Progi zwalniające – skuteczne czy też montowane dla uspokojenie sumienia zarządców dróg wobec skarg uczestników ruchu na niebezpieczną prędkość pojazdów? Czy powstają po analizie potrzeb dla poprawy BRD?

Progi zwalniające poniżej opisane mogą być wzorcem dla niejednego samorządu. Dla władz miasta Słupska z pewnością

Progi zwalniające w postaci progów wyspowych to najbardziej efektywny rodzaj takich urządzeń, bo z punktu widzenia konieczności istotnego ograniczenia prędkości przez kierujących, niezbyt ostrych przy najazdach i zjazdach co ma mniejszy niekorzystny wpływ na stan techniczny pojazdów w stosunku do wielu innych rodzajów progów, ten rodzaj progów można wykorzystać w formie podniesienia nawierzchni skrzyżowania wraz z ich wlotami tak by piesi w obrębie tego skrzyżowania był bezpieczniejsi, ponadto tego typu ograniczenie jest w zgodzie z prawem w stosunku do pojazdów komunikacji publicznej(autobusów) podczas gdy inne progi raczej nie mogą być stosowane na trasach funkcjonującej pasażerskiej komunikacji publicznej. Przede wszystkim progi takie są dobrze widoczne z wyraźnym oznakowaniem znakami pionowymi i poziomymi.

Poniżej zdjęcie zmodernizowanej w grudniu 2020 roku ulicy Spacerowej w Siemianicach gm. Słupsk na odcinku od ulicy Wiśniowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką 213 Słupsk – Główczyce. Widoczne podniesione na wszystkich wlotach i dobrze oznakowane skrzyżowanie ulicy Spacerowej z ulicą Rzemieślniczą.

Poniżej na zdjęciach progi zwalniające wyspowe w ciągu ulic Spacerowej Rzemieślniczej, nowo wybudowanej ulicy Pogodnej, oraz ulicy Miejskiej w Siemianicach . Na odcinkach tych z powodzeniem i bezpiecznie funkcjonuje komunikacja autobusowa pasażerska. Odcinki dróg po remoncie lub modernizacji doczekały się infrastruktury pieszo – rowerowej a przede wszystkim czytelnego oznakowania.

Możliwość komentowania Progi zwalniające – skuteczne czy też montowane dla uspokojenie sumienia zarządców dróg wobec skarg uczestników ruchu na niebezpieczną prędkość pojazdów? Czy powstają po analizie potrzeb dla poprawy BRD? została wyłączona