NOWE WAŻNE PRAWO DROGOWE ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO STAŁO SIĘ FAKTEM. OD czerwca 2021roku wchodzi w życie. Szeroka kampania promocyjna potrzebna OD ZARAZ -niestety tylko 2 miesiące do wdrożenia a po podpisaniu ustawy przez Prezydenta cisza a zmiany ogromne do stanu obecnego.

Pieszych na oznakowanym przejsciu wreszcie po wielu latach batalii (mojej także) będzie prawnie mocno chroniony na swoim azylu drogowym podczas przechodzenia przez jezdnię. Zapowiedzianej kampanii informacyjnej rządu jednak nie widać a jest to moim zdaniem warunek konieczny aby nowa regulacja prawna istotnie odmienna od dotychczasowej była przestrzegana i egzekwiwana z należytą starannością i odpowiedzialnością przez uczestników ruchu ale także przez organy kontroli ruchu drogowego.

Pieszych uczestników ruchu drogowego , którym państwo na przejściu bardziej się zaopiekowało musi jednak mieć świadomość, że w dalszym ciągu będą niezdyscyplinowani kierowcy, w dalszym ciągu będą różne przypadki w obszarze przejść dla pieszych I że nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji w ruchu drogowym i właśnie wyobraźnia pieszego podczas przejścia przez jezdnię musi zawsze być na pierwszym miejscu nawet wtedy gdy w jego świadomości będzie funkcjonował przywilej pierwszeństwa na przejsciach przed pojazdami. Pieszy w dalszym ciągu na tym przejściu będzie fizycznie najsłabszym uczestnikiem ruchu . N moim blogu nie zabraknie miejsca do przypominania pieszym i kierującym elementów nowego prawa drogowego tak jak nie zabrakło miejsca do ciągłego przypominania i uzasadniania potrzeby zmian prawa w tym zakresie na moim blogu . Jestem przekonany że w kampanię informacyjną oprócz Rządu RP włączą się wszyscy którym w jakiś sposób tym problemem się zajmują i którym zależy na ograniczeniu tragicznych zdarzen na przejściach dla pieszych gdzie poszkodowanym tragicznie był i zawsze zawsze będzie pieszy.

Trzeba także pamiętać że pieszy przechodząc przez oznakowane przejście nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego.

W imieniu pieszych uczestników ruchu serdecznie dziekuję Panie Premierze. Dziekuję Parlamentarzystom którzy wreszcie byli tym razem zgodni i naprawili błąd z 2015 roku kiedy niestety też zgodnie odrzucili gotowy projekt w tej sprawie procedowany przez całą kadencję

Możliwość komentowania NOWE WAŻNE PRAWO DROGOWE ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO STAŁO SIĘ FAKTEM. OD czerwca 2021roku wchodzi w życie. Szeroka kampania promocyjna potrzebna OD ZARAZ -niestety tylko 2 miesiące do wdrożenia a po podpisaniu ustawy przez Prezydenta cisza a zmiany ogromne do stanu obecnego. została wyłączona