Znak C – 2 z Netto na ulicę Kaszubską w Słupsku, po wycince drzew po stronie Netto – nie ma już uzasadnienia a tylko prowokuje do naruszania tego nakazu

Ten znak miał swoje uzasadnienie gdy wykonano nowy wlot do NETTO ( kolejny po stacji paliw) pomiędzy szpalerem dużych gęsto rosnących drzew niemal na styku jezdni i pobocza po stronie NETTO i stacji paliw przy ul Kaszubskiej w Słupsku na odcinku od ul. Owocowej w kierunku Starej cegielni.

W kilku wpisach na moim blogu wskazywałem na konieczność wycinki drzew miejscach bardzo niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego . Postulowałem wycięcie tych drzew także z uwagi na planowane i realizowane inwestycje.

Drzewa w zdecydowanej większości wycięto . Znak C-2 na wskazanym wlocie nie ma obecnie wlot z Netto po wycince drzew jest bezpieczny ponieważ przy znaku STOP na tym wlocie – widoczność z kierunku Siemianic i z kierunku centrum miasta jest dobra, a częstotliwość wyjazdu z pod NETTO na ul Kaszubska – niemal śladowa. Ponadto obsługa tego marketu następuje także od ul Owocowej i skrzyżowania z ul. Drzymały.

Na moim blogu wskazywałem że znak C-2 bardzo często jest nierespektowany przez kierujących i skrecają oni w lewo w kierunku miasta. To bardziej niebezpieczne i mylące dla innych kierujących niż dopuszczenie wyjazdu z pod NETTO w obu kierunkach ulicy Kaszubskiej tak jak na wlocie z sąsiedniej stacji paliw

Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Wlot z parkingu przy markecie NETTO w Słupsku na ulicę Kaszubska drogi wojewódzkiej 213 ulic w relacji Słupsk – Siemianice – Główczyce

Wyjazd ze stacji paliw 50 metrów dalej w takiej samej sytuacji konstrukcyjnej nie posiada żadnych ograniczeń co do nakazu kierunku jazdy w ulicę Kaszubską. Na korzyść likwidacji nakazu jazdy w prawo na wlocie z Netto działa mała częstotliwość pojazdów w stosunku do ruchu ze stacji paliw

Możliwość komentowania Znak C – 2 z Netto na ulicę Kaszubską w Słupsku, po wycince drzew po stronie Netto – nie ma już uzasadnienia a tylko prowokuje do naruszania tego nakazu została wyłączona