne zapowiedzi po kolejnym spektakularnym wypadku drogowym o zmianie prawa szczególnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa szczególnie najsłabszych uczestników ruchu, Pamiętamy ekspose Pana Premiera i deklaracje szybkiej i skutecznej zmiany prawa drogowego (piesi, prędkość, trzeźwość,). Ogromnie się cieszyłem i dalej wierzę choć na blogu zapowiadałem, że lobby kierowców jest silne także w parlamencie i ze łatwo nie będzie.

Od 2011 roku parlamentarzyści byli Prawie zgodni co do   zmiany przepisów dot. przejść dla pieszych. Wszystko co dotychczas w tym zakresie było oczekiwane upadło właśnie w parlamencie. To już trzecia kadencja od tego czasu a żaden przepis, który w dobitny i istotny ograniczy ilość śmiertelnych ofiar na drogach nie został wdrożony. Resort od prawa drogowego najpierw kluczy po opłotkach, aby nie narażać się lobby kierowców i realizuje opłotki prawa drogowego nie mającego wpływu na poprawę BRD. , (jazda na suwak, zmiany w dokumentach prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego itp.) A gdzie piesi gdzie prędkość, gdzie skuteczna kontrola ruchu drogowego i szacunek do kontrolerów tego ruchu, gdzie wysokie mandaty za ciężkie naruszenia prawa gdzie trzeźwość i tolerancja i przymykanie oka policji drogowej na niektóre elementy łamania prawa drogowego)

Możliwość komentowania Bardzo niebezpiecznie na drogach. W 2019 roku w wypadkach drogowych zginęło blisko 3000 osób. W 2017 i w 2018 r po ok 2800 osób. Z bieżących policyjnych statystyķ nic nie wkazuje aby w 2020 r. było lepiej. Niebezpiecznie z powodu pandemii – Ok.2000 ofiar śmiertelnych koronawirusado sierpnia 2020 r. A do końca 2020 roku? została wyłączona