Wlot drogi gminnej ulicy Spacerowej w Siemianicach gm. Słupsk z wyremontowanym ok. 200 metrowym odcinkiem z przecięciem z drogą wojewódzką 213 na odcinku w Siemianicach w dalszym ciągu bardzo niebezpieczny mimo modernizacji obu odcinków z powodu braku organizacji ruchu po stronie Urzędu Marszałkowskiego (zarządcy drogi). Piesi i rowerzyści mocno zagrożeni. Podstawowe zagrożenie widoczne na zdjęciu tytułowym, a organizacji ruchu mimo deklaracji jej wykonania od wielu miesięcy brak

Zmodernizowany poniżej wlot drogi ulicy Spacerowej gminnej na ulicę wojewódzką 213 Słupsk – Siemianice- Główczyce – Wicko- Puck. Modernizacja niestety nie przyniosła poprawy bezpieczeństwa z uwagi na brak nowej organizacji ruchu po modernizacji dwóch kategorii dróg i nie skoordynowaniu poprawności organizacji ruchu na obu drogach. W tym miejscu szczególnie.

Po prawej stronie ponizej jest zatoka przystankowa komunikacji publicznej i widocznym kolorem czerwonym wyodrębniono pas drogi dla rowerów . Tym pasem jeżdżą rowerzyści ale niestety w świetle prawa nie jest to droga rowerowa bo nie oznakowana jest znakami drogowymi poziomymi i pionowymi

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-33-1024x438.png

Od wielu miesięcy  informuje we wpisach na moim blogu  bezpiecznienadrogach.pl  o bardzo niebezpiecznym  miejscu  w Siemianicach w ciągu drogi wojewódzkiej 213 na szlaku Słupsk – Wicko – Puck, gdzie   zmodernizowano odcinek tej drogi biegnący przez miejscowość Siemianice gmina Słupsk. Zmodernizowano odcinek drogi ale na zmodernizowanym odcinku nie wprowadzono nowej organizacji ruchu porządkującej ruchu pieszo rowerowy

Inwestycja dotyczyła przede wszystkim  poprawieniu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w pasie tego odcinka drogowego.

Zadanie wykonano już kilka miesięcy wcześniej a bezpieczeństwo   rowerzystów i pieszych wcale się nie poprawiło, lecz pogorszyło się.

Mimo deklaracji pisemnych   po mojej interwencji na blogu i bezpośrednio pisemnie do zarządcy drogi  wykonano tylko prace drogowe a nie wykonano przez wiele miesięcy organizacji ruchu która winna być częścią integralna tego zadania –  w innym przypadku    brak wykonanego projektu organizacji ruchu   na ścieżkach i drogach pieszo rowerowych  –  oznacza że rowerzyści i piesi nie powinni poruszać się tam gdzie    mogliby się poruszać po  wprowadzeniu organizacji ruchu a przede wszystkim  oznakowania poziomego i pionowego nowych  dróg pieszo rowerowych i  przejazdów pojazdów   na styku z  tymi drogami.

Rzutem na taśmę  wykonano pod koniec 2020 roku   wlot drogi gminnej  ulicy Spacerowej w Siemianicach (z zaoszczędzonych środków i wsparcia krajowego funduszu dróg lokalnych) i odcinek około  200 metrowy do tego wlotu.  Droga ta została wykonana zgodnie z postulatami mieszkańców   i właściwie oznakowana.

Cóż z tego, jeżeli  obszar tego wlotu na przecięciu z drogą wojewódzka 213  wszystkich uczestników ruchu a szczególnie dla pieszych i rowerzystów   jest bardzo niebezpieczny, bo   po stronie  zarządu drogi wojewódzkiej nie wykonano organizacji ruchu.

Szczegóły już wkrótce w następnym wpisie  tego dotyczącym.

Możliwość komentowania Wlot drogi gminnej ulicy Spacerowej w Siemianicach gm. Słupsk z wyremontowanym ok. 200 metrowym odcinkiem z przecięciem z drogą wojewódzką 213 na odcinku w Siemianicach w dalszym ciągu bardzo niebezpieczny mimo modernizacji obu odcinków z powodu braku organizacji ruchu po stronie Urzędu Marszałkowskiego (zarządcy drogi). Piesi i rowerzyści mocno zagrożeni. Podstawowe zagrożenie widoczne na zdjęciu tytułowym, a organizacji ruchu mimo deklaracji jej wykonania od wielu miesięcy brak została wyłączona