Oznakowanie w organizacji ruchu -często niepełne, błędne lub jego brak – to zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu ale także to naruszenie prawa przez zarządców tym ruchem.

Takie obrazki na naszych drogowych szlakach widzimy często.
szlakach widzimy często.  Pośpiechu do naprawy i zmiany ze przez zarzadców dróg raczej nie widać. Wystarczy baczniej zaobserwować infrastrukture drogową w czasie podróży

Na moim blogu dużo wpisów dot. braku oznakowania, nuepewbego oznakowanie czy też błędnego oznakowania. Występuje także listownie do organów zarządzających ruchem. I co z tego wynika? Niewiele. Tak jakby na złość tym którzy te nieprawidłowości sygnalizują. Moim zdaniem – do czasu!!!

Nierzadkie są przypadku nieprawidłowości w oznakowaniu z powodów które mogą się przydarzyć w procesie normalnej eksploatacji i konsekwencji intensywnego ruchu drogowego.

Przyczyny mogą być różne. Od przypadków wandalizmu poprzez uszkodzenia oznakowania podczas odśnieżania, warunki atmosferyczne np wiatr, naturalne zużycie aż do uszkodzeń w wyniku zdarzeń drogowych.

Problemem dostrzegalnym powszechnie jednak jest ogromnie opóźnione interwencje służb drogowych w doprowadzeniu oznakowania do stanu zgodnego z prawem. Uszkodzone lustra drogowe, zniszczone znaki pionowe, nieczytelne znaki drogowe, odwrócone znaki nie widoczne dla uczestników ruchu, czy też uszkodzenie oświetlenia – to jest element zagrozenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i naruszenie prawa drogowego

Stany takich nieprawidłowości trwają miesiącami zanim zarządca drogi dostrzeże nieprawidłowości , pewnie przypadkowo a nie w sposób systemowy poprzez cykliczne przeglądy stanu oznakowania

Możliwość komentowania Oznakowanie w organizacji ruchu -często niepełne, błędne lub jego brak – to zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu ale także to naruszenie prawa przez zarządców tym ruchem. została wyłączona