Brak oznakowania lub błędne oznakowanie pionowe i poziome w obszarze przejść dla pieszych – w Słupsku ma swoje długie tradycje i mimo zgłoszeń – Prezydent Miasta przez miesiące a nawet lata nie egzekwuje od podległych firm prawa drogowego i ustawy o drogach.

Poniżej kolejny przykład, gdzie niewiele brakowało do groźnego zdarzenia. A co na to zarządca drogi? Brak oznakowania D-6

Poniżej sytuacja w ruchu na zdjęciach na tym skrzyżowaniu 10.03.2021

Brak oznakowania D-6 w miejscu bardzo niebezpiecznym i na skrzyżowaniu o dużym natężeniu ruchu – Niewiele brakowało do potrącenia rowerzysty który sam prosił się kalectwo lub śmierć.

Od wielu lat a od 3 lat z duża aktywnością wskazuję na moim blogu i w bezpośrednich wystąpieniach do Prezydenta Miasta przykłady zagrożeń w obszarach przejść dla pieszych poprzez niewłaściwe lub niezgodne z prawem oznakowanie pionowe i poziome lub brak oznakowania. Niestety reakcji władz miasta na te wystąpienia i publikacje – brak . Zawsze na końcu moich wystąpień czy wpisów na blogu czynię dopisek, ze ten brak reakcji będzie do czasu (tragicznego zdarzenia)

To musicie zobaczyć – bo w takiej sytuacji możecie być tragiczną ofiarą (rowerzysta) lub i uczestnikiem zdarzenia po potrąceniu rowerzysty przejeżdżąjącego przez jezdnię na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zielonej w Słupsku. Rowerzysta jedzie chodnikiem wzdłuż ulicy Poznańskiej z dużą prędkością i z taką samą prędkością przejeżdża ulicę Zieloną nie zważając na pojazdy wjeżdząjące z ulicy Poznańskiej w ulicę Zieloną i odwrotnie.

Pierwszy zarzut poważny pod adresem Zarządcy drogi Prezydenta Miasta Słupska na wlocie w ulicę Zieloną nie ma znaku pionowego D-6 a znak poziomy na jezdni przejścia jest prawie niewidoczny. Z kierunku przeciwnego – z ulicy Zielonej na ulicę Poznańską znak D-6 wskazuje że jest to przejście dla pieszych a nie przejazd dla rowerzystów .Tak więc dla kierowców wjeżdżających w ulicę Zieloną dezinformacja tak jakby nie było tam przejścia dla pieszych. Rowerzysta jak kaskader nie mając prawa wjechać i przejechać przez jezdnię rowerem ponieważ jest to oznakowanie przejście dla pieszych a nie przejazd dla rowerzystów a ponadto rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującym na wlocie z ulicy Poznańskiej w ulicę Zieloną pojazdami . Ten rowerzysta sam prosił się o śmierć. Tylko zachowanie zimnej krwi kierującego pojazdem i szczególnej ostrożności

Możliwość komentowania Brak oznakowania lub błędne oznakowanie pionowe i poziome w obszarze przejść dla pieszych – w Słupsku ma swoje długie tradycje i mimo zgłoszeń – Prezydent Miasta przez miesiące a nawet lata nie egzekwuje od podległych firm prawa drogowego i ustawy o drogach. została wyłączona