Nowa Ulica Pogodna w Siemianicach – ułatwi wyjazd na drogę wojewódzką nr 213 ulicy Słupskiej wszystkim kierującym pojazdami z obszaru pomiędzy osiedli pomiędzy ulicami Miejską a ul. Piaskową aż do drogi w kierunku Jezierzyc

Roboty drogowe na całkowicie od podstaw budowanej drogi ulicy Pogodnej – postępują szybko i wszystko na to wskazuje że termin oddania tej ulicy do eksploatacji nastąpi w zaplanowanym terminie (do listopada 2020 roku)

Widok początkowego budowanego od podstaw odcinka nowej drogi ul. Pogodnej w Siemianicach od ulicy Słupskiej dw 213

Na dzień niniejszego wpisu wyprofilowano już szlak pod jezdnię i ciąg pieszo jezdny na całym odcinku nowej ulicy Pogodnej od ulicy Rzemieślniczej do ulicy Słupskiej (DW 213). Mam nadzieje że projektowane połączenia tego odcinka na wlotach z w/w ulicami będą nowoczesnymi rozwiązaniami z deklarowanymi wcześniej przez Panią Wójt wydzielonymi pasami do skrętu w lewo oraz dobrymi rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów.

Widok wlotu gminnej ulicy Spacerowej w Siemianicach na drogę wojewódzką ulicy Słupskiej . Wyjątkowo niebezpieczne miejsce przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów
jak na zdjęciu poprzednim

Po oddaniu tego odcinka – wyjazdy z osiedli w tym obszarze na drogę wojewódzką 213 (ulice Słupska) będą zdecydowanie mniej kłopotliwe . Przede wszystkim bardzo niebezpieczny wyjazd ulicy Spacerowej na DW 213 (ul Słupskiej) można będzie ominąć w czasie największego natężenia ruchu i skorzystać z wjazdów na tę ulicę na skrzyżowaniach z ulicami Miejską i Pogodną oraz Kościelną do drogi z Siemianic do Jezierzyc.

Jestem także przekonany że wkrótce obsługa komunikacyjna Siemianic z drogą wojewódzką 213 będzie także możliwa nowymi drogami osiedla Unii Europejskiej już w obszarze miasta Słupska (granica Miasta Słupska z Siemianicami w gminie Słupsk jest na ulicy Miejskiej. Można mieć pewność że wkrótce taką droga prowadzić będzie w miejscu budowanej stacji paliw przy ulicy Norweskiej , a w dalszej kolejności nowymi ulicami osiedla Unii Europejskiej np. Duńskiej, do ulicy Owocowej i Kaszubskiej w Słupsku. Problem braku alternatywnego objazdu ze Słupska do Siemianic w sytuacjach krytycznych będzie w ten sposób rozwiązany, nie tylko poprzez budowę tzw bajpasa ulicą Rybacką

Post factum z dnia 2.11.2020 oublikowane na FB w dniu jak wyżej

ODCINEK DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 213 MA ODCINKU SLUPSK -SIEMIANICE I WYJAZDY MIESZKAŃCÓW NOWYCH OSIEDLI SIEMIANIC NA TĘ DROGĘ WOJEWODZKĄ ORAZ BRAK ALTERNATYWNEGO OBJAZDU NA TYM ODCINKU – OD DAWNA DENERWOWAŁY KIEROWCÓW I MIESZKAŃCÓW. To był dyzurny temat na moim blogu i dyzurny temat w pisemnych wystąpieniach do Pani Wojt i w wnioskach na zebraniach z mieszkańcami)
Nowa droga Ulicy Pogodnej (do zakończenia inwestycji i modernizacja ulicy Spacerowej w Siemianicach (ta inwestycja jeszcze potrwa) z wlotami na dw 213 znacznie poprawily nastroje kierowców i mieszkańców. Czekamy na zakonczenie tych inwestycji i rozwiazania, bo projektów szczegółowych nie znam.

Możliwość komentowania Nowa Ulica Pogodna w Siemianicach – ułatwi wyjazd na drogę wojewódzką nr 213 ulicy Słupskiej wszystkim kierującym pojazdami z obszaru pomiędzy osiedli pomiędzy ulicami Miejską a ul. Piaskową aż do drogi w kierunku Jezierzyc została wyłączona