To naprawdę igranie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w Siemianicach gmina Słupsk. Znak A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu dla urzędników Wójta Gminy Słupsk nie ma znaczenia?

Ten znak ustawiono w dniu 16.12.2020 . Tym razem po kolejnej modernizacji niebezpieczne błędy w organizacji ruchu usunięto dość szybko niemniej pytania stawiane po wcześniejszych modernizacjach dróg lokalnych w gminie Słupsk i drogi wojewódzkiej 213 na odcinku w Siemianicach pozostają aktualne. Jak to możliwe w tak ważnej sprawie że n odcinki budowanych i remontowanych dróg wpuszcza się ruch drogowy bez projektów organizacji ruchu, z błędami merytorycznymi, brakami w oznakowaniu i bez techniczno eksploatacyjnych odbiorów robót przez zarządców dróg?

A co na to “specjaliści od organizacji ruchu w gminie Słupsk? Pewnie jak zwykle powiedzą że się czepiam. Skoro jednak zmienili to coś musiało być na rzeczy (raczej coś na bezpieczeństwie ruchu)

Z ostatniej chwili: (15.12.2020)

Tak było:

Znak drogowy pionowy A-7 już stoi na wlocie ulicy Spacerowej w Siemianicach na drogę wojewódzką 213 Słupsk – Główczyce – Łeba. Do 15.12.2020 było tak:

A tak jest teraz : od 15.12.2020

Już bezpieczniej. Znak A-7 zmienił ten wlot z równorzędnego na podporządkowany

Na odcinku zmodernizowanym od ulicy Spacerowej w Siemianicach od skrzyżowania z ulicą Rzemieślniczą do wlotu na drogę wojewódzką 213 gmina Słupsk ustawiła ponad 30 znaków pionowych w tym regulujących pierwszeństwo przejazdu .

Niestety zabrakło dwóch bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu znaków drogowych tj znaku A-7 “ustąp pierwszeństwa” w tym przypadku pierwszeństwa przejazdu na drodze wspomnianej drodze wojewódzkiej 213 ulicy Słupskiej. Dla uczestników ruchu bark znaku A-7 zgodnie z prawem oznaczać może wyłącznie że jest to skrzyżowanie równorzędne. Na brak w magazynie znaku A-7 nie uwierzę natomiast zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z tego powodu jest ogromne bo przecież to nie tylko tubylcy korzystają z tego obszaru

Znak drogowy A-7 Ustąp pierwszeństwa 120 cm typ II - 7413785442 - oficjalne  archiwum Allegro
Ustąp pierwszeństwa

Zabrakło także jeszcze jednego super ważnego znaku – na początku ulicy Spacerowej od tej po zjechaniu z dw 213 tzn znaku pionowego strefy ograniczonej prędkości. Na wszystkich wlotach na to osiedle są znaki początku strefy z ograniczoną prędkością do 40 km/h. Podobnie oznaczone są wyjazdy z tej strefy. Na wskazanym niżej zdęciu brak takiego znaku co jednoznacznie dla uczestników ruchu może znaczyć że prędkość na tj ulicy lub całego obszaru zabudowanego jest ograniczona do 50 km/h .

Znak B- 43 strefa ograniczonej prędkości w danym obszarze

brak znaku A-7 na tym wlocie

Zabrakło także oznakowania pionowego i poziomego wybudowanych na tym odcinku progów zwalniających typu wyspowego. Przy dozwolonej w aktualnym oznakowaniu dot. prędkości 50 km/h – wjechanie na taki próg może być bardzo niebezpieczne

brak oznakowania pionowego strefy ograniczonej prędkości

Progi zwalniajace bez oznakowania pionowego i poziomego

Wójt Gminy Słupsk nie odbiega od błędów i zaniechań w organizacji ruchu drogowego od Prezydenta Miasta Słupska.

Skandalem jest oddanie odcinka drogi do ruchu z lotem z ulicy Spacerowej w Siemianicach w ulicę Słupską dw 213 Słupsk – Główczyce – Łeba – Rowy bez oznakowania pionowego stanowiącego o pierwszeństwie na tym skrzyżowaniu.

Jeżeli to już po raz kolejny przy kolejnych inwestycjach to być może to brak znajomości prawa “specjalistów” gminnych w zakresie parwa drogowego, być może zwykła indolencja, może bałaganiarstwo.

To już reguła że organizacja ruchu głównie w postaci oznakowania poziomego i pionowego w Słupsku pod rządami Pani prezydent Miasta Słupska nie ma znaczenia priorytetowego – co eksponowałem w wielu wpisach na moim blogu .

Do Pani Wójt Gminy Słupsk w ostatnich kilku latach a ostatnio w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi w tej gminie zgłaszałem wiele uwag w zakresie błędów w organizacji ruchu lub brakach w tej organizacji których konsekwencją mogą być tragiczne zdarzenia drogowe.

Tak było przy okazji modernizacji drogi i ciągów pieszo rowerowych np przez miejscowość Siemianice na trasie Słupsk – Główczyce = Łeba (Rowy). Także występowałem w tej sprawie do Pani Wójt Gminy Słupsk ale także ciągle wspominam o tym we pisach na bogu. Choć nieprawidłowości i błędy zostały potwierdzone przez Zarządcę drogi – to jednak mimo upływu długiego czasu nie zostały wyeliminowane.

Nie przeszkodziło to Wójt Gminy Słupsk przy okazji zakończonych inwestycji na nowej drodze ulicy Pogodnej czy na remontowanych odcinku ulicy Spacerowej w Siemianicach z wlotem na ulicę Słupską – drogi Wojewódzkiej nr 213 – popełnić niedopuszczalne błędy głównie za sprawą udostepnienia tych dróg do eksploatacji w warunkach braku oznakowania poziomego i pionowego szczególnie tego stanowiącego o pierwszeństwie i podległości w ruchu poszczególnych uczestników ruchu.

W pażdzierniku w taki sposób uruchomiono ruch na ulicy Pogodnej bez prawnego odbioru i bez organizacji ruchu co stanowiło złamania prawa drogowego a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu .

W pierwszej dekadzie grudnia oddano wyremontowany odcinek ulicy Spacerowej z wlotem na drogę wojewódzką 213 ulicy słupskiej na trasie Słupsk – Łeba. Te dwa odcinki są realizacją wniosków mieszkańców z 2016 i 2017 roku (zgłaszanych na zebraniach z Panią Wójt Gminy Słupsk)

To dobrze że te odcinki te dobrze będą służyć bezpieczeństwu i wygodzie mieszkańców m. Siemianice i innym uczestnikom ruchu na drodze 213 Słupsk – Główczyce – Łeba – źle że ignorowanie ważności organizacji ruchu na tych nowych odcinkach może być przyczyną tragicznych zdarzeń

Możliwość komentowania To naprawdę igranie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w Siemianicach gmina Słupsk. Znak A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu dla urzędników Wójta Gminy Słupsk nie ma znaczenia? została wyłączona